Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng

     

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 nếu có một số tự nhiên k sao cho: a = b . k.

Bạn đang xem: Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng

Kí hiệu a chia hết cho b bởi a \(\vdots\) b

Kí hiệu a không chia hết cho b bởi \(a\,\not {\vdots}\,\, b\) 

Nếu a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) c thì a \(\vdots\) c.

2. Tính chất 1

+) Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m, c \(\vdots\) m => (a + b + c) \(\vdots\) m.

+) Nếu a > b, a và b đều chia hết cho cùng một số thì hiệu a - b cũng chia hết cho số đó: a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m => (a-b) \( \vdots\) m.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Bài Cảnh Ngày Hè, Dàn Ý Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè

3. Tính chất 2 

Nếu trong tổng có một số hạng không chia hết cho số tự nhiên m, còn các số hạng khác đều chia hết cho m thì tổng đó không chia hết cho m.

a \(\vdots\) m, b \(\vdots\) m, c \(\not {\vdots}\) m => (a + b + c) \(\not {\vdots}\) m

Lưu ý: Một tổng chia hết cho một số tự nhiên nhưng các số hạng của tổng không nhất thiết cần phải chia hết cho số đó.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + gamize.vn"Ví dụ: "Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng. gamize.vn"
Bài giải tiếp theo
Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1
Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1
Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Bài học bổ sung
Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1

Video liên quan


Bài 12: Phép chia phân số


Toán lớp 6: Phép chia phân số


Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số


Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Toán lớp 6: Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số


Toán lớp 6: Tính chất cơ bản của phân số


Toán lớp 6: Phép nhân phân số - Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó


Tải sách tham khảo


*

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 19,7K
*

Trọn bộ sách giáo khoa toán 6 tập 1,2


Tải về· 19,1K
*

100 đề luyện thi học sinh giỏi môn toán lớp 6 có đáp án


Tải về· 16,9K
*

Toán nâng cao và các chuyên đề toán 6


Tải về· 16,8K
*

Bài Tập Toán 6 Tập 1


Tải về· 15,9K

Bài Tập Toán 6 Tập 2


Tải về· 13,6K

13 chuyên đề nâng cao phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6


Tải về· 13,1K

Nâng cao và phát triển toán 6 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 11,5K

Bài giải liên quan


Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng.

Xem thêm: 9 Cách Se Khít Lỗ Chân Lông Ở Mặt Hiệu Quả, An Toàn, Cách Se Khít Lỗ Chân Lông


Bài 83 trang 35 SGK Toán 6 tập 1
Bài 84 trang 35 SGK Toán 6 tập 1
Bài 85 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 86 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 87 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 88 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 89 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Bài 90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 10 - Chương 1 - Đại số 6
Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 34 SGK Toán 6 Tập 1
Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1
Trả lời câu hỏi 3 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1
Trả lời câu hỏi 4 Bài 10 trang 35 SGK Toán 6 Tập 1

Bài học liên quan


Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
Bài 3. Ghi số tự nhiên
Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Bài 5. Phép cộng và phép nhân
Bài 6. Phép trừ và phép chia
Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Bài 13. Ước và bội
Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài 16. Ước chung và bội chung
Bài 17. Ước chung lớn nhất
Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
Bài 2. Tập hợp các số nguyên
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu
Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
Bài 7. Phép trừ hai số nguyên
Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
Bài 9. Quy tắc chuyển vế
Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài 12. Tính chất của phép nhân
Bài 13. Bội và ước của một số nguyên
Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
Ôn tập chương II: Số nguyên
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đại số 6
Đề kiểm 15 phút - Chương 2 - Đại số 6
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 6

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

tính chất chia hếttính chất chia hết của một tổngphát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổngký hiệu không chia hết