Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml

     
: nhỏ từ tự từng giọt cho đến khi hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M với NaHCO3 0,2M, sau phản nghịch ứng nhận được số mol CO2 là


Bạn đang xem:
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml

Đáp án B

HD: ☆ dạng bài: mang đến từ trường đoản cú H+ vào dung dịch CO32– và HCO3– ⇝ xảy ra lần lượt các phản ứng: ◈ Đầu tiên: HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3.Giả thiết: nHCl = 0,03 mol; nNa2CO3 = 0,02 mol ⇒ HCl còn dư. ◈ liên tục xảy ra: HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O.nHCl dư = 0,01 mol; ∑nNaHCO3 = 0,04 mol ⇒ nCO2 = 0,01 mol. ❒
Hồ Thanh Duy dựa vào tỉ lệ pt thôi eCO3 2- +H+ => HCO3 -tức là ví như nH+ HCO3- +H+ => CO2+H2Ovậy 1 mol CO3 2- pứ cùng với 2mol H+ thì sẽ tạo khí với 1 mol HCO3- pứ 1 mol H+ sẽ tạo nên khí=> ví như nH+ > 2nCO3 2-+nHCO3- thì tổng thể C trong muối gửi thành CO2vậy trường hợp nH+ nằm trong vòng 2 cực hiếm trên sẽ còn dư HCO3- và sinh sản CO2 ^^
Hồ Thanh Duy e chưa hiểu nơi đâu e ^^
Lê quang quẻ Huy a hu hu hiểu kĩ cái giải mã của anh Hoàng nhưng chẳng đọc gì, mn ơi góp mình với


Xem thêm: Cách Làm Bánh Xu Xê Bắc Ninh, Cách Làm Bánh Su Sê Ngon Của Bắc Ninh

Kali Xyanua Dạ :( dại khổ thiệt
*

En Quy Ti Đi thi ĐH có phân biệt kiến thức này lớp 10 , 11 hay 12 ko em ? Chừng nào có phân biệt thì hẵng phân biệt nha Thật ra dạng này lớp 9 đã học rồi
Kali Xyanua PT Ion thu gọn gàng đầu 11 học...còn em nhớ không lầm thì dạng bài nhỏ từ từ bỏ H+ vào muối bột CO3 2- chỉ có mấy thánh 11 siêng hoặc lên 12 mới gặp gỡ mà Sao tụi em ngây thơ non lẩn thẩn 2k2 đã gặp mặt rồi
En Quy Ti pt ion hay pt phân tử là đồng nhất mà em
*Xem thêm: Cách Làm Bắp Rang Bơ Bằng Nồi Đơn Giản Tại Nhà, Hướng Dẫn Làm Bắp Rang Bơ Bằng Nồi Inox

Huy Trần ► nhắc lại: khi mang đến TỪ TỪ H⁺ vào dung dịch hỗn hợp chứa CO₃²⁻ với HCO₃⁻ thìphản ứng xảy ra theo đồ vật tự: H⁺ + CO₃²⁻ → HCO₃⁻. Nếu H⁺ còn dư sẽ xảy ra tiếp làm phản ứng:H⁺ + HCO₃⁻ → CO₂ + H₂O ► Áp dụng vào giải bài toán:nH⁺ = 0,03 mol; nCO₃²⁻ = 0,02 mol; nHCO₃⁻ = 0,02 mol● cách 1: viết từng phản nghịch ứng ra: H⁺ + CO₃²⁻ → HCO₃⁻ ||⇒ H⁺ dư 0,01 mol; ∑nHCO₃⁻ = 0,04 molH⁺ + HCO₃⁻ → CO₂ + H₂O ||⇒ H⁺ hết, HCO₃⁻ dư ⇒ nCO₂ = nH⁺ = 0,01 mol ⇒ chọn B.● giải pháp 2: cấp tốc hơn nhưng phụ thuộc vào kinh nghiệm ^_^ trong các bài toán này thì THƯỜNG sẽ rơi vào tình thế trường hòa hợp H⁺ phản ứng hết với CO₃²⁻ và còn dư phản ứng với một phần HCO₃⁻ (Hoặc có thể kiểm tra bằng phương pháp xem nH⁺ gồm thỏa: nCO₃²⁻ lúc ấy thì nCO₂ = nH⁺ - nCO₃²⁻ ||⇒ áp dụng: nCO₂ = 0,03 - 0,02 = 0,01 mol ⇒ lựa chọn B
Liên hệ

gamize.vn