TÌM HỆ SỐ CỦA X5 TRONG KHAI TRIỂN

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Tìm hệ số của x^5 trong khai triển thành đa thức của biểu thức x(1 – 2x)^5 + x^2(1 + 3x)^10


596

Với giải bài bác 2.14 trang 37 chuyên đề Toán 10Kết nối tri thức cụ thể trong bài bác 4: Nhị thức Newton góp học sinh thuận tiện xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập chăm đề Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài tập siêng đề Toán lớp 10 bài bác 4: Nhị thức Newton

Bài 2.14 trang 37 chăm đề Toán 10: Tìm thông số của x5trong triển khai thành đa thức của biểu thức x(1 – 2x)5+ x2(1 + 3x)10.

Bạn đang xem: Tìm hệ số của x5 trong khai triển

Lời giải:

+) Số hạng chứa x4trong triển khai của (1 – 2x)5hay <(–2x) +1>5là

C55−4−2x415−4=80x4.

Vậy hệ số của x4trong triển khai của (1 – 2x)5là 80

⇒hệ số của x5trong triển khai của x(1 – 2x)5là 1.80 = 80 (1).

+) Số hạng chứa x3trong khai triển của (1 + 3x)10hay <3x +1>10là

C1010−33x3110−3=3240x3.

Vậy thông số của x3trong triển khai của (1 + 3x)10là 3240

⇒hệ số của x5trong triển khai của x2(1 + 3x)10là 1.3240 = 3240 (2).

+) từ bỏ (1) với (2) suy ra thông số của x5trong triển khai thành nhiều thức của biểu thức x(1 – 2x)5+ x2(1 + 3x)10là 80 + 3240 = 3320.

HĐ1 trang 32 siêng đề Toán 10: khai triển (a + b)n, n 1; 2; 3; 4; 5....

HĐ2 trang 33 chăm đề Toán 10: Tam giác Pascal...

Luyện tập 1 trang 34 siêng đề Toán 10:...

HĐ3 trang 34 chăm đề Toán 10: Tính chất của các số ...

HĐ4 trang 35 siêng đề Toán 10: Quan ngay cạnh khai triển nhị thức của (a + b)n cùng với n ∈ 1; 2; 3; 4; 5 sinh sống HĐ3, hãy dự kiến công thức khai triển trong trường hợp tổng quát....

Luyện tập 2 trang 36 siêng đề Toán 10: khai triển (x – 2y)6....

Xem thêm: Tác Hại Của Khoai Tây Mọc Mầm Có Tác Hại Gì, Khoai Tây Mọc Mầm Gây Độc Như Thế Nào

Luyện tập 3 trang 36 chăm đề Toán 10: Tìm thông số của x7trong khai triền thành đa thức của (2 – 3x)10....

Vận dụng trang 36 chăm đề Toán 10: (Số những tập nhỏ của tập hợp tất cả n phần tử)...

Bài 2.9 trang 37 chăm đề Toán 10: thực hiện tam giác Pascal, viết khai triển:...

Bài 2.10 trang 37 siêng đề Toán 10: Viết khai triển theo nhị thức Newton:...

Bài 2.11 trang 37 chuyên đề Toán 10: Tìm thông số của x8trong triển khai của (2x + 3)10....

Bài 2.12 trang 37 siêng đề Toán 10: Biết thông số của x2trong khai triển của (1 – 3x)n là 90 . Kiếm tìm n....

Bài 2.13 trang 37 chăm đề Toán 10: Từ khai triển biểu thức (3x – 5)4 thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của nhiều thức thừa nhận được....

Bài 2.15 trang 37 chăm đề Toán 10: Tính tổng sau đây:...

Bài 2.16 trang 37 chuyên đề Toán 10: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n thoả mãn:...

Bài 2.17 trang 37 chăm đề Toán 10: search số nguyên dương n sao cho...

Xem thêm: Viết Đoạn Văn (Khoảng 150 Chữ) Nêu Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Sơn Tinh

Bài 2.18 trang 37 chăm đề Toán 10: biết rằng (2 + x)100= a0+ a1x + a2x2+ ... + a100x100. Với mức giá trị nào của k (0 ≤ k ≤ 100) thì ak Iớn nhất?...