SỐ CHẴN LỚN NHẤT CÓ 4 CHỮ SỐ

     
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dục Khoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

a) Viết rồi đọc những số nhỏ xíu nhất và lớn số 1 có 4 chữ số.

Bạn đang xem: Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số

b) trong các số đã viết trên, số làm sao là số chẵn, số lẻ?

c) tất cả bao nhiêu số bé dại nhất mang đến số lớn nhất có cung những hữ sô


a) Số bé nhỏ nhất gồm 4 chữ số là: (1000)đọc: một nghìn Số lớn số 1 có 4 chữ số là: (9999)đọc: chín ngàn chín trăm chín mươi chín.b) Số chẵn là: (1000) Số lẻ là:...

Xem thêm: So Sánh Mạch Gỗ Và Mạch Rây Của Cây, So Sánh Mạch Gỗ Và Mạch Rây


a) Số bé bỏng nhất có 4 chữ số là: (1000)

đọc: một nghìn

Số lớn nhất có 4 chữ số là: (9999)

đọc: chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

Xem thêm: Đề Bài: Viết Đoạn Văn Kể Về Những Việc Làm Của Bà Kính Yêu, Please Wait

b) Số chẵn là: (1000)

Số lẻ là: (9999)


Câu 1: Nếu đem số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ nhỏ bé nhất tất cả 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu đem số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ bé bỏng nhất có 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ bé nhất tất cả 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số thì...

Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn nhất có 4chữ số trừ đi số lẻ bé nhỏ nhất gồm 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu rước số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ nhỏ nhắn nhất tất cả 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu rước số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ bé nhất bao gồm 4 chữ số thì được hiệu là;Câu 1: Nếu lấy số chẵn lớn số 1 có 4chữ số trừ đi số lẻ bé bỏng nhất bao gồm 4 chữ số thì được hiệu là;


O------M--------N

trungđiểm củađoạn thẳng OMP là :

số nhỏ dại nhất có 3 chữ số :

số nhỏ nhất có 4 chữ sô

số lớn số 1 có 3 chữ số

số lớn nhất có 4 chữ số


Tính:

a, Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số

b, Tổng của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số cùng số bé dại nhất có 5 chữ số không giống nhau


a, Số lớn số 1 có 3 chữ số là 999

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999

Ta tất cả 999 + 9999 = 10998

b, Số chẵn lớn nhất có 4 chữ số là: 9998

Số bé dại nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau là: 12345

Ta gồm 9998 + 12345 = 22343


Tính:

a, Hiệu của số nhỏ tuổi nhất tất cả 5 chữ số khác biệt với số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số

b, Hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau với số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau