Sơ đồ tư duy hóa học 10

     

TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG I: NGUYÊN TỬ

I. Nguyên tử

1. Cấu tạo nguyên tử

Gồm vỏ với hạt nhân:

- Vỏ nguyên tử: gồm những hạt electron (-).

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 10

- Hạt nhân: gồm những hạt notron với proton (+).

Nguyên tử trung hòa về điện: Số p. = số e.

2. Lớp với phân lớp electron

a. Lớp electron

Lớp electron gồm những electron gồm mức năng lượng gần bằng nhau. Những lớp electron xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần nhân ra ngoài):

*

b. Phân lớp electron

- Mỗi lớp electron tạo thành các phân lớp s, p, d, f gồm các electron tất cả mức năng lượng bằng nhau:

Phân lớpspdf
Có số obitan1357
Có số electron tối đa261014

- trong một lớp electron thì số phân lớp = số thứ tự lớp:

Lớp thứ1234
Có phân lớp1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f

- Phân lớp electron chứa electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

3. Các quy tắc và nguyên lí phân bố electron

- Nguyên lí Pau-li

bên trên 1 obitan gồm tối đa 2e và 2e này chuyển động tự quay không giống chiều nhau:

*

- Nguyên lí bền vững

Ở trạng thái cơ bản, vào nguyên tử những electron chiếm lần lượt các obitan bao gồm mức năng lượng từ thấp đến cao.

- Quy tắc Hun

trong một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan làm thế nào để cho số electron độc thân là tối đa và gồm chiều tự xoay giống nhau.

*

Ví dụ:

- Thứ tự mức năng lượng:1s 2s 2p 3s 3p 4s3d4p 5s4d5p 6s4f 5d6p 7s5f 6d7p

4. Đặc điểm của lớp electron không tính cùng

- những electron lớp kế bên cùng quyết định tính chất hóa học của một nguyên tố.

Xem thêm: Bài Văn Nói Về Công Ơn Cha Mẹ, Viết Đoạn Văn Nói Về Công Ơn Cha Mẹ

- Số electron lớp ko kể cùng tối đa là 8e.

+ các nguyên tử kim loại có: 1e, 2e, 3e lớp ngoài cùng.

+ những nguyên tử phi kim có: 5e, 6e, 7e lớp ngoài cùng.

+ những nguyên tử khí hiếm có: 8e (He tất cả 2e) lớp không tính cùng.

+ các nguyên tử bao gồm 4e lớp quanh đó cùng có thể là kim loại (Ge, Sn, Pb) bao gồm thể là phi kim (C, Si).

Xem thêm: Đóng Vai Nhân Vật Trữ Tình Trong Bài Ánh Trăng

II. Nguyên tố hóa học

- Điện tích hạt nhân Z = số phường = số e.