QUY TẮC TRONG GIA ĐÌNH BẰNG TIẾNG ANH

     

Mục Lục:

Đánh GiáViết một bức thư về hồ hết quy tắc trong mái ấm gia đình – mẫu 1Viết đoạn văn về luật lệ trong mái ấm gia đình bằng tiếng anh – chủng loại 2

Writing a letter about family rules to lớn a teenager staying with a homestay family gồm 2 chủng loại thư viết về phần đa quy tắc trong gia đình có dịch. Qua 2 mẫu mã thư này giúp chúng ta lớp 12 có thêm nhiều tứ liệu tham khảo để giải nhanh được bài xích tập Writing trang 17 SGK tiếng Anh 12. Hãy tham khảo bài viết quy tắc trong gia đình bằng giờ anh dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Quy tắc trong gia đình bằng tiếng anh

Quy tắc trong mái ấm gia đình là phần đông quy tắc mà các thành viên trong mái ấm gia đình cần tuân theo. Hồ hết quy tắc này nhập vai trò rất đặc biệt trong việc bảo trì gia đình theo một nằn nì nếp tốt nhất định. Nào cùng gamize.vn tham khảo tức thì nhé.

Video phía dẫn bài viết tiếng anh về family rules

Đề bài: Writing a letter about family rules to a teenager staying with a homestay family (Viết một bức thư đến một bạn thiếu niên đang ở cùng mái ấm gia đình nhà em về đông đảo quy tắc trong gia đình em.)

Viết một bức thư về phần nhiều quy tắc trong mái ấm gia đình – chủng loại 1

Dưới trên đây là nội dung bài viết về nguyên tắc trong mái ấm gia đình bằng giờ anh tiên tiến nhất được cập nhập hãy tham khảo nhé.

Bài có tác dụng quy tắc trong mái ấm gia đình bằng tiếng anh

Dear Jim,

I’m writing to talk about my family rules. It’s an interesting topic, isn’t it? It may be obvious that every family has its own rules. Mine has a few, apart from our traditional rules, especially for this school year as I’m in the final year.

First. I’m not allowed khổng lồ watch TV, nearly any, except when there is a good or interesting movie or when I have finished all my homework và exercises. And my parents never let me stay up so much late at night.

Next, my parents don’t permit me lớn go out with friends without necessary reason; for example, birthdays or funerals.

Besides, I have to lớn take a balanced diet khổng lồ keep fit for my coming exam. And one more thing I have to lớn keep up is talking on the phone, that is I have lớn set a limit to my using of the phone.

Do you think I have a lot of rules khổng lồ abide? Or I have no rights or freedom to bởi what I want or like?

Tell me about your family rules? It’s much fun t0 hear about them.

Stop now và don’t forget khổng lồ give my regards to lớn your family members.

Best wishes,

Minh Tam.

Viết một đoạn văn nói tới quy tắc trong gia đình bằng giờ anh Đoạn tiếng Việt

Chào Jim,

Tôi sẽ viết để nói đến các quy tắc gia đình tôi. Đó là một trong chủ đề thú vị, đề nghị không? cụ thể là từng gia đình đều phải sở hữu những luật lệ riêng. Gia đình tôi gồm một vài, ngoài những quy tắc truyền thống cuội nguồn của chúng tôi, nhất là trong năm học tập khi tôi sẽ ở năm cuối.

Đầu tiên. Tôi ko được phép xem TV, gần như là không, xung quanh khi có một bộ phim truyền hình hay hoặc thú vị hoặc lúc tôi đã dứt tất cả các bài tập về nhà. Và bố mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi thức thừa muộn vào ban đêm.

Tiếp theo phụ huynh tôi không cho phép tôi đi dạo với bằng hữu mà không tồn tại lý do cần thiết ví dụ như sinh nhật tuyệt lễ tang.

Xem thêm: Trình Bày Cấu Tạo Ngoài Của Trai Sông, Sinh Học 7 Bài 18: Trai Sông

Ngoài ra, tôi phải bao gồm một chế độ ăn uống cân bằng lo giữ cho kỳ thi sắp tới của tôi. Cùng một điều nữa tôi nên theo kịp là nói chuyện trên điện thoại, đó là một trong những phải cấu hình thiết lập một số lượng giới hạn cho việc thực hiện của tôi bởi điện thoại.

Bạn gồm nghĩ rằng tôi có tương đối nhiều quy tắc để tuân thủ? Hoặc tôi không tồn tại quyền hoặc tự do làm các gì tôi mong muốn hoặc thích?

Nói mang đến tôi biết về gia quy của mái ấm gia đình của bạn? chắc hẳn sẽ có tương đối nhiều niềm vui nhằm nghe về họ.

Dừng lại ngay hiện thời và giữ hộ lời xin chào của tôi đến gia đình bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Minh Tâm

*

Viết đoạn văn về luật lệ trong gia đình bằng tiếng anh – chủng loại 2

Dear John,

Today, I have somethings interesting lớn tell you. It’s family’s rules. Every family has its own rules. Mine has a few.

First, I’m not allowed lớn watch TV until I have finished my homework. And when I’m allowed to go out with friends, I mustn’t come trang chủ late.

Second, everybody has to bởi vì their shair of household chores. & mine are preparing meals và doing the washing.

Third, my parents want me not lớn talk on the phone more than ten minutes.

Last but not least, I must ask for permission if I want khổng lồ use our family motorbike.

How about yours?

Love,

Nam

Viết đoạn văn về luật lệ trong mái ấm gia đình Tiếng Việt

John thân mến,

Hôm nay, tôi tất cả một đôi điều thú vị hy vọng nói với bạn. Đó là phép tắc của gia đình. Từng gia đình đều phải sở hữu những quy tắc riêng. Của tôi bao gồm một vài.

Đầu tiên, tôi không được phép xem TV cho đến khi tôi hoàn thành bài tập về nhà. Với khi được phép đi dạo với bạn bè, tôi ko được về đơn vị muộn.

Thứ hai, mọi người phải làm quá trình nhà của họ. Với tôi đang sẵn sàng bữa ăn và giặt giũ.

Thứ ba, bố mẹ tôi ước ao tôi ko nói chuyện điện thoại cảm ứng quá mười phút.

Xem thêm: Iphone Không Đăng Nhập Được Icloud, Lỗi Không Đăng Nhập Được Id Apple

Cuối thuộc nhưng không kém phần quan liêu trọng, tôi cần xin phép nếu tôi mong sử dụng xe trang bị của mái ấm gia đình chúng tôi.