Menu

Ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng b quy định quả tròn b quy định quả bầu dục

Tin TứcBy Th5 17, 2023 No Comments

Ở quả cà chua gen A cơ chế quả đỏ, a phương tiện quả vàng; B giải pháp quả tròn, b quy định quả thai dục. Khi đến lai nhị giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn với nhau được F1 đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 tất cả 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu trái đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục.Hãy tìm hình dạng gen của p và viết sơ đồ dùng lai

*

Ở cà chua, gene A phép tắc quả đỏ, a giải pháp quả vàng; B phép tắc quả tròn, b phương tiện quả bầu dục. Khi mang lại lai nhị giống cà chua quả đỏ, dạng thai dục với quả vàng, dạng tròn cùng nhau được F1 phần đông cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 bao gồm 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây trái đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Hãy lựa chọn kiểu gene của P tương xứng với phép lai trên trong những trường đúng theo sau:

A.P : AABB × aabb

B.P : Aabb × aaBb

C.P : AaBB × AABb

D.P : AAbb × aaBB

Lớp 9 Sinh học 1 0

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục

Đúng 1 bình luận (0)

ở quả cà chua kiểu gene A trái đỏ a nguyên tắc quả quà B cơ chế quả tròn biện pháp quả bầu dục khi mang đến lai hai giống cà chua quả đỏ dạng quả bầu dục thuần chuẩn và quả quà dạng tròn thuần chủng với nhau F1 đông đảo cho cà chua quả đỏ dạng tròn. Viết sơ thứ lai gen tương thích

Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dị – Chương I. Những thí nghiệm củ… 1 0 giữ hộ Hủy

Vì theo đề bài:

– F2: 901 cây quả đỏ, tròn; 299 cây quả đỏ, bầu; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây quả vàng, thai dục. Tỉ trọng phân li kiểu dáng hình làm việc F2: 9 : 3 : 3 : 1 → F1dị hòa hợp hai cặp gen

-F1đều cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn → F1đồng tính

→ phường đỏ, thai dục với vàng, tròn thuần chủng.Bạn vẫn xem: Ở cà chua gen a hiện tượng quả đỏ a lao lý quả vàng b lý lẽ quả tròn b cách thức quả thai dục

P: AAbb × aaBB

Đúng 1 bình luận (0)

Ở cà chua gen A nguyên lý quả đỏ, a chính sách quả vàng; B nguyên tắc quả tròn, b cách thức quả bầu dục. Khi đến lai nhì giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục và quả vàng, dạng tròn cùng nhau được F1đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1giao phấn với nhau được F2có 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu quả đỏ, thai dục; 301 cây trái vàng, tròn; 103 cây quả vàng, bầu dục.

Bạn đang xem: ở cà chua gen a quy định quả đỏ a quy định quả vàng b quy định quả tròn b quy định quả bầu dục

Hãy lựa chọn kiểu gene của P tương xứng với phép lai trên trong những trường đúng theo sau:

a) P: AABB x aabb

b) P: Aabb x aaBb

c) P: AaBB x AABb

d) p : AAbb x aaBB

Lớp 9 Sinh học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Đáp án: a, d

Giải thích:

– Theo đề ra, F2có tỉ lệ: 901 : 299 : 301 : 103. Kết quả này đúng với hiệu quả của quy nguyên tắc phân li độc lập, F2có tỉ trọng 9 : 3 : 3 ; 1. Vậy F1phải có dị hợp cả 2 cặp gen, phương án a và d ưng ý yêu mong của đề bài.

– Sơ đồ gia dụng lai:

* Trường vừa lòng 1 (phương án a):

*

*

*

– kiểu gen: 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb : 1AAbb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

– dạng hình hình: 9 đỏ, tròn : 3 đỏ, thai dục : 3 vàng, tròn : 1 vàng, bầu dục.

Xem thêm: Top 18 Cách Nấu Vịt Om Sấu Măng Sấu Thơm Béo, Chua Thanh Cho Cả Gia Đình

Đúng 0 comment (0)

Ở quả cà chua gen A công cụ quả đỏ, ren a hiện tượng quả vàng, gene B lý lẽ quả tròn, gene b nguyên tắc quả bầu dục. Khi mang đến lai giống cà chua quả đỏ, tròn với cà chua vàng, thai dục tín đồ ta nhận được toàn trái đỏ, tròn. Liên tiếp cho F1 giao phấn với nhau thu được F2 hãy viết sơ vật lai từ p. -> F2

Lớp 9 Sinh học di truyền và biến dạng – Chương I. Những thí nghiệm củ… 2 0 gởi Hủy

Quy cầu gen:

A: trái đỏ, a: quả vàng

B: trái tròn, b: quả thai dục

Khi đến lai cà chau quả đỏ, tròn với và chua vang, thai dục thu được toàn đỏ, tròn

