WHICH ONE IS CORRECT FOR THIS SENTENCE, 'THEY LEFT EARLY IN THE MORNING SO AS NOT TO CATCH IN THE TRAFFIC

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

87. They left early because they didn’t want khổng lồ get stuck in heavy traffic.

→ Theyleft...........................................................................

Bạn đang xem: Which one is correct for this sentence, 'they left early in the morning so as not to catch in the traffic

88. Why didn’t they tell me about these changes earlier?

→ I.........................................................................................

89. He had a very traditional upbringing, didn’t he?

→ He was................................., ..................................?

90. I would lượt thích to express my thanks for everything you have done for me.

→ I’d.....................................................................................


Lớp 9 giờ đồng hồ anh rèn luyện tổng vừa lòng
3
0

Linh DiệuTú QuyênTrịnh Đức MinhXuân DinhChippy LinhLikk NguyễnNguyễn Thị NguyệtPhương AnTử Đằng

Linh Nguyễn


Đúng 0
phản hồi (0)
*

87. They left early because they didn’t want to get stuck in heavy traffic.

→ Theyleft early in order not lớn get stuck in heavy traffic...........................................................................

88. Why didn’t they tell me about these changes earlier?

→ I............should have been told about these changes earlier .......

Xem thêm: Cách Đặt Gà Cúng Giao Thừa Ngoài Trời, Đặt Gà Cúng Quay Ra Hay Quay Vào Mới Là Đúng

......................................................................

89. He had a very traditional upbringing, didn’t he?

→ He was....... Traditionally brought up, wasn"t he?........................., ..................................?

90. I would like to express my thanks for everything you have done for me.

→ I’d..................to say how grateful I am for everything you have done for me....................................................................

Xem thêm: Thùng 24 Lon Bia Premium Beer Giá Bao Nhiêu, Thùng 24 Lon Bia Sapporo 330Ml


Đúng 0
phản hồi (4)
*

i

 


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ bỏ

II. áp dụng từ mang đến trong ngoặc nhằm viết lại những câu sau sao cho nghĩa không biến hóa so với banđầu.46. People claim that he was the best tennis player of his times. (said)→ He................................. The best tennis player of his times.47. They left early because they didn’t want to get caught in the traffic.( avoid)→ They left early in order ................................. In the traffic.48. Why didn’t they tell me about these changes earlier? (should)→ I ................................. About these changes earlier.49. He had a very traditional upbringing, didn’t he?( traditionally)→ He ................................., wasn’t he?50. I would like to express my thanks for everything you have done for me. (thankful)→ I’d lượt thích to say................................. Am for everything you have done for me.


Lớp 9 tiếng anh luyện tập tổng thích hợp
0
0

Make the letter A,B,C,D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is the closet in meaning to each of the following questions

1. The only that kept us out of prison was the way he spoke the local dialect

A. The way he spoke the local dialect was unique

B. We were sent lớn prison beacause he spoke only one dialect

C. We sent him lớn prison because he spoke the local dialect

D. But for his command of the local dialect, we would have been put in prison

2. I did not understand what the lecturer was saying because I had not read his book

A. What the lecturer wrote and said was too difficult for me to lớn understand

B. The lecturer's book which I not had read was dificult for me khổng lồ understand

C. I found it very difficult to understand what the lecturer was saying if I had read his book

D. I would have understood what the lecturer was saying if I had read this book

3. Without skillful surgery, he would not have survived the operation

A. Had it been for skillful surgery, he would not have survived the operation

B. He would not have survived the orpeation if he had had skillful surgery

C. But for skillful surgery, he would not have survived the opreration

D. He did not survive the operation beacause of unskillful surgery

4. He didn't take his father's advice. That's why he is out of work

A. If he takes his father's advice, he will not be out of work

B. If he had taken his father's advice, he would not be out of work

C. If he had taken his father's advice, he would not have been out of work

D. If he took his father's advice, he would not be out of work

5. It would be nice if you hadn't said that

A. I wish you not to say that

B. I hope you will not say that

C. If only you didn't say that

D. I wish you hadn't said that

6. It was his incompetence which led lớn their capture

A. If it hadn't been for his incompetence, they would not have been captured