Rút Gọn 2 Mệnh Đề Cùng Chủ Ngữ

     

Mệnh đề nói thông thường là chủ điểm ngữ pháp rất thú vị được sử dụng nhiều vào ngữ pháp và cảtiếng anh giao tiếp. Mệnh đề sẽ góp câu văn dễ hiểu cùng rõ nghĩa hơn. Tuy vậy trong một số trường hợp ta có thể lược bớt, rút gọn chúng. Bao giờ có thể rút gọn mệnh đề (mệnh đề quan liêu hệ, mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề danh từ...)? lúc nào không thể rút gọn? Và làm cho thế như thế nào để rút gọn mệnh đề một cách đúng đắn nhất? bài bác tổng hợp này của gamize.vn sẽ có câu trả lời mang lại tất cả các vấn đề trên.

Bạn đang xem: Rút gọn 2 mệnh đề cùng chủ ngữ

1. Lược bỏ đại từ quan lại hệ

Khi nào gồm thể lược bỏ đại từ quan tiền hệ WHO ,WHICH ,WHOM…Khi nólàm tân ngữ, phía trước nó không tồn tại dấu phẩy, không tồn tại giới từ(whose ko được bỏ)

- Here is the laptop which I bought.

=> Here is the laptop I bought(Đây là cái máy vi tính tôi đã mua)

- This is my book, which I bought 2 years ago.(Đây là quyến sách tôi đã thiết lập 2 năm trước)

=> Trước chữ which tất cả dấu phẩy cần không thể bỏ được.

- This is the house in which I live .(Đây là nơi ở tôi sống)

=> Trước which gồm giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .

- This is the man who lives near my house.

=> Who là chủ từ (của động từ lives) cần không thể bỏ nó được .

2. Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ

Ta sử dụng những giải pháp sau để rút gọn mệnh đề quan tiền hệ

2.1 cần sử dụng cụm
*
V-ing :

Dùng cho những mệnh đề chủ động.

Bỏ "who, which, that" và "be" (nếu có ) lấy động từ thêm ING.

Ví dụ:

- The girlwho is sitting next khổng lồ youis my sister

=> The girlsitting toyou is my sister(Cô gái ngồi tức thì cạnh bạn là em gái tôi)

2.2 dùng cụm Phân từ nhị :

Dùng cho những mệnh đề bị động .

Bỏ "who, which, that" và "be".

- The housewhich is being builtnow belongs to lớn Mr. John

=> The housebuiltnow belongs to Mr. Jonh (Ngôi bên đang được xây dựng thuộc về ông John)

2.3 sử dụng cụm động từ nguyên mẫu - to lớn V(inf)

Dùng khi danh từ đứng trứoc có những chữ sau đây bổ nghĩa: "ONLY, LAST", số thứ tự như "FIRST, SECOND..."

Bỏ "who, which, that", chủ từ (nếu có) cùng modal verb như can, will...thêm "to" trước động từ.

Xem thêm: So Sánh Sự Khác Nhau Giữa Chồi Hoa Và Chồi Lá Và Chồi Hoa, Giải Bài 1 Trang 27 Sbt Sinh Học 6

Ví dụ:

- He is the last manwho leftthe ship.

=> He is the last manto leavethe ship. (Anh ấy là người đàn ông cuối thuộc rời tàu)

- English is an important language which we have khổng lồ master.

=> English is an important language to master.(Tiếng anh là một ngôn ngữ quan tiền trọng để học thành thạo)

- Động từ là HAVE/HAD

He had somethingthat he could/ had khổng lồ do

=> He had somethingto do (Anh ấy gồm một số việc phải làm)

- Đầu câu bao gồm HERE (BE),THERE (BE)

- There are six letters which have khổng lồ be written today.

=> There are six letters to lớn be written today.(Có 6 lá thư được viết hôm nay)

GHI NHỚ :Trong phần to lớn inf này những bạn cần nhớ 2 điều sau:

Nếu chủ ngữ 2 mệnh đề khác biệt thì thêm cụm for sb trước lớn inf.

Ví dụ:

- We have some picture books that children can read.

=> We have some picture books for children lớn read.(Chúng tôi gồm một số sách ảnh mang lại trẻ em đọc)

Tuy nhiên nếu chủ ngữ đó là đại từ có nghĩa thông thường chung như we,you,everyone…. Thì tất cả thể không cần ghi ra.

Ví dụ:

- Studying abroad is the wonderful thing that we must think about.

=> Studying abroad is the wonderful (for us) khổng lồ think about.(Du học là điều tuyệt vời mà cửa hàng chúng tôi nghĩ đến)

Nếu trước relative pronoun gồm giới từ thì phải đem xuống cuối câu. ( đây là lỗi dễ không đúng nhất lúc làm bài thi).

Ví dụ:

- We have a peg on which we can hang our coat.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Điện Máy Lạnh Daikin 1 Hp Ftne25Mv1V9, Máy Lạnh Daikin Ftne25Mv1V9/Rne25Mv1V9

=> We have a peg to lớn hang our coat on.(Chúng tôi tất cả một gắt móc để treo áo lên)

2.4 sử dụng cụm danh từ (đồng cách danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ bao gồm dạng:S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪCách làm:- bỏ who, which với be

- Football, which is a popular sport, is very good for health.

=> Football, a popular sport, is very good for health.(Bóng đá, mọt môn thể thao phổ biến, rất tốt mang đến sức khỏe)

- We visited Barcelona,which isa city in northern Spain

=> We visited Barcelona, a đô thị in northern Spain.(Chúng tôi đã đến Barcelona, một thành phố ở phía bắc tây ban nha)