Nêu Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Arn Giữa Arn Và Prôtêin

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Giữa gen cùng ARN, thân ARN và prôtêin gồm mối quan tiền hệ ngặt nghèo với nhau: ADN là khuôn mẫu nguyên lý tổng hòa hợp ARN, ARN lại là khuôn để tổng thích hợp chuỗi axit amin quy định cấu tạo của prôtêin. Từ đó, prôtêin trực tiếp bộc lộ thành tính trạng của cơ thể.

Bạn đang xem: Nêu mối quan hệ giữa gen và arn giữa arn và prôtêin


*

Nêu mối quan hệ giữa gen cùng ARN, giữa ARN và prôtêin. Trình tự những nuclêôtit trên gen chế độ trình tự các nuclêôtit vào ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN nguyên tắc trình tự những axit amin vào prôtêin tự những nuclêôtit trên ARN giải pháp trình tự các axit amin trong prôtêin. Gen -» ARN -» prôtêin


Nêu mối quan hệ giữa gen cùng ARN, thân ARN với prôtẽin.Trình tự những nuclêôtit bên trên gen hình thức trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự những nuclêôtit trên ARN phương pháp trình tự các axit amin trong prôtêin tự những nuclêôtit bên trên ARN luật pháp trình tự những axit amin trong prôtêin.

Gen -» ARN -» prôtêin.

Gen ( một đoạn ADN) -> mARN -> Prôtêin 

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện trong mối quan hệ:

+ gen ( ADN) -> ARN : A-U , T-A, G-X, X-G

+ ARN -> prôtêin : A-U, G-X


Nêu mối quan hệ giữa gen cùng ARN, thân ARN với prôtẽin.Trình tự các nuclêôtit trên gen phép tắc trình tự các nuclêôtit trong ARN. Trình tự những nuclêôtit bên trên ARN phép tắc trình tự các axit amin vào prôtêin tự các nuclêôtit bên trên ARN vẻ ngoài trình tự những axit amin vào prôtêin.

Gen -» ARN -» prôtêin.


Nêu mối quan hệ giữa gen cùng ARN, giữa ARN cùng prôtẽin.Trình tự các nuclêôtit trên gen biện pháp trình tự những nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit trên ARN khí cụ trình tự những axit amin vào prôtêin tự các nuclêôtit trên ARN vẻ ngoài trình tự những axit amin trong prôtêin.

Gen -» ARN -» prôtêin.


Nêu mối quan hệ giữa gen với ARN, giữa ARN cùng prôtẽin.Trình tự những nuclêôtit trên gen cách thức trình tự những nuclêôtit trong ARN. Trình tự các nuclêôtit bên trên ARN luật pháp trình tự những axit amin trong prôtêin tự những nuclêôtit trên ARN luật trình tự những axit amin trong prôtêin.

Gen -» ARN -» prôtêin.


cho hỏi:ADN có cấu tạo ntn ?Nêu điểm khác nhau giữa ARN với ADN ?ARN đc tổng hợp dựa trên nguyên tác nào ?

Bản chất mối quan hệ gen cùng ARN


Cấu trúc ADN:ADN là một trong những chuỗi xoắn kép bao gồm 2 mạch pôlinuclêôtit xoắn đa số quanh một trục theo chiều từ trái sang yêu cầu (xoắn phải): 1 vòng xoắn có: – 10 cặp nuclêôtit. – lâu năm 34 Ăngstrôn – Đường kính trăng tròn Ăngstrôn.

Điểm không giống : ADN là cấu tạo trong nhân, những mạch liên kết theo quy tắc bổ sung A cùng với T, G link với X. ARN chỉ tất cả một mạch polynucleotit, mạch này thẳng xuất xắc xoắn với con số ít hơn ADN lên đến hàng trăm ngàn đơn phân. 4 1-1 phân chủ yếu cấu thành ARN là:A, U, G, X; liên kết với nhau tại các điểm xoắn, A liên kết với U, G cùng với X.

 

ARN đc tổng hợp dựa vào nguyên tắc : - các loại ARN phần nhiều được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động ảnh hưởng của enzim. - quy trình tổng hòa hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen.

 

 


Đúng 2
comment (1)

Sơ đồ quan hệ giữa gen và tính trạng nào dưới đấy là đúng?

A. ADN → ARN → protein → tính trạng.

B. Gen → mARN → protein → tính trạng.

C. Ren → mARN → tính trạng.

D. Ren → ARN → protein → tính trạng.


Lớp 9 Sinh học tập
3
0
Gửi bỏ

B


Đúng 1

comment (0)

B.

Gen → mARN → protein → tính trạng.


Đúng 1
phản hồi (0)

B.Gen->mARN->protein->tính trạng.


Đúng 0
phản hồi (0)

Trong tế bào axit nuclêic và prôtêin có những mối quan hệ sau:

1. ADN kết phù hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi cơ bản.

2. RARN kết phù hợp với prôtêin chế tạo ra thành Ribôxôm.

3. Trình từ nuclêôtit của gen chế độ trình tự axit amin vào prôtêin.

4. Prôtêin enzim (ADN-pol III) có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp ADN.

5. Prôtêin ức chế tham gia điều hoà hoạt động vui chơi của gen.

6. Enzim ARN-polimeraza tham gia quá trình tổng đúng theo đoạn mồi vào tái phiên bản ADN.

Xem thêm: Database Error - Mồi Câu Cá Rô Phi Tự Nhiên Hiệu Quả Nhất

Hãy chỉ ra đâu là những quan hệ giữa prôtêin với ADN trong bề ngoài di truyền?

A. 1, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 2, 4, 5

D. 3, 4, 5, 6


Lớp 12 Sinh học
1
0
Gửi hủy

Đáp án D

Trong tế bào axit nuclêic cùng prôtêin có những quan hệ sau:

1. ADN kết phù hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương tự tạo thành tua cơ bản.=> sai không có tỉ lệ tương tự 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 cặp nuclêôtit chế tạo nucleoxom

2. RARN kết hợp với prôtêin tạo thành Ribôxôm. => sai, các sợi cơ bạn dạng kết phù hợp với nhau thì tạo thành thành gai nhiễm sắc.

3. Trình tự nuclêôtit của gen chính sách trình từ bỏ axit amin vào prôtêin.=> đúng, trình từ bỏ nuclêôtit bên trên ADN tạo cho trình từ ẢN tương đương và ra quyết định trình trường đoản cú Protein

4. Prôtêin enzim (ADN-pol III) gồm vai trò quan trọng trong quá trình tổng thích hợp ADN.=>ADN pol là enzime tạo cho từ protein

5. Prôtêin ức chế gia nhập điều hoà hoạt động của gen=>Đúng, trong kết cấu của operon lac là 1 trong những ví dụ

6. Enzim ARN-polimeraza tham gia quy trình tổng hòa hợp đoạn mồi vào tái bạn dạng ADN.=> Đúng


Đúng 0

bình luận (0)

Trong tế bào axit nuclêic với prôtêin gồm những mối quan hệ sau 

1. ADN kết phù hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương đương tạo thành sợi cơ bản.

2. RARN kết hợp với prôtêin tạo thành Ribôxôm.

3. Trình trường đoản cú nuclêôtit của gen phương pháp trình từ bỏ axit amin vào prôtêin.

4. Prôtêin enzim (ADN-pol III) bao gồm vai trò đặc biệt trong quy trình tổng hòa hợp ADN.

5. Prôtêin ức chế tham gia điều hoà buổi giao lưu của gen.

6. Enzim ARN-polimeraza tham gia quá trình tổng phù hợp đoạn mồi vào tái bạn dạng ADN.

Hãy chỉ ra đâu là những quan hệ giữa prôtêin với ADN trong lý lẽ di truyền?

A. 1, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 5

C. 1, 2, 4, 5

D. 3, 4, 5, 6


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

Đáp án D

Trong tế bào axit nuclêic với prôtêin bao gồm những mối quan hệ sau:

1. ADN kết hợp với prôtêin histon theo tỉ lệ tương tự tạo thành tua cơ bản.=> sai không có tỉ lệ tương đương 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 cặp nuclêôtit sản xuất nucleoxom

2. RARN kết hợp với prôtêin tạo ra thành Ribôxôm. => sai, các sợi cơ phiên bản kết hợp với nhau thì chế tạo ra thành sợi nhiễm sắc.

