NGUYÊN TỐ X CÓ 3 ĐỒNG VỊ

     

Một yếu tắc X gồm 2 đồng vị X1 với X2. Đồng vị X1 tất cả tổng số phân tử là 18. Đồng vị X2 bao gồm tổng số phân tử là 20. Biết rằng phần trăm các đồng vị vào X cân nhau và các loại phân tử trong X1 cũng bằng nhau. Hỏi nguyên tử khối vừa phải của X là bao nhiêu?


Trong tự nhiên và thoải mái oxi gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O ; còn cacbon bao gồm 2 đồng vị là 12C, 13C. Số một số loại phân tử khí cacbonic về tối đa có thể tạo thành từ các đồng vị trên là từng nào ?


Magie trong thiên nhiên gồm 2 nhiều loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X bao gồm nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của nhì đồng vị gồm tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối vừa đủ của Mg là


Trong tự nhiên và thoải mái hiđro có 2 đồng vị bền là 1H, 2H ; clo tất cả hai đồng vị bền là 35Cl, 37Cl. Số các loại phân tử HCl không giống nhau có thể tạo thành từ các đồng vị bên trên là


Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O(x1%) , 17O(x2%) , 18O(4%), nguyên tử khối vừa đủ của Oxi là 16,14. Xác suất đồng vị 16O và 17O thứu tự là


Nguyên tố clo tất cả hai đồng vị bền với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng là: C1735lchiếm 75,77% cùng Cl1737chiếm 24,23%. Vào phân tử CaCl2, % cân nặng của Cl1735là (biết nguyên tử khối trung bình của can xi là 40)


Có những phát biểu sau

(1) vào một nguyên tử luôn luôn bao gồm số proton ngay số electron bằng số đơn vị điện tích hạt nhân.

Bạn đang xem: Nguyên tố x có 3 đồng vị

(2) tổng số proton và số electron vào một phân tử nhân được gọi là số khối.

(3) Số khối A là trọng lượng tuyệt đối của nguyên tử.

Xem thêm: Những Con Số May Mắn Của Cung Sư Tử 23/7, Số May Mắn Của Cung Sư Tử

(4) Số proton bởi số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân.

(5) Đồng vị là những nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron.

Xem thêm: Star - Rewrite Each Sentence, Beginning As Shown 1

Sô phát biểukhông đúng là


Nguyên tố cacbon bao gồm hai đồng vị bền: 12C chiếm 98,89% cùng 13C chiếm 1,11%.Nguyên tử khối trung bình của yếu tắc cacbon là


A,B là 2 nguyên tử đồng vị. A tất cả số khối bởi 24 chiếm 60%, nguyên tử khối trung bình của nhị đồng vị là 24,4. Số khối của đồng vị B là:


Nguyên tố X có cha đồng vị X1 chiếm phần 92,3%, X2 chiếm 4,7% cùng X3 chỉ chiếm 3%. Tổng số khối của cha đồng vị là 87. Số nơtron trong nguyên tử X2 nhiều hơn thế nữa trong nguyên tử X1 là 1 trong hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,107. Số khối của cha đồng vị X1, X2, X3 thứu tự là:


Crom có khối lượng nguyên tử bởi 51,996. Crom có 4 nguyên tử đồng vị vào tự nhiên. 3 vào 4 nguyên tử đồng vị của crom là 50Cr có khối lượng nguyên tử 49,9461( chiếm 4,31% số nguyên tử); 52Cr có khối lượng nguyên tử 51,9405(chiếm 83,76% số nguyên tử); và 54Cr có khối lượng nguyên tử 53,9589(chiếm 2,38% số nguyên tử).

Khối lượng nguyên tử của đồng vị sót lại của Cr gần đáp án nào nhất?


Trong thiên nhiên Ag gồm hai đồng vị Ag44107(56%). Tính số khối của đồng vị sản phẩm công nghệ hai. Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 u.


Gali (với khối lượng nguyên tử 69,72) trong thoải mái và tự nhiên là tất cả hổn hợp hai đồng vị, trong số đó đồng vị 69Ga có khối lượng nguyên tử 68,9257 chỉ chiếm 60,47%. Khối lượng nguyên tử của đồng vị còn lại là


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam