Nung 100G Hỗn Hợp Gồm Na2Co3 Và Nahco3

     
Trắc nghiệm hóa học 11 bài xích 5 luyện tập Axit, bazơ cùng muối và Phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch những chất điện li
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài bác 6 Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ và Phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất điện li

Câu hỏi :

Nung nóng 100 gam láo hợp bao gồm Na2CO3 với NaHCO3 mang lại đến cân nặng không đổi còn sót lại 69 gam hóa học rắn. % khối lượng mỗi hóa học trong lếu láo hợp lúc đầu là:


*