Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục ox là

     
*

*

*

bạn dùng cách làm này

gọi góc tạo vày đường thẳng cùng trục Ox là ABC thì ( an ABC=a)khi (age0)

Thì số đo góc nên tìm là ( an ABC=0,5Rightarrow ABC=26"33)


áp dụng công thức 

gọi ABC là góc tao bởi đường thẳng d cùng với trục Ox thì ta có ( an ABC=a)khi (age0)

thì số đo góc bắt buộc tìm là tanABC = 0,5(Rightarrow)ABC= 26"33"


a) Vẽ đồ vật thị nhì hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)b) hotline giao điểm của các đường trực tiếp y = 0,5x + 2 với y = 5 – 2x cùng với trục hoành theo sản phẩm tự là A, B và điện thoại tư vấn giao điểm của hai đường thẳng chính là C.Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.c) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC cùng BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang lại chữ số thập phân trang bị hai).d) Tính những góc chế tạo bởi những đường thẳng bao gồm phương trình (1) cùng (2) cùng với trục Ox (làm tròn...

Bạn đang xem: Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục ox là


a) Vẽ đồ thị nhì hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ:

y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)

b) call giao điểm của các đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = 5 – 2x cùng với trục hoành theo sản phẩm công nghệ tự là A, B và gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng chính là C.

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C.

c) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC với BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimet) (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm hai).

d) Tính những góc chế tạo bởi những đường thẳng có phương trình (1) và (2) cùng với trục Ox (làm tròn đến phút).


a) - Vẽ đồ gia dụng thị hàm số y = 0,5x + 2 (1) cho x = 0 => y = 2 được D(0; 2) đến y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)Nối A, D ta được thiết bị thị của (1).- Vẽ trang bị thị hàm số y = 5 – 2x (2) mang lại x = 0 => y = 5 được E(0; 5) đến y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)Nối B, E ta được thứ thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhị điểm A cùng B là A(-4 ; 0) với B (2,5 ; 0)Hoành độ giao điểm C của hai đồ vật thị (1) với (2) là nghiệm của phương trình:0,5 x + 2 = 5 - 2x⇔ 0,5x...

a) - Vẽ đồ vật thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

cho x = 0 => y = 2 được D(0; 2)

cho y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)

Nối A, D ta được đồ vật thị của (1).

- Vẽ thứ thị hàm số y = 5 – 2x (2)

mang lại x = 0 => y = 5 được E(0; 5)

đến y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)

Nối B, E ta được đồ vật thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của hai điểm A cùng B là A(-4 ; 0) cùng B (2,5 ; 0)

Hoành độ giao điểm C của hai thiết bị thị (1) và (2) là nghiệm của phương trình:

0,5 x + 2 = 5 - 2x

⇔ 0,5x + 2x = 5 – 2

⇔ 2,5.x = 3 ⇔ x = 1,2

⇒ y = 0,5.1,2 + 2 = 2, 6

Vậy tọa độ điểm C(1,2; 2,6).

c) AB = AO + OB = |-4| + |2,5| = 6,5 (cm)

Gọi H là hình chiếu của C bên trên Ox, ta tất cả H( 1,2; 0)

Ta có: AH = AO + OH = 4 + 1,2 = 5,2

BH = BO – OH = 2,5 – 1,2 = 1,3

CH = 2,6

*

d) hotline α là góc hợp vày đường trực tiếp y = 0,5x + 2 với tia Ox.

Ta có: tgα = 0,5 => α = 26o34"

Gọi β là góc hợp vì chưng đường thẳng y = 5 - 2x cùng với tia Ox

Tam giác OEB vuông tại O nên:

*


Đúng 0
Bình luận (0)
a) Vẽ đồ dùng thị nhị hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)b) điện thoại tư vấn giao điểm của các đường trực tiếp y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x cùng với trục hoành theo lắp thêm tự là A, B và điện thoại tư vấn giao điểm của hai tuyến phố thẳng đó là C.Tìm tọa độ của những điểm A, B, Cc) Tính độ dài những đoạn thẳng AB, AC cùng BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet) (làm tròn đến chữ số thập phân sản phẩm hai).d) Tính các góc chế tạo ra bởi những đường thẳng gồm phương trình (1) với (2) với...
Đọc tiếp

a) Vẽ đồ dùng thị nhị hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

y = 0,5x + 2 (1); y = 5 – 2x (2)

b) hotline giao điểm của các đường thẳng y = 0,5x + 2 với y = 5 – 2x với trục hoành theo trang bị tự là A, B và hotline giao điểm của hai đường thẳng sẽ là C.