⇒ p thuần chủng

Sơ vật lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, thai dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% quả đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width”>AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG:9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH:9″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>9quả đỏ, tròn:3″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>3quả đỏ, bầu dục:3″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>3quả vàng, tròn:1″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>1quả vàng, thai dục

Đúng 3 phản hồi (0)

Quy mong gen:

A: quả đỏ, a: trái vàng

B: trái tròn, b: quả bầu dục

Khi đến lai cà chau trái đỏ, tròn với với chua vang, thai dục thu được toàn đỏ, tròn

⇒ phường thuần chủng

Sơ đồ vật lai:

Pt/c: AABB ( đỏ, tròn) × aabb( vàng, bầu dục)

G: AB ab

F1: AaBb ( 100% quả đỏ, tròn)

F1 × F1: AaBb( đỏ, tròn) × AaBb( đỏ, tròn)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml mjx-full-width”>AABB:AABb:AaBB:AaBb:AaBb:AAbb:AaBb:Aabb:AaBB:AaBb:aaBB:aaBb:AaBb:Aabb:aaBb:aabb

KG:9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb” class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>9A−B−:3A−bb:3aaB−:1aabb

KH:9″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>9quả đỏ, tròn:3″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>3quả đỏ, thai dục:3″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>3quả vàng, tròn:1″ class=”MathJax_CHTML mjx-chtml”>1quả vàng, thai dục

Đúng 1 bình luận (0)

Ở cà chua, ren A công cụ quả đỏ, ren a điều khoản quả vàng, ren B nguyên tắc quả tròn, gen b cách thức quả bầu dục. Khi mang lại lai giống quả cà chua quả đỏ, tròn với cà chua vàng, thai dục bạn ta chiếm được F1toàn trái đỏ, tròn. Thường xuyên cho F1giao phấn cùng với nhau thu được F2. Hãy viết sơ thiết bị lai từ p. đến F2.

Xem thêm: So Sánh Khởi Nghĩa Yên Thế Với Phong Trào Cần Vương Chống Pháp?

Lớp 9 Sinh học bài 4. Lai nhị cặp tính trạng 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Quy mong gen A: quả đỏ B:quả tròn

a: quả kim cương b: quả bầu dục

TH1: p. : AABB (cà chua đỏ, tròn) x aabb ( quả cà chua vàng, thai dục)

Gp: AB ab

F1: AaBb ( 100% cà chua đỏ, tròn)

F1xF1: AaBb x AaBb

G : AB,Ab,aB,ab AB,Ab,aB,ab

F2: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_: 1aabb

mong giúp được bạn

Đúng 0 phản hồi (0) Lớp 9 Sinh học bài bác 7. Ôn tập chương I 1 1 giữ hộ Hủy

Quy cầu gen: A quả đỏ. A trái vàng

B trái tròn. B bầu dục

Vì mang đến lai trái đỏ,tròn với quả vàng,bầu dục thu dc toàn trái đỏ,tròn

-> F1 dị hợp -> p. Thuần chủng

P(t/c). AABB( đỏ,tròn). X. Aabb( vàng,bầu dục)

Gp. AB. Ab

F1. AaBb(100% đỏ,tròn)

F1xF1. AaBb( đỏ,tròn). X. AaBb( đỏ,tròn)

GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab

F2:

kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

kiểu hình: 9 đỏ,tròn:3 đỏ,bầu dục:3 vàng,tròn:1 vàng,bầu dục

Đúng 5 phản hồi (0)

Câu 2: xác định tỉ lệ cặp tính trạng của F2 , biết rằng:Ở cà chua gen A hiện tượng quả đỏ, a khí cụ quả vàng; B giải pháp quả tròn, b cách thức quả bầu dục. Khi cho lai nhì giống quả cà chua quả đỏ, dạng quả bầu dục cùng quả vàng, dạng tròn cùng nhau được F1 rất nhiều cho quả cà chua quả đỏ, dạng tròn. F1 giao phấn cùng nhau được F2 tất cả 901 cây quả đỏ, tròn; 299 câu trái đỏ, bầu dục; 301 cây quả vàng, tròn; 103 cây trái vàng, thai dục.

Lớp 9 Sinh học 2 0 giữ hộ Hủy

Vì đến lai đỏ, thai dục cùng vàng tròn thu dc F1 toàn đỏ, tròn

=> F1 dìm 4 giao tử là: A,a,B,b => mẫu mã gen F1: AaBb

F1 dị hợp => p. Thuần chủng

Kiểu gen: AAbb: đỏ, thai dục

aaBB: vàng, tròn

P(t/c). AAbb( đỏ,bầu dục). X. AaBB( vàng, tròn)

Gp. Ab. AB

F1. AaBb(100% đỏ, tròn)

F1xF1: AaBb( đỏ, tròn). X. AaBb( đỏ, tròn)

GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab

F2

ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb
aBAaBBAaBbaaBBaaBb
abAaBbAabbaaBbaabb

Kiểu gen:9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb

Author

No Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *