Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được

     

=> truyền qua chuỗi xương tai vào làm rung màng cửa bầu làm chuyển động ngoại dịch với nội dịch vào ốc tai màng

=> ban ngành Coocti làm mở ra xung thần ghê theo rễ thần kinh thính giác về vùng thính giác sinh sống thùy thái dương

gamize.vn
Bạn đang xem: Quá trình thu nhận kích thích của sóng âm diễn ra như thế nào giúp người ta nghe được

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*Xem thêm: Ngày Đẹp Sinh Con Tháng 2 Năm 2021, Xem Ngày Sinh Con

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp gamize.vn
Xem thêm: Tên Các Dãy Núi Ở Việt Nam, Thử Thách Chinh Phục, Thể Loại:Dãy Núi Việt Nam

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện gamize.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.