Tìm tọa độ của các điểm A, B, C

c) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC với BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimet) (làm tròn mang lại chữ số thập phân lắp thêm hai).

d) Tính những góc tạo thành bởi các đường thẳng tất cả phương trình (1) và (2) cùng với trục Ox (làm tròn mang lại phút)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
5
0
GửiHủy
a) Đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 là đường thẳng đi qua các điểm (0; 2) cùng (-4; 0)Đồ thị hàm số y = 5 – 2x là mặt đường thẳng đi qua các điểm (0; 5) với (2,5; 0)b) Ta gồm A(-4; 0), B(2,5; 0)Tìm tọa độ điểm C, ta có: phương trình hoành độ giao điểm của con đường thẳng y = 0,5x + 2 và y = 5 – 2x là0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ 2,5x = 3 ⇔ x = 1,2Do kia y = 0,5 . 1,2 + 2 = 2,6. Vậy C (1,2; 2,6)c) điện thoại tư vấn D là hình chiếu của C bên trên Ox ta có:CD = 2,6; AB = AO + OB = 4 + 2,5 = 6,5 (cm)∆ACD vuông tại D...

Xem thêm: Chuyển Cá Câu Sau Sang Bị Động: They Told Me That You Were The Best Architect In This City


Đọc tiếp

a) Đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 là mặt đường thẳng đi qua các điểm (0; 2) với (-4; 0)

Đồ thị hàm số y = 5 – 2x là con đường thẳng đi qua những điểm (0; 5) và (2,5; 0)

*

b) Ta bao gồm A(-4; 0), B(2,5; 0)

Tìm tọa độ điểm C, ta có: phương trình hoành độ giao điểm của con đường thẳng y = 0,5x + 2 cùng y = 5 – 2x là

0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ 2,5x = 3

⇔ x = 1,2

Do kia y = 0,5 . 1,2 + 2 = 2,6. Vậy C (1,2; 2,6)

c) hotline D là hình chiếu của C bên trên Ox ta có:

CD = 2,6; AB = AO + OB = 4 + 2,5 = 6,5 (cm)

∆ACD vuông trên D nên AC2 = CD2 + DA2

⇒AC=√2,62+5,22=√33,8≈5,81(cm)⇒AC=2,62+5,22=33,8≈5,81(cm)

 Tương trường đoản cú : BC=√BD2+CD2BC=BD2+CD2

=√1,32+2,62=√8,45≈2,91(cm)=1,32+2,62=8,45≈2,91(cm)

d) Ta tất cả ∆ACD vuông tại D nên tgˆCAD=CDAD=2,65,2=12tgCAD^=CDAD=2,65,2=12

 ⇒ˆCAD≈26034′⇒CAD^≈26034′. Góc tạo vì đường thẳng y=12x+2y=12x+2 và trục Ox là 26034’

Ta có ∆CBD vuông trên D nên tgˆCBD=CDBD=2,61,3=2⇒ˆCBD≈63026′tgCBD^=CDBD=2,61,3=2⇒CBD^≈63026′ 

Góc tạo vị đường thẳng y = 5 – 2x và trục Ox là 1800 – 63026’ ≈ 116034’


Đúng 0

phản hồi (0)
a) - Vẽ đồ vật thị hàm số y = 0,5x + 2 (1) đến x = 0 => y = 2 được D(0; 2) mang đến y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)Nối A, D ta được đồ dùng thị của (1).- Vẽ đồ thị hàm số y = 5 – 2x (2) mang lại x = 0 => y = 5 được E(0; 5) mang lại y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)Nối B, E ta được vật thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhị điểm A cùng B: A(-4; 0), B(2,5; 0)Hoành độ giao điểm C của hai đồ dùng thị là nghiệm phương trình: 0,5x + 2 = 5 – 2x => x = 1,2=> y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6=>...
Đọc tiếp

a) - Vẽ trang bị thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

mang lại x = 0 => y = 2 được D(0; 2)

cho y = 0 => 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 được A(-4; 0)

Nối A, D ta được vật thị của (1).

