TÌM 1 SỐ TỰ NHIÊN BIẾT NẾU XÓA CHỮ SỐ 3 Ở HÀNG ĐƠN VỊ CỦA NÓ ĐI THÌ NÓ GIẢM ĐI 1794 ĐƠN VỊ

     

Vì số đó quăng quật số 6 sống hàng đối chọi vị, quăng quật số 3 ở hàng trăm nên số mới giảm sút 100 lần cộng với 36 đơn vị so với số cũ.

Bạn đang xem: Tìm 1 số tự nhiên biết nếu xóa chữ số 3 ở hàng đơn vị của nó đi thì nó giảm đi 1794 đơn vị

Nếu số mới là một lần thì số buộc phải tìm là (100 lần + 36)

Theo đề toán ta có: (100 lần + 36 ) – 1 lần = 1917

Vậy: 1 lần = ( 1917 – 36 ) : 99 = 19

Số đề xuất tìm là 1936


Tìm một số trong những tự nhiên biết nếu xóa chữ số 8 làm việc hàng đơn vị chức năng của nó đi thì được số new kém số đề xuất tìm 1808 solo vị?


Có 45 người công nhân cùng làm một công việc. Họ đang hoàn thành các bước trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển ít hơn 15 người công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân sót lại phải làm tiếp bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành các bước đó?


Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 9 vào tận thuộc bên cần của nó thì được số bắt đầu hơn số đề xuất tìm 1809 đơn vị?


Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình vỏ hộp chữ nhật có size : 1,6 dm ; 1,2 dm ; 8cm. Sau đó người ta tô 6 phương diện của hình vừa xếp được . Tính số hình lập phương nhỏ không sơn mặt nào


Tìm một trong những tự nhiên biết giả dụ xóa chữ số 0 làm việc hàng đơn vị chức năng và chữ số 1 ở hàng trăm của nó đi thì ta được số bắt đầu kém số cần tìm 1990 đơn vị.


Tổng nhị số bằng 88,36 nếu tăng số đầu tiên lên 2,5 lần cùng số vật dụng 2 tăng thêm 3 lần thì tổng sẽ bằng 255,33. Tìm nhì số đó?


Hai kho thóc chứa tất cả 145 tấn thóc, biết nếu như chuyển 12 tấn từ kho A quý phái kho B thì từ bây giờ số thóc kho A bằng 2/3 số thóc nghỉ ngơi kho B. Hỏi thuở đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?


Trong 1 phép chia 2 số từ bỏ nhiên, biết số bị chia bằng 1304 ; thương bởi 28, biết số dư của phép phân chia là số dư phệ nhất hoàn toàn có thể . Tìm kiếm số phân tách và số dư của phép phân chia đó


Có 15 người công nhân cùng làm cho một công việc. Họ đã hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng thao tác 8 ngày, người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để cùng làm quá trình đó. Hỏi họ đã cùng có tác dụng trong mấy ngày nữa thì đang hoàn thành quá trình đó? (Sức lao đông của mọi fan là như nhau).


Hiện ni tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi. Biết sau 15 năm nữa tuổi cha gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai ba con hiện nay nay.

Xem thêm: So Sánh Hình Tượng Người Lính Trong Đồng Chí Và Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính


Khi cộng một số trong những tự nhiên với một trong những thập phân một học viên sơ ý viết nhầm vệt phẩycủa số thập phân sang bên nên một mặt hàng nên kiếm được tổng sai bằng 591,4. Tìm kiếm số thập phân đó? Biết tổng đúng bởi 480,34.


Tính diện tích hình trụ biết nếu phân phối kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Uống Trà Bí Đao Khô Giảm Cân Không? Cách Làm Bí Đao Khô


Trong một phép phân tách hai số tự nhiên và thoải mái biết thương bởi 4 số dư bằng 25 cùng biết toàn bô bị chia, số phân chia và số dư bằng 515. Search số phân chia và số bị phân tách của phép phân chia đó.


Người ta xếp gần như hình lập phương nhỏ tuổi cạnh 1 cm thành 1 hình hộp chữ nhật có size 1,6 dm ; 1,2dm ; 8 cm. Tiếp nối người ta sơn 6 khía cạnh của hình vừa xếp được . Tính số hình lập phương bé dại được tô 2 mặt