Thế Nào Là Vận Chuyển Thụ Động

     

Vận chuyển tiêu cực là cách làm vận chuyển những chất qua màng sinh chất mà không tiêu hao năng lượng.

Bạn đang xem: Thế nào là vận chuyển thụ động


- Vận chuyển bị động là thủ tục vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. Kiểu tải này dựa trên nguyên lí khuếch tán của những chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi bao gồm nồng độ thấp. Sự khuếch tán của những phân tử nước qua màng sinh hóa học được gọi là sự thẩm thấu.


- những chất tan rất có thể khuếch tán màng sinh chất bởi 2 cách : khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép, khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng tế bào (hình 11.1 a,b).

*

Hình 11.1. Sơ đồ những kiểu vận chuyển các chất qua màng

a) Khuếch tán trực tiếp;

b) Khuếch tán qua kênh;

c) Vận chuyển nhà động.

Các dạng môi trường thiên nhiên trong cơ thể:

Các chất bao gồm khuếch tán được qua màng sinh chất vào bên phía trong tế bào hay không còn tùy ở trong vào sự chênh lệch về nồng độ thân môi trường bên trong và bên phía ngoài tế bào tương tự như các tính năng lí chất hóa học của chúng.

Xem thêm: App Tạo Nhân Vật Anime Trên Máy Tính, Anime Tạo Nhân Vật Cho Máy Tính Pc Windows

- Nếu môi trường phía bên ngoài tế bào gồm nồng độ hóa học tan lớn hơn nồng độ của hóa học tan trong tế bào thì môi trường đó được call là môi trường ưu trương. Khi đó, chất tan hoàn toàn có thể di chuyển từ môi trường phía bên ngoài vào môi trường bên trong tế bào.

- Nếu môi trường bên phía ngoài tế bào tất cả nồng độ hóa học tan bằng nồng độ hóa học tan gồm trong tế bào thì môi trường xung quanh đó được điện thoại tư vấn là môi trường đẳng trương.

- Nếu môi trường bên phía ngoài có nồng độ chất tan thấp rộng so cùng với nồng độ chất tan có trong tế bào thì môi trường xung quanh đó được gọi là môi trường nhược trương. Lúc đó, những chất tan bên phía ngoài tế bào quan yếu khuếch tán vào bên phía trong tế bào được.

Đặc điểm các chất thấm vào qua màng:

- những chất ko phân cực và có kích thước nhỏ dại như CO2,O2… rất có thể dễ dàng khuếch tán qua lớp phôtpholipit của màng sinh chất. Các chất phân rất hoặc các ion cũng tương tự các hóa học có kích cỡ phân tử khủng như glucôzơ chỉ hoàn toàn có thể khuếch tán được vào phía bên trong tế bào qua những kênh prôtêin xuyên màng. Các prôtêin vận chuyển có thể đơn thuần là những prôtêin gồm cấu trúc tương xứng với các chất cần vận gửi hoặc là những cổng chỉ mở cho những chất được vận chuyển đi qua khi có những chất tín hiệu bám vào cổng.

Xem thêm: Đoạn Văn Nghị Luận Về Lòng Tốt Trong Cuộc Sống Hôm Nay, Nghị Luận Về Tài Năng Và Lòng Tốt Của Con Người


- các phân tử nước cũng được thẩm thấu vào vào tế bào dựa vào một kênh prôtêin quan trọng được điện thoại tư vấn là aquaporin.