NGÀY NGÀY MẶT TRỜI ĐI QUA TRÊN LĂNG THẤY MỘT MẶT TRỜI TRONG LĂNG RẤT ĐỎ BIỆN PHÁP TU TỪ

     

Câu 345406: Xác định cùng nêu tác dụng của các biện pháp tu từ trong nhị câu thơ sau:

Ngày ngày phương diện trời đi qua trên lăng

Thấy một phương diện trời vào lăng vô cùng đỏ

(Viễn Phương, Viếng lăng Bác, Ngữ văn 9, tập 2)
Bạn đang xem: Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ biện pháp tu từ

Giải đưa ra tiết:

- hai câu thơ sử dụng phép tu từ:

+ Nhân hóa: thấy

+ Ẩn dụ qua tự “mặt trời”.

- Tác dụng:

+ phương diện trời thoải mái và tự nhiên cũng phải ghé mình chiêm ngưỡng sự bậm bạp của Người.

+ diễn đạt sự vĩ đại kì vĩ của Bác. Bác tương tự như vầng dương của từ bỏ nhiên, soi sáng, soi đường chỉ lối, đem về sự sống, sự phục hồi cho dân tộc bản địa Việt Nam.

+ Câu thơ trở buộc phải sinh động, hấp dẫn. 


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:


Xem thêm: Nhiệt Kế Dầu Là Gì 4 Đặc Điểm Của Nhiệt Kế Dầu Là Gì 4 Đặc Điểm Của Nhiệt Kế Dầu

1800.6947
*

*Xem thêm: Nung M Gam Hỗn Hợp X Gồm Fes Và Fes2, Trong Một Bình Kín Chứa Không Khí

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát