NHẬN BIẾT NACL VÀ NA2SO4

     

+ dd làm xuất hiện thêm kết tủa white là Na2SO4; dd còn lại không tồn tại hiện tượng gì là NaCl
Bạn đang xem: Nhận biết nacl và na2so4

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phần đa chất sau : CuO, Al2O3, FeO, Na2O. Chất chức năng với dung dịch H2SO4 xuất hiện dung dịch có màu xanh da trời lam là


Hòa rã m gam các thành phần hỗn hợp Al và Fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Mang đến dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X chiếm được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z gồm


Hoà tan không còn 11,1 gam tất cả hổn hợp 3 sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A với 8,96 lít khí sống đktc. Cô cạn hỗn hợp A nhận được m gam muối bột khan. M có giá trị:


Cho 0,52 gam các thành phần hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 0,336 lít khí sống đktc. Trọng lượng muối sunfat nhận được là:


Cho 2,81 gam láo hợp tất cả 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan đầy đủ trong 300ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì cân nặng muối sunfat khan chế tạo thành là:
Xem thêm: Tìm Hiểu Về Thời Gian Ủ Bệnh Sốt Xuất Huyết Là Bao Lâu? Giải Đáp Căn Bệnh Sốt Xuất Huyết

Nhúng thanh fe dư vào 200 ml dung dịch cất HCl 0,2M và mol H2SO4 0,1M đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí. Giá trị của V là


Hòa tan trọn vẹn hỗn thích hợp X có 0,15 mol Fe(OH)3 cùng 0,25 mol Mg(OH)2 vào 580 gam dung dịch H2SO4 a% vừa đủ. Quý giá của a là


Hòa tung một oxit sắt kẽm kim loại X hóa trị II bằng một lượng đủ dung dịch H2SO4 10%, ta thu được hỗn hợp muối có nồng độ 11,76%. X là sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây ?


Cho một lượng muối khan BaCl2 công dụng vừa đủ với 300 gam hỗn hợp H2SO4 14,7% thu được dung dịch X với kết tủa. Xác suất chất tan trong hỗn hợp X là


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm BaCl2 cùng BaCO3 tính năng vừa đủ với m gam dung dịch H2SO4 4,9% nhận được 58,25 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho 46,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3 với Na2SO3 phản ứng toàn diện với 400 ml H2SO4 1M chiếm được một muối trung hòa A duy nhất và tất cả hổn hợp khí B. Trọng lượng muối A là
Xem thêm: 2/4 Là Cung Gì - Sinh Ngày 2 Tháng 4 Là Cung Hoàng Đạo Nào

Hòa tan trọn vẹn hỗn đúng theo X bao gồm Mg cùng Zn bởi một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% (loãng), thu được hỗn hợp Y. Mật độ của MgSO4 trong hỗn hợp Y là 15,22%. Nồng độ tỷ lệ của ZnSO4 trong dung dịch Y gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hoà tan 16 gam CuSO4 vào nước được 500ml dung dịch CuSO4. Cho từ từ mạt sắt vào 500 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho tới khi hỗn hợp hết màu xanh lá cây thì lượng mạt sắt đã sử dụng là