TẠI SAO MÁY SẤY TÓC LẠI LÀM CHO TÓC MAU KHÔ

     

Giup mk bt này với:

*
-Có 2 cách thức kìm cùng xà beng. Fan ta ý muốn nhổ cây kim gim chặt vào 1 tấm gỗ. Theo em bắt buộc dùng lao lý nào? do sao?-Thế nào là sự bay hơi, dừng tụ? tốc độ bay hơi của 1 chất lỏng dựa vào vào đầy đủ yếu tố nào? nguyên nhân sấy tóc lại làm tóc mau khô?
nếu như bạn hỏi
, các bạn chỉ bỏ túi một câu trả lời. Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!