- Vẽ vật thị hàm số y = 5 – 2x (2)

mang đến x = 0 => y = 5 được E(0; 5)

cho y = 0 =>0 = 5 – 2x => x = 2,5 được B(2,5; 0)

Nối B, E ta được đồ thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của hai điểm A cùng B: A(-4; 0), B(2,5; 0)

Hoành độ giao điểm C của hai thiết bị thị là nghiệm phương trình:

0,5x + 2 = 5 – 2x => x = 1,2

=> y = 0,5.1,2 + 2 = 2,6

=> Tọa độ C(1,2 ; 2,6)

c) AB = AO + OB = |-4| + |2,5| = 6,5 (cm)

Gọi H là hình chiếu của C bên trên Ox, ta có H( 1,2; 0)

*

d) hotline α là góc hợp vị đường trực tiếp y = 0,5x + 2 cùng với tia Ox.

Ta có: tgα = 0,5 => α = 26o34"

Gọi β là góc hợp do đường trực tiếp y = 5 – 2x cùng với tia Ox (β là góc tù).

Gọi β" là góc kề bù cùng với β, ta có:

tgβ" = -(-2) = 2 => β" = 63o26"

=> β = 180o – 63o26" = 116o34"


Đúng 0
Bình luận (0)
Vẽ vật thị: y = 0,5x + 2Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);Cho y = 0 => x= -4 vậy: (-4; 0)vẽ thứ thị y = 5 – 2xCho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)Cho y = 0 => x = 2,5 vậy: (2,5; 0)b) Tọa độ của nhì điểm A (- 4; 0) và B (2,5 ; 0)Vì C là giao điểm của hai tuyến đường thẳng yêu cầu ta có pt hoành độ giao điểm:0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ x = 1,2Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6Vậy C (1,2 ; 2,6)c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cmGọi F là hình chiếu của C bên trên Ox, ta có:OF = 1,2 cm ; FB = 1,3 centimet và AF =...
Đọc tiếp
Vẽ đồ vật thị: y = 0,5x + 2

Cho x = 0 => y =2 vậy: (0;2);

Cho y = 0 => x= -4 vậy: (-4; 0)

vẽ trang bị thị y = 5 – 2x

Cho x = 0 => y = 5 vậy: (0;5)

Cho y = 0 => x = 2,5 vậy: (2,5; 0)

b) Tọa độ của nhị điểm A (- 4; 0) cùng B (2,5 ; 0)

Vì C là giao điểm của hai tuyến phố thẳng buộc phải ta có pt hoành độ giao điểm:

0,5x + 2 = 5 – 2x ⇔ x = 1,2

Thay x = 1,2 vào y = 0,5x + 2 ta được:

y = 0,5. 1,2 + 2 = 2,6

Vậy C (1,2 ; 2,6)

c) AB = OA + OB = 4 + 2,5 = 6,5 cm

Gọi F là hình chiếu của C bên trên Ox, ta có:

OF = 1,2 cm ; FB = 1,3 centimet và AF = 5,2 cm

Áp dụng định lý Pitago vào những tam giác vuông ACF với BCF ta có:

AC = √(AF2 + CF2) = 5,22 + 2,62 ≈ 5,81 cm

BC = √(CF2 + BF2) = 2,62 + 1,32 ≈ 2,91 cm

d) gọi α là góc tạo bởi vì đường thẳng y = 0,5x + 2 và trục Ox, ta có:

tgα = OD/OA = 2/4 = 0,5 ⇔ α ≈ 26o34’

Gọi β là góc tạo bởi vì đường trực tiếp y = 5 – 2x và trục Ox và β’ là góc kề bù cùng với β, ta có:

tgβ’ = OE /OB = 5/2,5 = 2 ⇔ β’ ≈ 63o26’ ⇔ β = 180o – 63o26’ = 116o34’.


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hàm số y = -2x + 3

Tính góc tạo bởi vì đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox (làm tròn cho phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9Toán
1
0
GửiHủy

Gọi góc hợp vì chưng đường thẳng y = -2x + 3 và trục Ox là α.

