Số Lớn Nhất Có 3 Chữ Số Khác Nhau

     
Số nhỏ nhắn nhất có ba chữ số khác biệt là số nào?; Số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt là … vào Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3. Xem Đề cùng đáp án vừa đủ phía bên dưới đây

*

1.

Bạn đang xem: Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau

Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Viết số:

a) Số lớn nhất có 2 chữ số là:

98 ☐ 99 ☐

b) Số bé nhỏ nhất có bố chữ số không giống nhau là:

101 ☐ 102 ☐

c) Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là:

987 ☐ 989 ☐

2.Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống.

Tìm (x)

a) (x – 54 = 54 + 45). Cực hiếm của (x) là:

45 ☐ 143 ☐ 153 ☐

b) (x + 18 – 28 = 72). Cực hiếm của (x) là:

100 ☐ 62 ☐ 82 ☐

3. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

Trên bãi cỏ có 24 nhỏ trâu, số trâu ít hơn số bò 7 con. Trên bãi cỏ gồm bao nhiêu bé bò?

A) 17 con

B) 30 con

C) 31 con

4. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống.

Tìm một số trong những biết tổng của số đó cùng số bé dại nhất có tía chữ số là 160.

a) 40 ☐ b) 50 ☐ c) 60 ☐

5. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng.

*

Hình vẽ bên có:


Quảng cáo


A) 7 đoạn thẳng

B) 9 đoạn thẳng

C) 10 đoạn thẳng

D) 11 đoạn thẳng

6. Cho ba chữ số: 2; 0; 4

a) Hãy viết những số có cha chữ số không giống nhau, mỗi số bao gồm đủ bố chữ số sẽ cho.

Xem thêm: Các Món Từ Bún Gạo Lứt - Top 6 Món Bún Gạo Lứt Thơm Ngon, Đơn Giản Tại Nhà

b) tra cứu tổng và hiệu của số lớn nhất và số nhỏ dại nhất.

7. Một cửa ngõ gàng buôn bán lần thứ nhất 246kg gạo, lần lắp thêm hai bán nhiều hơn thế nữa lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần thiết bị hai siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

8. tìm (x):

a) (x – 405 = 278 + 504)

b) (x + 18 – 102 = 357)

9. Một tủ sách gồm hai ngăn. Chống trên gồm 275 quyển sách. Chống dưới bao gồm 170 quyển. Bạn ta lôi ra ở mỗi chống 70 quyển để cho mượn. Hỏi bây chừ tủ sách gồm bao nhiêu quyển sách? (Giải bằng hai cách)

1.0. Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất.

a) (378 + 219 – 78 = )

b) (164 + 179 + 236 + 321 = )

*


Quảng cáo


1. a) S Đ

b) S Đ

c) Đ S

2. a) S S Đ

b) S S Đ

3. C) 31 con

4. a) S b) S c) Đ

5. C) 10 đoạn thẳng

6. Cho cha chữ số: 2; 0; 4

a) Viết các số có bố chữ số không giống nhau: 204; 240; 402; 420

b) Số bé xíu nhất là: 204

Số lớn số 1 là: 420

Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhắn nhất là: 624

Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ xíu nhất là: 216

7. Một cửa ngõ gàng chào bán lần trước tiên 246kg gạo, lần đồ vật hai bán nhiều hơn nữa lần trước tiên 27kg gạo. Hỏi lần thiết bị hai cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Lần vật dụng hai siêu thị bán được số ki-lô-gam gạo là:

(246 + 27 = 273)(kg)

Đáp số: 273kg

8. tìm kiếm (x):

a) (eginarraylx – 405 = 278 + 504\x – 405 = 782\x = 782 + 405\x = 1187endarray)

b) (eginarraylx + 18 – 102 = 357\x + 18 = 357 + 102\x + 18 = 459\x = 459 – 18\x = 441endarray)

9. bí quyết 1:

Số sách còn lại ở chống trên là:

(275 – 70 = 205) (quyển)

Số sách còn sót lại ở chống dưới là:

(170 – 70 = 100)(quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở giá sách là:

(205 + 100 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

Cách 2:

Số sách lúc đầu tủ sách gồm là:

(275 + 170 = 445) (quyển)

Số sách mang đến mượn là:

(70 + 70 = 140) (quyển)

Tổng số sách còn sót lại ở giá sách là:

(445 – 140 = 305) (quyển)

Đáp số: 305 quyển

1.0.

Xem thêm: Cập Nhật Giờ Làm Việc Của Bưu Điện Vnpt, Giờ Làm Việc Của Bưu Điện Vnpost

Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất.

a) (eginarrayl378 + 219 – 78\ = 378 – 78 + 219\ = 300 + 219\ = 519endarray)

b) (eginarrayl164 + 179 + 236 + 321\ = left( 164 + 236 ight) + left( 179 + 321 ight)\ = 400 + 500\ = 900endarray)