Tìm Một Số Biết Số Đó Chia 8 Dư 5

     

Câu vấn đáp được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của chúng tôi.

Bạn đang xem: Tìm một số biết số đó chia 8 dư 5


*

Đáp án:

Đáp số : 325.

Giải thích các bước giải:

- do số đó chia cho 8 dư 5 nên số kia thêm 3 + 8 = 11 đơn vị chức năng sẽ phân chia hết đến 8; bên cạnh đó thương tăng lên 2 đối kháng vị.

- vì số đó chia cho 12 dư 1 phải số kia thêm 11 đơn vị sẽ chia hết cho 12;đồng thời thương tăng thêm 1 đơn vị.

Số phải tìm thêm 11 đơn vị thì phân chia hết đến 8 cùng 12; nhị thương hơn nhát nhau 13 + 2 - 1 = 14 1-1 vị.

Muốn yêu thương của số bắt buộc tìm phân tách cho 8 bởi thương của số yêu cầu tìm phân chia cho 12 thì ta cần bớt sinh sống số kia đi số đơn vị là :

14 x 8 - 112

Mà 12 lớn hơn 8 số đơn vị chức năng là : 12 - 8 = 4 (đơn vị)

Thương của số đó phân tách cho 12 là : 112 : 4 = 28

Số đề nghị tìm là : 28 x 12 - 11 = 325

Đáp số : 325.


Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này núm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar
5 vote
GửiHủy


Chưa tất cả nhómTrả lời0

Cám ơn

0


325
Chưa gồm nhómTrả lời

0

Cám ơn

0


=325


*

Chưa tất cả nhómTrả lời

0

Cám ơn

0


Ttt


Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết
Chưa bao gồm nhómTrả lời

1

Cám ơn

1


*

Đáp án:

Đáp số : 325.

Xem thêm: Mua Bán Chứng Khoán Trong Ngày, Thời Gian Đặt Lệnh Mua Bán Chứng Khoán

Giải thích công việc giải:

- bởi số đó chia cho 8 dư 5 cần số đó thêm 3 + 8 = 11 đơn vị chức năng sẽ phân tách hết mang lại 8; đôi khi thương tăng thêm 2 1-1 vị.

- bởi số đó chia cho 12 dư 1 buộc phải số kia thêm 11 đơn vị chức năng sẽ phân chia hết mang đến 12;đồng thời thương tăng thêm 1 đối kháng vị.

Số phải tìm thêm 11 đơn vị chức năng thì chia hết đến 8 với 12; nhị thương hơn kém nhau 13 + 2 - 1 = 14 đối kháng vị.

Muốn yêu mến của số đề nghị tìm phân chia cho 8 bởi thương của số phải tìm chia cho 12 thì ta đề nghị bớt nghỉ ngơi số kia đi số đơn vị chức năng là :

14 x 8 - 112

Mà 12 lớn hơn 8 số đơn vị chức năng là : 12 - 8 = 4 (đơn vị)

Thương của số đó phân chia cho 12 là : 112 : 4 = 28

Số đề xuất tìm là : 28 x 12 - 11 = 325

Đáp số : 325.


Hãy góp mọi tín đồ biết câu trả lời này gắng nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
2
starstarstarstarstar
1 vote

GửiHủy
Chưa có nhómTrả lời2

Cám ơn

0


âsasasa


Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 5 - TẠI ĐÂY

Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Sự kiện


Bạn ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, trần Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Tại Sao Pháp Xâm Lược Việt Nam ? Tại Sao Thực Dân Pháp Xâm Lược Nước Ta


Giấy phép tùy chỉnh mạng thôn hội bên trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.