3. Trình từ bỏ nuclêôtit của gen nguyên lý trình trường đoản cú axit amin trong prôtêin.=> đúng, trình trường đoản cú nuclêôtit trên ADN tạo nên trình từ ẢN tương tự và quyết định trình tự Protein

4. Prôtêin enzim (ADN-pol III) tất cả vai trò đặc biệt quan trọng trong quy trình tổng thích hợp ADN.=>ADN pol là enzime tạo cho từ protein

5. Prôtêin ức chế gia nhập điều hoà hoạt động vui chơi của gen=>Đúng, trong kết cấu của operon lac là một trong những ví dụ

6. Enzim ARN-polimeraza tham gia quy trình tổng thích hợp đoạn mồi vào tái phiên bản ADN.=> Đúng


Đúng 0

comment (0)

Sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng như thế nào dưới đấy là đúng?

A. ADN → ARN → protein → tính trạng.

B. Gene → mARN → protein → tính trạng.

C. Ren → mARN → tính trạng.

D. Ren → ARN → protein → tính trạng.

Mong nhận dc sự hỗ trợ của những bạn.


Lớp 9 Sinh học tập
3
0
Gửi hủy

B


Đúng 0

comment (1)

B


Đúng 0
phản hồi (1)

B


Đúng 0
bình luận (1)

Mối dục tình giữa ADN, ARN với Protein


Lớp 9 Sinh học dt và biến dị - Chương III. ADN cùng gen
2
0
Gửi hủy

Trong mối contact adn, arn và protein chúng ta cũng có mối quan hệ giữa gen với tính trạng được bộc lộ qua sơ vật Gen ( một đoạn ADN) → mARN → Protein → tính trạng

Như vậy:

Trình tự các nuclêôtit trong mạch mARN nhờ vào vào trình tự của những nuclêôtit vào mạch khuôn ADN Trình tự sắp tới xếp các axit amin trong protein phụ thuộc vào vào trình tự của những nuclêôtit Prôtêin tham gia trực tiếp vào cấu tạo hoạt rượu cồn sinh lí của tế bào, từ đó bộc lộ thành tính trạng của cơ thể.


Đúng 1

bình luận (0)

-ADN là khuôn mẫu tổng đúng theo mARN

-mARN là khuôn mẫu mã tổng hợp đề xuất chuỗi axit amin là cấu trúc bậc 1 của Protein


Đúng 0
comment (0)

Cứu gấp đa số người Câu 8. So sánh đặc điểm gen với ARN? Trình bày mối liên quan giữa chuyển động ARN với hoạt động vui chơi của gen?

*


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi bỏ

Tham khảo

1. ARN (axit ribonucleic) nằm trong axit nucleic

- cấu trúc từ những nguyên tố: C, H, O, N với P.

- Đại phân tử nhưng form size và khối lượng nhỏ dại hơn các ADN.

- cấu trúc theo phép tắc đa phân.

- Đơn phân là nucleotit:

+ 1 phân tử mặt đường C5H10O5.

+ 1 phân tử axit photphoric (H3PO4).

+ Bazo nito: A, U, G, X.

*

- Tùy theo tác dụng mà phân thành 3 nhiều loại khác nhau:

+ ARN thông tin (mARN): truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của protein yêu cầu tổng hợp.

+ ARN vận chuyền (tARN): tải axit amin tương xứng tới vị trí tổng thích hợp protein.

Xem thêm: Giờ Cúng Khai Trương Mùng 9 Tết Canh Tý 2020, Xem Ngày Cúng Khai Trương Mùng 9 Tết Canh Tý 2020

+ ARN riboxom (rARN): thành phân cấu tạo nên riboxom – là địa điểm tổng hợp đề nghị protein.

*

So sánh ADN và ARN

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch đơn

1

2

Các loại solo phân (bazo nito)

A, U, G, X

A, T, G, X


Đúng 0
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn