PHÉP TỊNH TIẾN BIẾN ĐƯỜNG THẲNG THÀNH CHÍNH NÓ

     

Có từng nào phép tịnh tiến đổi mới đường thẳng thành chính nó?

Chia sẻ - lưu lại facebook

Email

Trả lời: gồm vô số phép tịnh tiến đổi thay đường thẳng thành chính nó.

Bạn đang xem: Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính nó

Giải thích:

Ta gồm hệ quả: gần như phép tịnh tiến theo vectơ gồm giá song song hoặc trùng với đường thẳng đều trở thành đường trực tiếp thành chính nó. Xung quanh ra, PTT phát triển thành đoạn thẳng thành đoạn thẳng bởi nó, trở nên tam giác thành tam giác bởi nó, đổi mới đường tròn thành đường tròn cùng phân phối kính, biến chuyển một góc thành một góc bằng nó

=> bởi vì đó, có vô số PTT phát triển thành đường thẳng thành bao gồm nó.


Cho đường thẳng d. Gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biế...

Câu hỏi: đến đường trực tiếp d. Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến thay đổi đường thẳng d thành thiết yếu nó?

A không tồn tại phép nào

B bao gồm một phép duy nhất

C Chỉ có hai phép

D tất cả vô số phép

Đáp án

D

- gợi ý giải

Phương pháp giải:

Giải bỏ ra tiết:

ĐÁP ÁN D.

Vectơ tịnh tiến gồm giá song song cùng với d.

câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

- Phép tịnh tiến - gồm lời giải chi tiết

Lớp 12 Toán học Lớp 12 - Toán học tập


✅ cho đường trực tiếp d. Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến thay đổi đường thẳng d thành chính nó

cho mặt đường thẳng d.Có từng nào phép tịnh tiến biến chuyển đường trực tiếp d thành chủ yếu nó

Hỏi:

cho mặt đường thẳng d.Có bao nhiêu phép tịnh tiến thay đổi đường thẳng d thành bao gồm nó

cho mặt đường thẳng d.Có từng nào phép tịnh tiến biến hóa đường thẳng d thành chủ yếu nó

Đáp:

bichha:

Đáp án: tất cả vô số phép

Giải thích quá trình giải: bởi vì khi vecto v bởi vecto 0; hoặc vecto v có giá //, ≡ với d thì đường thẳng d sẽ biến thành chính nó

bichha:

Đáp án: bao gồm vô số phép

Giải thích quá trình giải: vì chưng khi vecto v bởi vecto 0; hoặc vecto v có mức giá //, ≡ cùng với d thì đường thẳng d sẽ biến thành chính nó

bichha:

Đáp án: tất cả vô số phép

Giải thích công việc giải: vì khi vecto v bằng vecto 0; hoặc vecto v có mức giá //, ≡ cùng với d thì con đường thẳng d sẽ biến thành chính nó


Bài 3 trang 35 SGK Hình học tập 11

Quảng cáo


Đề bài

Trong khía cạnh phẳng (Oxy) mang lại đường trực tiếp (d) có phương trình (2x - y + 1 = 0). Để phép tịnh tiến theo vectơ (v) phát triển thành (d) thành bao gồm nó thì (vecv) cần là vectơ nào trong số vectơ sau?

(A) (vec v= (2;1))

(B) (vec v= (2;-1))

(C) (vec v= ( 1;2))

(D) (vec v= ( -1;2))

Video gợi ý giải

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Phép tịnh tiến theo vector (overrightarrow v ) biến đường thẳng thành chủ yếu nó khi và chỉ còn khi vecto(overrightarrow v ) là một trong vector chỉ phương của đường thẳng (d).

Lời giải đưa ra tiết

VTCP của (d) là (vec u =(1;2)) yêu cầu phép tính tiến theo (vec u) biến chuyển (d) thành bao gồm nó.

Xem thêm: Một Quả Cầu Có Khối Lượng Riêng 9 8.10^3, Giúp Mình Với, Gấp Ạ, Cho Mình Cảm Ơn Trước Ạ

Ta chọn giải đáp C.

Cách 2:

Lấy điểm (M) bất kì thuộc(d)

Gọi (N) ( in d) là ảnh của(M) qua phép tịnh tiến theo vecto(overrightarrowv)

Vì ảnh của(d) là chính(d) nên(N)( in d)

( Rightarrow overrightarrowMN = k.overrightarrowu) với (overrightarrowu) là VTCP của (d).

Đường thẳng(d) bao gồm VTPT(overrightarrown = (-2;1) Rightarrow overrightarrowu = (1;2))

Vậy (overrightarrowv = (k;2k), k in Z) thì ảnh đường thẳng(d) tịnh tiến theo vecto (overrightarrowv) là bao gồm nó.

Trong bốn đáp án chỉ tất cả đáp án C thỏa mãn nhu cầu ( tương xứng với (k=1))

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

*

Bài 4 trang 36 SGK Hình học tập 11Trong mặt phẳng tọa độ Oxy

Bài 5 trang 36 SGK Hình học 11

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến đường trực tiếp d có phương trình: 3x - 2y + 1= 0. Ảnh của mặt đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox tất cả phương trình là:

Bài 6 trang 36 SGK Hình học tập 11

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến đường thẳng d có phương trình: 3x - 2y - 1 = 0. Ảnh của mặt đường thẳng d qua phép đối xứng trung khu O tất cả phương trình là :

Bài 7 trang 36 SGK Hình học tập 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Bài 8 trang 36 SGK Hình học tập 11

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Lý thuyết cung cấp số nhân triết lý cấp số cộng triết lý về hàm số liên tục lý thuyết đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Quảng cáo


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay

Báo lỗi - Góp ý


Có bao nhiêu Phép Tịnh Tiến phát triển thành Đường trực tiếp Thành chính Nó

Home kỹ năng và kiến thức có từng nào phép tịnh tiến biến hóa đường trực tiếp thành chính nó

Trong khía cạnh phẳng tọa độ (Oxy) mang đến đường thẳng (d) tất cả phương trình (2x - y + 1 = 0). Để phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) biến chuyển (d) thành bao gồm nó thì (vec v) phải là vectơ nào trong số vectơ sau?

Bạn sẽ xem: Phép tịnh tiến đổi mới đường trực tiếp thành chính nó

Phương pháp giải

Đường thẳng trở thành chính nó nếu như véc tơ tịnh tiến thuộc phương với véc tơ chỉ phương của con đường thẳng.

Lời giải của GV bachgiamedia.com.vn

Để (d) trở thành chính nó khi và chỉ còn khi vectơ (overrightarrow v ) cùng phương với vectơ chỉ phương của (d.)

Đường trực tiếp (d) có VTPT (vec n = left( 2; - 1 ight)) ( Rightarrow ) VTCP (vec u = left( 1;2 ight)).

Xem thêm: Chó Đẻ Răng Cưa, Những Cách Dùng Cây Chó Đẻ Răng Cưa Có Tác Dụng Gì?

Đáp án yêu cầu chọn là: c

Bạn đang xem: tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến biến đổi đường trực tiếp thành chủ yếu nó


*

*

*

*

Trong phương diện phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , đến $T$ là một trong phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u $ đổi mới điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ với biểu thức tọa độ là: $x = x" + 3;,,y = y" - 5$. Tọa độ của vectơ tịnh tiến $overrightarrow u $ là:

Cho hai đường thẳng giảm nhau $d$ và $d"$. Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến trở nên đường thẳng $d$ thành con đường thẳng $d"$?

Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song $a$ cùng $b$, một đường thẳng $c$ không song song cùng với chúng. Gồm bao nhiêu phép tịnh tiến vươn lên là đường thẳng $a$ thành mặt đường thẳng $b$ và biến đổi đường thẳng $c$ thành chủ yếu nó?

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ đến đồ thị của hàm số (y = sin x). Bao gồm bao nhiêu phép tịnh tiến biến chuyển đồ thị đó thành bao gồm nó

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ , giả dụ phép tịnh tiến biến đổi điểm (Aleft( 3;2 ight)) thành điểm (A"left( 2;5 ight)) thì nó thay đổi điểm (Bleft( 2;5 ight)) thành:

Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, ví như phép tịnh tiến biến hóa điểm (Aleft( 2; - 1 ight)) thành điểm (A"left( 3;0 ight)) thì nó biến đổi đường trực tiếp nào tiếp sau đây thành thiết yếu nó?

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai tuyến đường thẳng tuy vậy song $a$ với $a"$ lần lượt tất cả phương trình (2x - 3y - 1 = 0) với (2x - 3y + 5 = 0). Phép tịnh tiến theo vectơ nào dưới đây không đổi thay đường trực tiếp $a$ thành mặt đường thẳng $a"$ ?

Trong khía cạnh phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai tuyến phố thẳng song song $a$ cùng $a"$ lần lượt bao gồm phương trình (3x - 4y + 5 = 0) cùng (3x - 4y = 0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u ) biến chuyển đường trực tiếp $a$ thành mặt đường thẳng $a"$. Khi ấy độ dài bé nhất của vectơ (overrightarrow u ) bởi bao nhiêu?

Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho parabol tất cả đồ thị (y = x^2). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 2; - 3 ight)) thay đổi parabol đó thành đồ dùng thị của hàm số:

Trong hệ tọa độ $Oxy$, cho phép biến hình $f$ vươn lên là mỗi điểm $Mleft( x;y ight)$ thành điểm $M"left( x";y" ight)$ sao cho $x" = x + 2y;,,y" = - 2x + y + 1$. Call $G$ là giữa trung tâm của $Delta ABC$ cùng với $Aleft( 1;2 ight),,,Bleft( - 2;3 ight),,,Cleft( 4;1 ight)$.

Phép thay đổi hình $f$ biến đổi điểm $G$ thành điểm $G"$ gồm tọa độ là:

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ $Oxy$ , cho hai parabol: $left( p ight):y = x^2$ cùng $left( Q ight):y = x^2 + 2x + 2$. Để chứng minh có một phép tịnh tiến $T$ biến $left( Q ight)$ thành $left( p. ight)$ , một học sinh lập luận qua bố bước như sau:

- cách 1: điện thoại tư vấn vectơ tịnh tiến là $overrightarrow u = left( a;b ight)$, vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến:

$left{ eginarraylx" = x + a\y" = y + bendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx = x" - a\y = y" - bendarray ight.$

- cách 2: cố kỉnh vào phương trình của $left( Q ight)$ ta được:

$y" - b = left( x" - a ight)^2 + 2left( x" - a ight) + 2 Leftrightarrow y" = x"^2 + 2left( 1 - a ight)x" + a^2 - 2a + b + 2$

Suy ra ảnh của $left( Q ight)$ qua phép tịnh tiến $T$ là parabol $left( R ight):y = x^2 + 2left( 1 - a ight)x + a^2 - 2a + b + 2$

- bước 3: Buộc $left( R ight)$ trùng với $left( p ight)$ ta được hệ: $left{ eginarrayl2left( 1 - a ight) = 0\a^2 - 2a + b + 2 = 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 1\b = - 1endarray ight.$

Vậy có duy duy nhất một phép tịnh tiến thay đổi $left( Q ight)$ thành $left( phường ight)$ , sẽ là phép tịnh tiến theo vectơ $overrightarrow u = left( 1; - 1 ight)$

Xe đẩy trẻ em cũĐổi color taskbar win 10Tin học ngôi sao lừa đảoCách thức xét tuyển đại học 2017