Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là

     

Nghiệm nguyên nhỏ tuổi nhất vừa lòng bất phương trình $xleft( x - 2 ight)left( x + 1 ight) > 0$ là
Bạn đang xem: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là

Đặt $fleft( x ight) = xleft( x - 2 ight)left( x + 1 ight).$

Phương trình $x = 0;,,x - 2 = 0 Leftrightarrow x = 2$ cùng $x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - ,1.$ Ta tất cả bảng xét dấu


*

Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy $fleft( x ight) > 0 Leftrightarrow x in left( - ,1;0 ight) cup left( 2; + ,infty ight).$

Vậy nghiệm nguyên nhỏ tuổi nhất vừa lòng bất phương trình là $3.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho biểu thức (fleft( x ight) = left( x + 5 ight)left( 3 - x ight).) Tập hợp toàn bộ các giá trị của (x) thỏa mãn nhu cầu bất phương trình (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac13x - 6.) Tập hợp tất cả các quý hiếm của (x) để (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfracleft( x + 3 ight)left( 2 - x ight)x - 1.) Tập hợp toàn bộ các cực hiếm của (x) thỏa mãn nhu cầu bất phương trình (fleft( x ight) > 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac2 - xx + 1 + 2.) Tập hợp tất cả các quý hiếm của (x) thỏa mãn nhu cầu bất phương trình (fleft( x ight)


Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tẩy Da Chai Cứng Ở Gót Chân Đơn Giản Và Nhanh Chóng Ngay Tại Nhà
Cho bảng xét dấu:

*

Hàm số gồm bảng xét lốt như bên trên là


Xem thêm: 3 Cách Lý Giải Về Từ Đồng Nghĩa Với Từ Nguồn Gốc, Tìm Các Từ Đồng Nghĩa Với Từ Nguồn Gốc


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát