TÌM MỘT SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT BIẾT RẰNG KHI CHIA SỐ ĐÓ CHO 29 THÌ DƯ 5 VÀ KHI CHIA CHO 31 THÌ DƯ 29

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

1/Gọi số tự nhiên buộc phải tìm là AChia mang đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( phường ∈ N )Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng là số lẻ =>p – q >=1Theo mang thiết A bé dại nhất => q bé dại nhất (A = 31q + 28) =>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ tuổi nhất => p – q bé dại nhấtDo đó p – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6 => q = 3Vậy số bắt buộc tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3...

Bạn đang xem: Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số đó cho 29 thì dư 5 và khi chia cho 31 thì dư 29


1/Gọi số tự nhiên yêu cầu tìm là A

Chia mang đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( phường ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng chính là số lẻ =>p – q >=1

Theo đưa thiết A bé dại nhất => q bé dại nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

=> p – q bé dại nhất

Do đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số phải tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


*

*

Bài 1 : a,Tìm số tự nhiên và thoải mái x nhỏ dại nhất làm thế nào để cho x phân chia 29 dư 5 , x phân tách 31 dư 28 .

b, tra cứu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số làm sao để cho chia nó đến 8 thì dư 7 , phân chia nó mang lại 125 dư 4.


Bài 1:

Tìm số từ nhiên bé dại nhất biết chia nó mang lại 29 thì dư 5,chia 31 dư 28

Bài 2:

Tìm số tự nhiên có 4 chữ số biết chia nó cho 8 thì dư 7,chia 125 dư 4


1/Gọi số tự nhiên yêu cầu tìm là AChia mang đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( p ∈ N )Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng chính là số lẻ =>p – q >=1Theo trả thiết A nhỏ tuổi nhất => q nhỏ tuổi nhất (A = 31q + 28) =>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ tuổi nhất => phường – q nhỏ nhấtDo đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6 => q = 3Vậy số cần tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3...

Xem thêm: The Importance Of A Healthy Smile, Taking Care Of Your Teeth (For Kids)


1/Gọi số t nhiên cần search là A

Chia cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( phường ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29(p - q) = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29(p – q) cũng chính là số lẻ =>p – q >=1

Theo trả thiết A nhỏ dại nhất => q nhỏ tuổi nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ nhất

=> phường – q bé dại nhất

Do đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số bắt buộc tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


Gọi số tự nhiên đề nghị tìm là A

Chia đến 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ( p ∈ N )

Tương tự: A = 31q + 28 ( q ∈ N )

Nên: 29p + 5 = 31q + 28=> 29(p - q) = 2q + 23

Theo mang thiết A bé dại nhất => q nhỏ nhất (A = 31q + 28)

=>2q = 29(p – q) – 23 nhỏ dại nhất

=> phường – q bé dại nhất

Do đó p. – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6

=> q = 3

Vậy số bắt buộc tìm là: A = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 12


Gọi số tự nhiên cần search là aa phân chia cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ﴾ p. ∈ N ﴿Tương tự: a = 31q + 28 ﴾ q ∈ N ﴿ Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29﴾p ‐ q﴿ = 2q + 23 Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29﴾p – q﴿ cũng chính là số lẻ =>p – q >=1Theo mang thiết a nhỏ độc nhất => q nhỏ dại nhất ﴾a = 31q + 28﴿ =>2q = 29﴾p – q﴿ – 23 nhỏ tuổi nhất=> p. – q bé dại nhất bởi đó phường – q = 1 => 2q = 29 – 23 = 6 => q = 3 Vậy số buộc phải tìm là a = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121

Gọi số tự nhiên và thoải mái cần tìm kiếm là a

a chia cho 29 dư 5 nghĩa là: A = 29p + 5 ﴾ p. ∈ N ﴿

Tương tự: a = 31q + 28 ﴾ q ∈ N ﴿

Nên: 29p + 5 = 31q + 28 => 29﴾p ‐ q﴿ = 2q + 23

Ta thấy: 2q + 23 là số lẻ => 29﴾p – q﴿ cũng là số lẻ =>p – q >=1

Theo giả thiết a nhỏ tốt nhất => q nhỏ nhất ﴾a = 31q + 28﴿

=>2q = 29﴾p – q﴿ – 23 nhỏ tuổi nhất

=> phường – q nhỏ nhất

Do đó p – q = 1

=> 2q = 29 – 23 = 6 => q = 3

Vậy số cần tìm là a = 31q + 28 = 31. 3 + 28 = 121


Gọi số yêu cầu tìm là A (A#0) => (A - 5) phân chia hết đến 29 (A- 5) phân tách 31 dư 23 ( bởi 28-5=23) Khi sút thương của phép chia (A-5) phân tách 31 đi 1 đơn vị thì (A-5) sẽ giảm xuống 31đơn vị Ta có: 31 phân tách 29( dư 2). Số lần bớt thương đi là : (29 - 23) : 2 = 3 (lần) do số đề nghị tìm nhỏ dại nhất phải số lần bớt thương đang là 3 lần. Vậy số đề nghị tìm là : 31 x 3 + 23 + 5 = 121


Gọi số yêu cầu tìm là A (A#0)=> (A - 5) chia hết mang đến 29 (A- 5) phân tách 31 dư 23 ( bởi 28-5=23)Khi giảm thương của phép chia (A-5) phân chia 31 đi 1 đơn vị thì (A-5) sẽ giảm sút 31đơn vị Ta có: 31 phân chia 29( dư 2).Số lần sút thương đi là : (29 - 23) : 2 = 3 (lần)Vì số yêu cầu tìm nhỏ nhất cần số lần giảm thương sẽ là 3 lần.Vậy số đề xuất tìm là : 31 x 3 + 23 + 5 = 121


Gọi số từ nhiên nhỏ dại nhất đề xuất tìm là aDo a chia 29 dư 5; phân chia 31 dư 28=> a = 29.m + 5 = 31.n + 28 (m; n ϵ N)(m; n ∈ N)=> 29 . M = 31 . N + 23=> 29.m = 29.n + 2.n + 23=> 29.m - 29.n = 2.n + 23=> 29.(m - n) = 2.n + 23=>2 .n + 23 ⋮ 29 => 2 . N + 23 ⋮ 29Để a nhỏ tuổi nhất thì n bé dại nhất => 2.n + 23 nhỏ tuổi nhấtMà 2.n + 23 là số lẻ => 2.n + 23 = 29=> 2.n = 29 - 23=> 2.n = 6=> n = 6 : 2 = 3=> a = 31.3 + 28 = 121Vậy số bé dại nhất đề xuất tìm là 121.

Gọi số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất bắt buộc tìm là a

Do a chia 29 dư 5; chia 31 dư 28

=> a = 29.m + 5 = 31.n + 28 (m;n∈N)"https://gamize.vn/ class="https://gamize.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://gamize.vn/>(m; n ϵ (m;n∈N)"https://gamize.vn/ class="https://gamize.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://gamize.vn/>N)(m; n ∈ N)

=> 29 . M = 31 . N + 23

=> 29.m = 29.n + 2.n + 23

=> 29.m - 29.n = 2.n + 23

=> 29.(m - n) = 2.n + 23

⇒2.n+23⋮29"https://gamize.vn/ class="https://gamize.vn/MathJax_CHTML mjx-chtml"https://gamize.vn/>=>2 .n + 23 ⋮ 29 => 2 . N + 23 ⋮ 29

Để a nhỏ dại nhất thì n nhỏ dại nhất => 2.n + 23 bé dại nhất

Mà 2.n + 23 là số lẻ => 2.n + 23 = 29

=> 2.n = 29 - 23

=> 2.n = 6

=> n = 6 : 2 = 3

=> a = 31.3 + 28 = 121

Vậy số bé dại nhất nên tìm là 121.

Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Bình Định Năm 2021 Nhanh Và Chính Xác


Đúng 5
Bình luận (1)
GIẢIGọi số buộc phải tìm là a;a: 29 dư 5 => a = 29m + 5 (m(in)N)a: 31 dư 21 => a = 31n + 28 (n(in)N) (1)Nên a = 29m + 5 = 31n + 28 => 29(m-n) = 2n + 23Ta thấy 2n + 23 là số lẻ nên 29(m-n) cũng là số lẻ=> m - n(ge)1Theo đề bài xích a nhỏ nhất, từ (1) suy ra n nhỏ dại nhất =>2n =29(m-n) - 23 (Nhỏ nhất) =>(m-n) (Nhỏ nhất)Do kia m - n = 1 => 2n = 29 - 23 = 6 => n = 3Vậy số yêu cầu tìm là : a = 31n + 28 = 3...
Đọc tiếp

GIẢI

Gọi số yêu cầu tìm là a;

a: 29 dư 5 => a = 29m + 5 (m(in)N)

a: 31 dư 21 => a = 31n + 28 (n(in)N) (1)

Nên a = 29m + 5 = 31n + 28 => 29(m-n) = 2n + 23

Ta thấy 2n + 23 là số lẻ nên 29(m-n) cũng là số lẻ

=> m - n(ge)1

Theo đề bài xích a nhỏ nhất, từ (1) suy ra n nhỏ nhất 

=>2n =29(m-n) - 23 (Nhỏ nhất)

=>(m-n) (Nhỏ nhất)

Do đó m - n = 1 => 2n = 29 - 23 = 6 

=> n = 3

Vậy số bắt buộc tìm là : a = 31n + 28 = 31.3 + 28 = 121


Đúng 1
Bình luận (0)