Những Đặc Điểm Nào Chứng Tỏ Lá Rất Đa Dạng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1: Hãy cho ví dụ về tía kiểu xếp lá trên cây.

Bạn đang xem: Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng

Trả lời:

- Lá mọc cách: những lá mọc so le nhau bên trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...

- Lá mọc đối: từng song lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu mã đơn.

- Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng bao quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào...

Câu 2. Những điểm sáng nào chứng minh lá khôn cùng đa dạng?

Trả lời:

Có 3 mẫu mã xếp lá và 3 dạng hình gân lá (hình mang, hình cung, tuy nhiên song).

Hình dạng, kích cỡ của phiến lá khôn xiết khác nhau.

Có 2 các loại lá: lá đối kháng và lá kép.

 


Đúng 0

comment (0)

Những điểm lưu ý nào chứng tỏ lá rất nhiều chủng loại ?


Lớp 6 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

- Phiến lá có khá nhiều hình dạng cùng kịch thước khôn cùng khác nhau

- có khá nhiều kiểu gân lá ( 3 vẻ bên ngoài chính: hình mạng, hình song song cùng hình cung)

- bao gồm 2 một số loại lá chính là : lá đối kháng và lá kép

- Lá xếp trên cây the ba kiểu: mọc cách, mọc đối, mọc vòng


Đúng 0

phản hồi (0)

Những điểm lưu ý nào chứng tỏ lá khôn xiết đa dạng?


Lớp 6 Sinh học tập
1
0
Gửi bỏ

Đặc điểm chứng tỏ lá vô cùng đa dạng:

- màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh,…

- Kiểu thu xếp lá bên trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

- hình dạng gân lá: hình mạng, hình cung, tuy vậy song.

- Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác,…, kích thước của phiến lá cực kỳ khác nhau.

- nhiều loại lá: lá đối chọi và lá kép.


Đúng 0

comment (0)

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NÀO CHỨNG TỎ LÁ RẤT ĐA DẠNG?


Lớp 6 Sinh học bài 19. Đặc điểm bên phía ngoài của lá
7
0
Gửi hủy

Những điểm sáng nào minh chứng lá hết sức đa dạng?

Trả lời;

Có 3 kiểu dáng xếp lá cùng 3 vẻ bên ngoài gân lá (hình mang, hình cung, tuy vậy song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá siêu khác nhau.

Có 2 một số loại lá: lá đối kháng và lá kép.

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Lá có khá nhiều hình dạng và size khác nhau:

-Về gân lá:

+Gân hình mạng

+Gân tuy vậy song

+Gân hình cung

-Về loại:

+Lá đơn

+Lá kép

-Về phương pháp mọc bên trên cây:

+Mọc cách

+Mọc đối

+Mọc vòng

=> Lá rất đa dạng


Đúng 1
phản hồi (1)

Những sệt điểm chứng minh lá vô cùng đa dạng:

- Phiến lá có nhiều hình dạng và size rất không giống nhau

- có rất nhiều kiểu gân lá: gân hình mạng, gân tuy nhiên song và gân hình cung,...

- bao gồm 2 loại lá chính: lá đối chọi và lá kép.


Đúng 0
phản hồi (0)

những điểm lưu ý nào chứng tỏ lá hết sức đa dạng


Lớp 6 Sinh học bài bác 20. Cấu trúc trong của phiến lá
2
0
Gửi hủy

Có 3 thứ hạng xếp lá và 3 hình dáng gân lá (hình mang, hình cung, tuy vậy song).

Hình dạng, size của phiến lá siêu khác nhau.

Có 2 nhiều loại lá: lá đối kháng và lá kép.


Đúng 0

bình luận (0)

Đặc điểm chứng tỏ lá siêu đa dạng:

- màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh,…

- Kiểu bố trí lá trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

- thứ hạng gân lá: hình mạng, hình cung, tuy nhiên song.

- Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác,…, size của phiến lá siêu khác nhau.

- các loại lá: lá 1-1 và lá kép


Đúng 0
comment (0)

Những điểm sáng nào của lá minh chứng lá khôn xiết đa dạng

 


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi diệt

Những điểm lưu ý nào minh chứng lá vô cùng đa dạng?

- ............................................................................................................................................

-..............................................................................................................................................


Lớp 6 Sinh học bài xích 19. Đặc điểm phía bên ngoài của lá
3
0
giữ hộ Hủy

đặc điểm chứng tỏ lá rất phong phú và đa dạng được miêu tả qua cấu tạo phiến lá, gân lá,các dạng lá và những kiểu xếp lá bên trên cây:

- cấu tạo phiến lá: bao gồm màu xanh, dạng bản dẹp, có nhiều gân lá, mẫu thiết kế cùa các loại lá khác nhau thì khác nhau.

- Gân lá: có 3 dạng: gân lá hình mạng, gân lá hình cung cùng gân lá tuy vậy song

- Dạng lá: tất cả 2 dạng là lá đối kháng và lá kép

- những kiểu xếp lá bên trên thân và cành: 3 cách: lá mọc đối, lá mọc vòng và lá mọc cách, lá trên mấu thân sole góp cây nhận được nhiều ánh sáng


Đúng 0

comment (0)

Có 3 giao diện xếp lá và 3 loại gân lá (hình mang, hình cung, tuy vậy song).

Hình dạng, kích cỡ của phiến lá khôn xiết khác nhau.

Xem thêm: Một Xilanh Kín Chia Làm 2 Phần Bằng Nhau Bởi Một Pittông Cách Nhiệt

 

Có 2 các loại lá: lá đơn và lá kép.

 


Đúng 0

bình luận (0)

Đặc điểm minh chứng lá siêu đa dạng:

- màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh,…

- Kiểu thu xếp lá trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

- kiểu gân lá: hình mạng, hình cung, song song.

- Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác,…, kích cỡ của phiến lá cực kỳ khác nhau.

- loại lá: lá đối chọi và lá kép


Đúng 0
bình luận (0)

1 . Lá bao gồm đặc điểm bên ngoài và cách bố trí trên cây như thế nào giúp nó nhận được rất nhiều ánh sáng ?

2. đem ví dụ về ba kiểu xếp lá bên trên cây .

3. Những điểm sáng nào bác tỏ lá rất đa dạng chủng loại ?

 


Lớp 6 Sinh học bài xích 19. Đặc điểm bên phía ngoài của lá
4
0
Gửi hủy

Câu 1. Lá bao gồm đặc điểm bên ngoài và cách bố trí trên cây thế nào giúp nó nhận được không ít ánh sáng?

Trả lời:

Phiến lá gồm dạng bản dẹt, gồm màu lục, là phần rộng độc nhất vô nhị của lá. Lá xếp bên trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

Câu 2. Hãy đến ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Trả lời:

- Lá mọc cách: những lá mọc so le nhau bên trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...

- Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau bên trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá chủng loại đơn.

- Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng bao phủ thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào...

Câu 3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá cực kỳ đa dạng?

Trả lời;

Có 3 hình trạng xếp lá với 3 phong cách gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích cỡ của phiến lá khôn cùng khác nhau.

 

Có 2 các loại lá: lá solo và lá kép.

 


Đúng 1

phản hồi (1)

Câu 1. Lá gồm có đặc điểm bên phía ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Trả lời:

Phiến lá có dạng bản dẹt, tất cả màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp bên trên cây theo 3 kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

Câu 2. Hãy đến ví dụ về cha kiểu xếp lá bên trên cây.

Trả lời:

- Lá mọc cách: những lá mọc so le nhau bên trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...

- Lá mọc đối: từng song lá đối xứng nhau bên trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá chủng loại đơn.

- Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào...

Câu 3. Những điểm sáng nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Trả lời;

Có 3 giao diện xếp lá cùng 3 giao diện gân lá (hình mang, hình cung, tuy nhiên song).

Hình dạng, kích cỡ của phiến lá vô cùng khác nhau.

Có 2 loại lá: lá đối kháng và lá kép.


Đúng 0
phản hồi (0)

mọi câu hỏi xin liên hệ hỏi a google chứ mik ko bịt mấy bn nhé


Đúng 0
bình luận (0)

Tìm các đặc điểm chứng minh lá khôn cùng đa dạng


Lớp 6 Sinh học bài 19. Đặc điểm phía bên ngoài của lá
4
0
Gửi diệt

Những đặc điểm minh chứng lá đa dạng và phong phú là:

Có 3 kiểu dáng xếp lá và 3 vẻ bên ngoài gân lá (hình mang, hình cung, song song).Hình dạng, kích cỡ của phiến lá cực kỳ khác nhau.Có 2 loại lá: lá đối kháng và lá kép.
Đúng 0

comment (0)

Những điểm lưu ý nào chứng tỏ lá hết sức đa dạng?

Trả lời:

Có 3 phong cách xếp lá cùng 3 thứ hạng gân lá (hình mang, hình cung, tuy nhiên song).

Hình dạng, form size của phiến lá cực kỳ khác nhau.

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá hết sức đa dạng?

Trả lời

Có 3 giao diện xếp lá với 3 vẻ bên ngoài gân lá (hình mang, hình cung, song song).

Hình dạng, kích thước của phiến lá khôn xiết khác nhau.


Đúng 0
phản hồi (0)

Những điểm sáng nào bác tỏ lá rất đa dạng ?


Lớp 6 Sinh học bài 19. Đặc điểm bên phía ngoài của lá
2
0
Gửi hủy

Có 3 hình dáng xếp lá cùng 3 vẻ bên ngoài gân lá ( hình mạng, hình cung, song song ). Hình dạng, kích cỡ của phiến lá siêu khác nhau. Bao gồm 2 loại lá: lá đối kháng và lá kép


Đúng 0

phản hồi (0)

Đặc điểm chứng minh lá vô cùng đa dạng:

- color lá: lá đỏ, lá xanh,…

- Kiểu sắp xếp lá trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

- hình trạng gân lá: hình mạng, hình cung, tuy nhiên song.

Xem thêm: Những Vần Ca Dao Về Bác Hồ Câu Hỏi 812978, Những Bài Ca Dao Hay Về Bác Hồ

- Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác,…, kích thước của phiến lá hết sức khác nhau.

- loại lá: lá đối kháng và lá kép


Đúng 0
bình luận (0)

Lớp học tập trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn