READ THE PASSAGE AND CHOOSE THE BEST ANSWER

     

*

*

*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 1 to 7.

Bạn đang xem: Read the passage and choose the best answer


Over the past 600 years, English has grown from a language of few speakers to lớn become the dominant language of international communication. English as we know it today emerged around 1350, after having incorporated many elements of French that were introduced following the Norman invasion of 1066. Until the 1600s, English was, for the most part, spoken only in England and had not extended even as far as two centuries, English began khổng lồ spread around the globe as a result of exploration, trade (including slave trade), colonization, và missionary work. Thus, small enclaves of English speakers became established and grew in various parts of the world. As these communities proliferated, English gradually became the primary language of international business, banking & diplomacy.
Currently, about 80 percent of the information stored on computer systems worldwide is English. Two thirds of the world’s science writing is in English, and English is the main language of technology, advertising, media, international airports, và air traffic controllers. Today there are more than 700 million English users in the world, and over half of these are nonnative speakers, constituting the largest number of non-native users than any other language in the world..

*

A. The number of non-native users of English.

B. The French influence on the English Language.

Xem thêm: 4 Bài Viết Thư Tri Ân Cha Mẹ Hay Nhất, Bài Viết Tri Ân Cha Mẹ Thầy Cô Lớp 12

C. The expansion of English as an international language.

D. The use of English for science and technology


Đáp án C

Dịch nghĩa: nhà đề chính của đoạn văn này là gì?A. Số người sử dụng tiếng Anh không phải là người phiên bản địa.B. Ảnh hưởng của tiếng Pháp đối với tiếng Anh.C. Sự mở rộng của tiếng Anh như một ngữ điệu quốc tế.D. áp dụng tiếng Anh mang lại khoa học và công nghệGiải thích: phụ thuộc nội dung của đoạn văn, quan trọng đặc biệt dựa vào phần đa câu chủ thể của mỗi đoạn nhỏ dại như "Over the past 600 years, English has grown from a language of few speakers khổng lồ become the dominant language of international communication." với "Currently, about 80 percent of the information stored on computer systems worldwide is English"... Ta hoàn toàn có thể kết luận được ý chính của bài bác văn là kể đến sự cải cách và phát triển của giờ đồng hồ Anh như ngữ điệu toàn cầu.=> C


Đáp án A

Dịch nghĩa: trong đoạn đầu tiên, trường đoản cú " emerged " (nổi lên) có chân thành và ý nghĩa gần tuyệt nhất với ____.A. Xuất hiện B. Mất tích C. Thường xuyên D. Tham gia.


Đáp án B

Dịch nghĩa: trong đoạn đầu tiên, trường đoản cú “elements” (yếu tố) tất cả nghĩa gần nhất với______A: sự tuyên bố B: điểm sệt trưngC: tính hiếu kỳ D: phong tục, tục lệ


Đáp án D

Dịch nghĩa: Khoảng thời hạn nào giờ Anh bắt đầu được sử dụng vượt ra bên ngoài nước Anh?A. Năm 1066 B. Khoảng tầm 1350 C. Trước 1600 D. Sau 1600Giải thích: dựa vào nội dung của câu văn "Until the 1600s, English was, for the most part, spoken only in England and had not extended even as far as two centuries, English began lớn spread around the globe as a result of exploration, trade (including slave trade), colonization, & missionary work."


Câu 40. According khổng lồ the passage, all of the following contributed to lớn the spread of English around the world _________ .

Xem thêm: Chi Nhánh, Phòng Giao Dịch Acb Gần Đây, Tìm Chi Nhánh, Pgd Ngân Hàng Acb Gần Nhất


Đáp án B

Dịch nghĩa: Theo đoạn văn, tất cả những điều tiếp sau đây đã góp phần vào sự mở rộng của giờ Anh bên trên khắp nhân loại ngoài_________.A. Buôn bán nô lệ B. Sự xâm chiếm của Norman C. Những nhà truyền đạo D. Thuộc địaGiải thích: thông tin nằm sống “English began lớn spread around the globe as a result of exploration, trade (including slave trade), colonization, & missionary work”


Đáp án B

Dịch nghĩa: trong đoạn lắp thêm hai, từ bỏ " stored " (lưu trữ) gần nhất có nghĩa là________.A: muaB: lưu lạiC: tiêu dùngD: có giá trị


Câu 42. According lớn the passage, approximately how many non-native users of English are there in the world today?

Đáp án C

Dịch nghĩa: Theo đoạn văn này, khoảng bao nhiêu người dùng tiếng Anh chưa hẳn là người bản xứ đang xuất hiện trên quả đât ngày nay? A. Một trong những phần tư triệu B. Nửa triệu C. 350 triệu D. 700 triệuGiải thích: : thông tin nằm nghỉ ngơi “Today there are more than 700 million English users in the world, & over half of these are nonnative speakers”


*


Liên hệ

gamize.vn