Rượu Ngon Không Có Bạn Hiền Không Mua Không Phải Không Tiền Không Mua

     

“Rượu ngon không tồn tại bạn hiền/ ko mua chưa hẳn không tiền ko mua/ Câu thơ nghĩ trù trừ không viết/ Viết gửi ai, ai biết mà lại đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ:
Bạn đang xem: Rượu ngon không có bạn hiền không mua không phải không tiền không mua

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong ghềnh thông mọc như nêm/ Tìm địa điểm bóng non ta lên ta nằm/ trong rừng gồm trúc nhẵn râm/ Trong greed color mát ta ngâm thơ nhàn.

(Bài ca Côn Sơn – Nguyễn Trãi)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:


“Thôn hậu thôn tiềm đạm tự yên/ chào bán vô buôn bán hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ song song phi hạ điền”

(Thiên ngôi trường vãn vọng – Trần Nhân Tông)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Quốc tộ như đằng lạc/ nam thiên lí thái bình/ Vô vi cư năng lượng điện các/ Xứ xứ tức đao binh”

(Vận nước – Pháp Thuận)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Bác già tôi cũng già rồi/ Biết thôi, thôi chũm thì thôi new là! / ước ao đi lại tuổi già thêm nhác/ Trước cha năm gặp gỡ bác một lần;”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Nhân Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Dân Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư/ Tiệt nhiên định phận tại thiên thư/ Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm/ Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”

(Sông núi nước Nam)

Bài thơ được viết theo thể thơ:


“Rượu ngon không tồn tại bạn hiền/ không mua không phải không tiền ko mua/ Câu thơ nghĩ chần chờ không viết/ Viết chuyển ai, ai biết nhưng đưa”

(Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến)

Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ:


Đoạt sáo Chương Dương độ/ cụ Hồ Hàm tử quan/ thái bình tu trí lực/ Vạn cổ test giang san

(Phò giá về khiếp – trần Quang Khải)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ:


Thôn hậu buôn bản tiền đạm tự yên/ chào bán vô phân phối hữu tịch dương biên/ Mục đồng địch lí ngưu quy tận/ Bạch lộ tuy nhiên song phi hạ điền

(Thiên ngôi trường vãn vọng – è cổ Nhân Tông)

Bài thơ trên được viết theo thể thơ:
Xem thêm: Bây Giờ Em Đã Có Chồng - Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1 Ngữ Văn 10

Cùng trông lại mà lại cùng chẳng thấy/ Thấy xanh xanh rất nhiều mấy nghìn dâu/ ngàn dâu xanh ngắt một màu/ Lòng phái mạnh ý thiếp ai sầu rộng ai?

(Chinh phụ dìm khúc)

Đoạn thơ bên trên được viết theo thể thơ:


Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai/ Sự trục nhãn tiền quá/ Lão tòng đầu thượng lai