Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối

     

Ta hay tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối, ruột nhức như cắt, nước mắt váy đìa; chỉ căm tức chưa thể xả thịt, lột da, nuốt gan, uống tiết quân thù. Dẫu đến trăm thân này phơi không tính nội cỏ, ngàn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.

(Sách giáo khoa Ngữ văn 8 tập 2 trang 57)


Câu 1: Em cho biết thêm tên tác giả, tác phẩm tất cả đoạn trích trên. Thành quả được biến đổi trong thực trạng nào?


Giải bỏ ra tiết:

- Tác phẩm: Hịch tướng sĩ – trần Quốc Tuấn.

Bạn đang xem: Ta thường tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối

- thực trạng sáng tác: Được viết vào khoảng thời hạn trước cuộc loạn lạc chống quân Nguyên – Mông lần vật dụng hai (1285): lúc giặc Nguyên Mông quý phái xâm lược nước ta lần vật dụng hai, bây giờ quân giặc rất dạn dĩ muốn vượt mặt chúng phải gồm sự đồng tình, ủng hộ của toàn quân, toàn dân, vì chưng vậy trần Quốc Tuấn sẽ viết bài hịch này để lôi kéo tướng sĩ không còn lòng tấn công giặc.


Câu 2: Chỉ rõ một phương án tu từ bỏ em đã học trong lịch trình Ngữ văn lớp 8 được sử dụng trong đoạn văn trên? Nêu ngắn gọn tác dụng của giải pháp tu trường đoản cú đó.


Căn cứ vào mọi biện pháo tu từ đã học trong chương trình Ngữ văn 8 (nói quá; nói giảm, nói tránh).

Xem thêm: 1 - Writing Task


Giải đưa ra tiết:

- biện pháp tu từ được dùng trong đoạn văn trên: nói thừa (ruột nhức như cắt; xả thịt, lột da, nuốt gan, uống ngày tiết quân thù).

- Tác dụng: cho thấy thêm tình yêu nước, niềm tin dân tộc và nhấn mạnh lòng căm thù giặc cao độ của tác giả.


Câu 3: Từ ngôn từ đoạn trích, em hãy nêu một số biểu hiện về lòng yêu nước của núm hệ trẻ hiện tại nay?


Giải chi tiết:

Học sinh hoàn toàn có thể tham khảo những lưu ý sau:

- Lòng yêu nước của gắng hệ trẻ hiện nay thể hiện nay qua việc:

+ Không chấm dứt nỗ lực học tập tập cùng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để đóng góp phần đưa quốc gia sánh vai với các cường quốc trên nuốm giới.

Xem thêm: Vì Sao Phải Tiến Hành Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Gắn Liền Với Hiện Đại Hóa

+ Qua các tình cảm giản dị, sát gũi: tình thương gia đình, tình cảm thiên nhiên, tình cảm thương thân con người với bé người…

+ trăn trở trước những vụ việc của đất nước, dùng hành vi thực tế để giải quyết những vấn đề đó.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát