Pbi2 Kết Tủa Màu Gì

     

Chì(II) chloride(PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chất rắn màu sắc trắng trong điều kiện môi trường chuẩn, ko tan vào nước. Chì(II) chloride là một vào những chất thử chì quan liêu trọng nhất. Nó cũng xuất hiện vào tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

Bạn đang xem: Pbi2 kết tủa màu gì

Cùng top lời giải đi tra cứu hiểu bỏ ra tiết về PbCl2nhé.


Mục lục ngôn từ


I. Định nghĩa


II. Tính chất vật lí


III. Tính chất hóa học


IV. Điều chế


V. Ứng dụng


I. Định nghĩa

- Định nghĩa: Chì(II) clorua (PbCl2) là một hợp chất vô cơ, chì (II) clorua là một trong những chất thử chì quan lại trọng nhất. Nó tồn tại trong tự nhiên ở dạng khoáng cotunnit.

- Công thức phân tử: PbCl2

- Công thức cấu tạo: Cl – Pb - Cl

II. Tính chất vật lí

- Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và ancol, không mùi.

Xem thêm: Tổng Đài Ahamove Cho Tài Xế Ahamove Bị Phạt Nói 'Công Ty Cho Phép Chạy'

*
PbCl2 kết tủa màu gì, PbCl2 tất cả tan không, PbCl2 kết tủa color gì" width="592">

III. Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit:

PbCl2+ H2S→ PbS + 2HCl

- Tác dụng với muối

PbCl2+ 2KI→ 2KCl + PbI2

IV. Điều chế

- Chì(II) clorua kết tủa lúc thêm ion clorua (HCl, NaCl, KCl) vào dung dịch nước của các hợp chất chì(II) như Pb(NO3)2:

Pb(NO3)2+ 2 NaCl→ PbCl2+ 2NaNO3

Pb(CH3COO)2+ HCl→ PbCl2+ 2CH3COOH

PbCO3+ 2HCl→ PbCl2+ CO2+ H2O

Pb(NO3)2+ 2HCl→ PbCl2+ 2HNO3

- đến chì dioxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì (II) clorua với giải phóng khí clo:

PbO2+ 4HCl→ PbCl2+ Cl2 + 2H2O

- mang lại chì oxit tác dụng với axit clohidric tạo ra chì(II) clorua:

PbO + 2HCl→ PbCl2+ H2O

- Điều chế trực tiếp từ chì và clo:

Pb + Cl2→ PbCl2

V. Ứng dụng

- Chì(II) clorua tất cả nhiều vào nhiều nguồn dự trữ nước tự nhiên, nhưng nó không bình an cho người tiêu dùng và phải được lọc bỏ.

- PbCl2được sử dụng trong tổng hợp chì titanat (PbTiO3) với gốm sứ bari chì titanat bằng phản ứng nuốm thế cation.

Xem thêm: Câu Hỏi Tần Số Dao Động Là Gì, Đơn Vị Tần Số Là Gi Khi Nào Vật

xPbCl2(l)+ BaTiO3(r)→ Ba1 – xPbxTiO3+ xBaCl3

- PbCl2được sử dụng trong sản xuất kính truyền hồng ngoại với kính trang trí được gọi là kính aurene.