Use "In Today Or On Today"?

     

Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh (prepositions of time) rất nhiều chủng loại vì vậy bí quyết dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn sẽ trở phải khó khăn còn nếu như không nắm được phép tắc hay kết cấu của những giới từ thời gian. Nếu biết được cách sử dụng giới tự chỉ thời hạn thì giới từ đã nằm trong tầm tay. Bài viết sau phía trên sẽ đưa ra cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Bọn họ cùng ban đầu với bảng tóm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Use "in today or on today"?

*

Bảng nắm tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi vào ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ lễat Christmas; at Easter
cụm từ cố kỉnh địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới từ on sinh sống trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday và Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến khi mà / tới mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm cái gi ….trước khi ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm rộng (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm hay trước (mốc thời gian)by Monday
up khổng lồ = up untillên mang lại (không nhiều hơn một khoảng tầm thời gian)up to lớn yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước dịp nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf to lớn six

Cách sử dụng giới tự chỉ thời gian

Để áp dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ một biện pháp đúng đắn, chúng ta phải nắm vững cách cần sử dụng của chúng, họ cùng search hiểu.

Cách thực hiện giới từ in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ bỏ thường gặp gỡ nhất trong các bài tập về giới trường đoản cú chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : cơ hội 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào lắp thêm 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng sủa ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : vào vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào phần đông thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới tự by chỉ thời gian

– by + thời hạn : vào lúc hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước vật dụng 2

By = before

Cách cần sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to each of them. Trước khi đi, anh ấy chào thân ái từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời hạn / danh trường đoản cú (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số người tin có cuộc sống thường ngày sau khi chết.

Giới từ bỏ chỉ thời gian trong tiếng anh: till/until

till / untill + thời gian / danh trường đoản cú : cho khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed lớn vote. Đến năm 1918, phụ nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ đi với thời gian up to

up to lớn = up until = đến, đến đến

Ví dụ: Up khổng lồ two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up lớn intermediate cấp độ here. Chúng ta có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời hạn between

between …(and)…..: thân 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Bao gồm giờ giải lao 10 phút giữa những buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Siêu thị đóng cửa ngõ suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Thành Ngữ Về Con Vật Trong Thành Ngữ Tiếng Việt, Thành Ngữ Về Động Vật

Cách dùng các giới trường đoản cú chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… khổng lồ ………, from………..till………., from………….until……….. = between : trường đoản cú …….đến……..

Ví dụ: The museum is mở cửa from 9.30 lớn 6.00 Tuesday khổng lồ Sunday. Bảo tàng xuất hiện từ 9.30 đến 6.00 tự Thứ tía đến chủ Nhật.

Giới từ bỏ trước thời gian during

during: trong lúc, trong thời hạn –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night & sleep by day. Họ thao tác làm việc vào đêm tối và ngủ vào ban ngày. (Nhấn bạo gan thời gian ban đêm là lúc họ làm cho việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách cần sử dụng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh for

for + khoảng giời gian: vào khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian diễn ra của hành động hay vụ việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đã làm chủ tịch được / vào 5 năm. Nhấn mạnh khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn since

since + mốc thời gian / mệnh đề sống quá khứ đơn: trường đoản cú / tự khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, và has been there ever since (= & is still there) . Anh ấy ban đầu làm vấn đề cho công ty khi tránh trường học, với đã ngơi nghỉ đó kể từ đó (= với vẫn sống đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng chừng thời gian: trong vòng thời gian/trong khoảng tầm thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng cha tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời gian ngắn, bạn cũng có thể nói tiếng Anh trả hảo!

Các giới từ chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ lớn + giờ: quá (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ hèn 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới từ bỏ gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã rời ra khỏi nhà hơn một tiếng trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long đã chết từ thời điểm cách đây 65 triệu năm.

Xem thêm: Thời Cổ Đại Có Những Quốc Gia Lớn Nào ? Thời Cổ Đại Có Những Quốc Gia Lớn Nào

Bài tập trắc nghiệm về giới tự trong tiếng anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực con đường (Bài 9A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực tuyến đường (Bài 10A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực đường (Bài 11A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: biện pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn mỗi từ gồm cách sử dụng riêng, họ cần nắm rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa của từng giới xuất phát điểm từ một thì mới rất có thể sử dụng giới từ chỉ thời hạn một cách chính xác được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn là có các thiếu sót, hy vọng nhận được đóng góp và bình luận của bạn bên dưới bài viết.