NÊU 3 CÁCH VIẾT CỦA SỐ HỮU TỈ

     

Câu hỏi: Nêu bố cách viết của số hữu tỉ âm 3 phần 5 và biểu diễn số hữu tỉ kia trên trục số

Lời giải:

- tía cách viết số hữu tỉ -(3/5) là: -(6/10); -(9/15); 12/-20

- Cách trình diễn số hữu tỉ -(3/5) trên trục số:

Chia đoạn thẳng đơn vị chức năng (đoạn từ bỏ điểm 0 đến điểm –1 ) thành năm phần bởi nhau, rước một đoạn làm đơn vị chức năng mới thì đơn vị mới bằng 1/5 đơn vị cũ.

Bạn đang xem: Nêu 3 cách viết của số hữu tỉ

⇒ Số hữu tỉ -(3/5) được màn trình diễn bởi điểm M nằm bên cạnh trái điểm 0 và bí quyết điểm 0 một đoạn bởi 3 đơn vị chức năng mới.

*

Cùng đứng đầu lời giải khám phá về số hữu tỉ cùng làm bài tập rèn luyện nhé!

1. Số hữu tỉ

Số hữu tỉ là số rất có thể viết bên dưới dạng 

*

 

 

 

 

 Tập hợp những số hữu tỉ được kí hiệu là Q

2. Tính chất


- Tập đúng theo số hữu tỉ là tập thích hợp đếm được.

- Phép nhân số hữu tỉ bao gồm dạng a/b * c/d = a*c/ b*d

- Phép phân tách số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a*d/ b*c

- giả dụ số hữu tỉ là số hữu tỉ dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và ngược lại. Tức tống số hữu tỉ cùng số đối của nó bằng 0.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Về Các Anh Hùng Liệt Sỹ 27/7 Hay Và Ý Nghĩa Nhất, Bài Viết Về Ngày Thương Binh Liệt Sỹ

*

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ: 3/2 * 5/7 = 3*5/2*7 = 15/14

Chia số hữu tỉ: 4/5 : 3/7 = 4*7/ 3*5 = 28/15

Số hữu tỉ 3/2 bao gồm số đối là (-3/2). Tổng nhì số đối 3/2+(-3/2) =0

3. Số vô tỉ là gì?

Khái niệm

Số vô tỉ là các số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần hoàn.Số vô tỉ kí hiệu là I. Các bạn cần ghi nhớ các số thực không hẳn là số hữu tỉ tất cả nghĩa là các bạn không thể màn trình diễn được dưới dạng tỉ số như a/ b (trong đó a, b là các số nguyên).

Tính chất

Tập phù hợp số vô tỉ là tập hợp không đếm được.

Xem thêm: Chord Hợp Âm Bài Mười Năm Tình Cũ (Elvis Phương), Hợp Âm Mười Năm Tình Cũ

Ví dụ:

Số vô tỉ: 0,1010010001000010000010000001…(đây là số thập phân vô hạn ko tuần hoàn)

Số căn bậc 2: √2 (căn 2)

*

4. Sự khác biệt giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.