Soạn Bài Đặc Điểm Của Văn Bản Nghị Luận

     
*Bạn đang xem: Soạn bài đặc điểm của văn bản nghị luận

*

Soạn văn lớp 7: Đặc điểm của văn bản nghị luận

*

I. Luận điểm luận cứ và lập luận

1. Luận điểm

- Luận điểm chính trong bài đó là chống nạn thất học

- Luận điểm được cụ thể hóa bằng những câu văn:

+ giữa những việc phải triển khai cấp tốc hôm nay là cải thiện dân trí

+ phần đa người việt nam phải hiểu biết quyền lợi...biết viết chữ Quốc ngữ

- Luận điểm thống nhất và xuyên suốt bài viết

- Luận điểm muốn thuyết phục phải:

+ Rõ ràng, hợp lý

+ Phải đáp ứng được các nhu cầu thực tế

2. Luận cứ

- mọi luận cứ trong bài Chống nạn thất học

+ Vai trò của việc biết chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ: những người biết chữ dạy người không biết,...

+ Phụ nữ cũng cần học chữ

- Vai trò của những luận cứ: làm sáng tỏ luận điểm

- ước ao có sức thuyết phục vấn đề phải chân thực đúng đắn, tiêu biểu liên kết chặt chẽ với luận điểm

3.

Xem thêm: Cách Ngâm Táo Mèo Ngâm Đường Để Được Bao Lâu Mới Được Sử Dụng


Xem thêm: Những Món An Đẹp Mắt Dễ Làm Dành Cho Các Mẹ, Món Ăn Đẹp Mắt Dễ Làm


Lập luận

- Lập luận trong bài Chống nạn thất học rõ ràng chặt chẽ, đúng theo lí:

+ lý do của nạn mù chữ+ Hiện trạng nạn mù chữ

+ Cách thoát nạn mù chữ

- Lập luận theo thứ tự từ quá khứ đến hiện tại, nêu ra vì sao và giải pháp. Ưu điểm của trình tự này là giúp người đọc dễ dàng hình dung được vấn đề nêu ra ở luận điểm chính.

II. Luyện tập

- Luận điểm: Cần phải phát huy các thói thân quen tốt

- Luận cứ: 

+ Nêu biểu hiện các thói quen thuộc tốt, thói quen xấu

+ Tác hại của những thói quen thuộc xấu

Tham khảo toàn bộ: biên soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

+ Đề suất việc phát huy thói quen tốt

- Bài văn lập luận bằng việc nêu tác hại của thói quen xấu để khẳng định ưu điểm của thói thân quen tốt. Đây là cách lập luận hợp lý chặt chẽ và thuyết phục