PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI HCLO4

     

Phương trình năng lượng điện li HClO4. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đang được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là 1 dung dịch/chất tan hoàn toàn hoặc sát như trọn vẹn trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Bạn đang xem: Phương trình điện li hclo4

Cùng với các axit như HCl, HNO3, H2SO4,… thì HClO4cũng là một trong số các chất năng lượng điện li mạnh. HClO4là hợp chất rất đơn giản tan nội địa và tạo ra với nước các hidrat HClO4.nH2O (n = 1,2,3).

3. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1.Nước vào vai trò gì trong quá trình điện li các chất tung trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Lời giải:


Đáp án: C

Trong phân tử H2O, links O−H là link cộng hóa trị gồm cực, cặp e tầm thường lệch về phía oxi

=> oxi tích năng lượng điện âm, làm việc H tích năng lượng điện dương.

Khi quy trình điện li xẩy ra tương tác giữa những phân tử nước tất cả cực và những ion hoạt động không chấm dứt làm cho các chất năng lượng điện li tiện lợi tan vào nước

=> nước vào vai trò dung môi phân cực.

Câu 2.Dung dịch hóa học nào dưới đây không dẫn điện được?

A. HCl vào C6H6(benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2trong nước.

D. NaHSO4trong nước.

Lời giải:


Đáp án: A

Dung dịch chất không dẫn điện được là: HCl trong C6H6(benzen).

Xem thêm: 5 Bài Mẫu Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Đêm Trăng Trung Thu Hay Nhất (5 Mẫu)


Câu 3.Dãy nào dưới dây chỉ gồm chất điện li mạnh?

A. HF, Na2S, Ca(OH)2, Na2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HF.

C. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, CH3COOH, NaCl.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chỉ gồm chất năng lượng điện li mạnh: HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3.

HNO3→ H++ NO3−

H2SO4⇔ 2H+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3→ 2K+ + SiO32-


Câu 4.Dãy chất nào sau đây, vào nước đông đảo là hóa học điện li yếu?

A. HCl, H2SO3, H2SO4, HCl

B. H2CO3, H3PO4, CH3COOH, Ba(OH)2.

C. H2S, CH3COOH, HClO, HF

D. H2CO3, H2SO4, HClO, Fe2(SO4)3.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chất trong nước gần như là hóa học điện li yếu làH2S, CH3COOH, HClO, HF

H2S ⇄ H++ HS−

HS− ⇆ H+ +S2−

CH3COOH ⇔ CH3COO–+ H+

HClO ⇌ H+ + ClO–

HF ⇌ H+ + F–


Câu 5.Dãy các chất năng lượng điện li mạnh?

A. AgCl, CH3COONa, HBr, NaOH.

B. NaCl, CH3COOH, HCl, NaOH.

C. NaCl, CH3COOH, HCl, Ca(OH)2.

D. CuSO4, H2S, H2SO4, KOH.

Xem thêm: Màn Hình Hiển Thị Máy Lọc Nước Karofi Chỉ Trong 3 Bước, Hướng Dẫn Reset Chíp Máy Lọc Nước Karofi

Lời giải:


Đáp án: A

A. Đúng

B,C loại CH3COOH là chất điện li yếu

D. Nhiều loại H2S là hóa học điện li yếu


Câu 6. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M gồm chứa số mol ion OH–bằng số mol ion H+ bao gồm trong 400 ml dung dịch H2SO41M?


A. 0,2 lít

B. 0,1 lít

C. 0,4 lít

D. 0,8 lít

Lời giải:


Đáp án: D

nH2SO4= 0,4 (mol)

Phương trình năng lượng điện li

H2SO4→ 2H+ + SO42-

nOH−= nH+ = 2nH2SO4= 2.0,4 = 0,8 (mol)

Phương trình năng lượng điện li

Ba(OH)2→ Ba2++ 2OH−

nBa(OH)2=12nOH−= 12.0,8 = 0,4 (mol)

=> VBa(OH)2= nCM= 0,40,5 = 0,8 (l)

Phương trình năng lượng điện li NaHCO3

Phương trình năng lượng điện li HBrO

Phương trình năng lượng điện li Na2SO4

Phương trình năng lượng điện li Fe(NO3)3

Phương trình năng lượng điện li NH3


Tham khảo những loạt bài xích Hóa học 12 khác:


Bài viết cùng lớp mới nhất

1 1169 lượt coi
tải về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

ra mắt
links
cơ chế
kết nối
bài viết mới nhất
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
tuyển sinh