*


Đúng 1

Bình luận (0)
SGK trang 61
a) Vẽ đồ dùng thị nhì hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ :(1) (y=0,5x+2)(2) (y=5-2x)b) điện thoại tư vấn giao điểm của những đường thẳng (y=0,5x+2) và (y=5-2x) với trục hoành theo sản phẩm công nghệ tự là A, B và call giao điểm của hai tuyến phố thẳng chính là C. Search tọa độ điểm A, B, C ?c) Tính độ dài những đoạn thẳng AB, AC, BC (đơn vị đo trên những trục tọa độ là cm)d) Tính các góc tạo thành bởi những đường thẳng bao gồm phương trình (1) với (2) cùng với trục Ox (làm tròn mang lại phút)
Đọc tiếp

a) Vẽ vật dụng thị nhị hàm số sau trên và một mặt phẳng tọa độ :

(1) (y=0,5x+2)

(2) (y=5-2x)

b) call giao điểm của những đường thẳng (y=0,5x+2) và (y=5-2x) với trục hoành theo sản phẩm công nghệ tự là A, B và gọi giao điểm của hai tuyến đường thẳng sẽ là C. Kiếm tìm tọa độ điểm A, B, C ?

c) Tính độ dài những đoạn trực tiếp AB, AC, BC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm)

d) Tính những góc sinh sản bởi những đường thẳng bao gồm phương trình (1) với (2) cùng với trục Ox (làm tròn mang lại phút)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9ToánÔn tập chương 2: Hàm số bậc nhất
1
0
GửiHủy
a) * Vẽ thứ thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)Cho x = 0, tính được y = 2 => D(0; 2) thuộc vật dụng thị.Cho y = 0, 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 => A(-4; 0) thuộc trang bị thị. Đường trực tiếp vẽ qua A, D là vật dụng thị của (1).*Vẽ trang bị thị hàm số y = 5 – 2x (2)-Cho x = 0 tính được y = 5 E(0; 5) thuộc đồ dùng thị-Cho y = 0, 0 = 5 – 2x => x = 2,5 => B(2,5; 0) thuộc đồ dùng thị. Đường thẳng vẽ qua B, E là vật thị của (2).b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhì điểm A và B: A(-4; 0), B(2,5; 0)
Đọc tiếp

a) * Vẽ đồ thị hàm số y = 0,5x + 2 (1)

Cho x = 0, tính được y = 2 => D(0; 2) thuộc đồ gia dụng thị.

Cho y = 0, 0 = 0,5.x + 2 => x = -4 => A(-4; 0) thuộc đồ gia dụng thị. Đường thẳng vẽ qua A, D là vật dụng thị của (1).

*Vẽ vật dụng thị hàm số y = 5 – 2x (2)

-Cho x = 0 tính được y = 5 E(0; 5) thuộc đồ vật thị

-Cho y = 0, 0 = 5 – 2x => x = 2,5 => B(2,5; 0) thuộc thiết bị thị. Đường thẳng vẽ qua B, E là đồ vật thị của (2).

*

b) Ở câu a) ta tính được tọa độ của nhị điểm A với B: A(-4; 0), B(2,5; 0)

*
*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hàm số y = -2x + 3

a) Vẽ vật thị của hàm số

b) Tính góc tạo vì chưng đường thẳng y = -2x + 3 với trục Ox (làm tròn mang lại phút)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 9Toán
1
0
GửiHủy

a) Vẽ đồ vật thị hàm số:

- đến x = 0 thì y = 3 ta được A(0; 3)

*

b) điện thoại tư vấn góc hợp bởi vì đường trực tiếp y = -2x + 3 cùng trục Ox là α.

Xem thêm: Nụ Tầm Xuân Và Hướng Dẫn Cách Chưng Nụ Tầm Xuân Đẹp Mắt, Nụ Tầm Xuân Là Hoa Gì

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hàm số y= 2x-3 gồm đồ thị (D)

a) Vẽ thứ thị (D)

b)Tính khoảng cách từ nơi bắt đầu tọa độ mang lại (D)

c) Tính góc a tạo bởi vì đường trực tiếp (D) với trục Ox.(Làm tròn cho phút)


Xem đưa ra tiết
Lớp 9ToánChương IV - Hàm số y = ax^2 (a khác 0). Phương trì...
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)