Naoh + al(oh)3 → naalo2 + 2h2o

     

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản bội ứng trao đổi. Nội dung bài viết này hỗ trợ đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:


2. Điều kiện phản ứng Al(OH)3ra NaAlO2

Nhiệt độ: 1000°C.

Bạn đang xem: Naoh + al(oh)3 → naalo2 + 2h2o

3. Cách triển khai phản ứng Al(OH)3tác dụng với NaOH

Cho dung dịch Al(OH)3từ từ và ống nghiệm cất sẵn hỗn hợp NaOH.

4. Hiện tượng phản ứng Al(OH)3tác dụng với NaOH

Sản phẩm thu được chất rắn color trắng.

5. Không ngừng mở rộng kiến thức về Nhôm hidroxit

5.1. Về đặc thù vật lý

Al(OH)3là một loại hợp chất hóa học dạng rắn, không tan được nội địa (ở bất kể điều kiện ánh sáng nào)

5.2. đặc thù hóa học của Al(OH)3

Kém bền cùng với nhiệt: Khi đun cho nóng Al(OH)3phân hủy thành Al2O3.

2Al(OH)3

*
Al2O3+ 3H2O

Là hiđroxit lưỡng tính

Tác dụng cùng với axit mạnh:

Al(OH)3+ 3HCl → AlCl3+ 3H2O

Tác dụng với dung dịch kiềm mạnh:

Al(OH)3+ KOH → KAlO2+ 2H2O

Al(OH)3+ KOH → K

5.3.Cách điều chế nhôm hydroxit

Kết tủa ion Al3+

Phương trình hóa học: Al3++ 3OH- (vừa đủ) → Al(OH)3

Phương trình hóa học: Al3++ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3+ 3NH4+

Phương trình hóa học: 3NaOH + AlCl3→ 3NaCl + Al(OH)3

Kết tủa AlO2-:

Phương trình hóa học: AlO2-+ CO2+ 2H2O → Al(OH)3+ HCO3-

Phương trình hóa học: AlO2-+ H+ (vừa đủ) + H2O → Al(OH)3

Phương trình hóa học: NaAlO2+ CO2+ 2H2O → Al(OH)3+ NaHCO3

6. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1.Nhỏ trường đoản cú từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp AlCl3hiện tượng xẩy ra là

A. Có kết tủa keo dán trắng, sau đó kết tủa tan.

B. Chỉ có kết tủa keo dán giấy trắng.

C. Có kết tủa keo dán giấy trắng và khí cất cánh lên.

D. Không có kết tủa, có khí bay lên.

Lời giải:


Đáp án: A

Nhỏ từ từ mang lại đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, ban đầu có kết tủa keo dán giấy trắng xuất hiện.

3NaOH + AlCl3→ Al(OH)3↓ + 3NaCl

Sau đó kết tủa keo dán giấy trắng rã trong NaOH dư tạo dung dịch trong suốt (vì Al(OH)3có tính lưỡng tính chảy được trong hỗn hợp axit dư, và kiềm dư)

NaOH + Al(OH)3→ NaAlO2+ 2H2O

Câu 2.Các dụng cụ bằng nhôm bền trong ko khí và nước là do:

A. Có một lớp Al(OH)3bên không tính bảo vệ

B. Gồm một lớp Al2O3bên ngoài bảo vệ

C. Nhôm không tan trong nước

D. Nhôm bền, không xẩy ra oxi hóa

Lời giải:


Đáp án: B

Nhôm bền trong môi trường không khí cùng nước là do có màng oxit Al2O3bền vững bảo vệ

Khi nhôm chức năng chậm cùng với oxi với hơi nước, chúng chế tác thành một tấm nhôm oxit (Al2O3).

Lớp nhôm oxit này bám rất vững chắc vào bề mặt nhôm. Và ngăn chặn hoàn toàn không mang lại oxi tác dụng trực tiếp cùng với nhôm. Do đó, nhôm bền trong môi trường không khí là dựa vào lớp bảo đảm an toàn nhôm oxit ngay cả khi đun nóng


Câu 3.Chất nào tiếp sau đây có thể công dụng được với HCl và dung dịch NaOH

A. CuO

B. Fe(OH)3

C. Al(OH)3

D. Al(NO3)3

Lời giải:


Đáp án: C

Phương trình phản nghịch ứng xảy ra

Al(OH)3+ NaOH → NaAlO2+ 2H2O

Al(OH)3+ 3HCl → AlCl3+ 3H2O


Câu 4.Dãy các chất số đông phản ứng được với sắt kẽm kim loại nhôm là:

A. O2, Cl2, NaOH

B. O2, Cl2, Mg(OH)2

C. O2, S, HNO3đặc, nguội

D. O2, S, MgCl2

Lời giải:


Đáp án: A

Câu 5.Dãy chất nào dưới đây phản ứng được NaOH?

A. Al2O3; Al(OH)3; NaNO3

B. Al2O3; Fe, Al(OH)3

C. Al(NO3)3, HCl, CO2

D. FeCl3, Ag, CO2

Lời giải:


Đáp án: C

Phương trình bội phản ứng liên quan

Al(NO3)3+ 3NaOH → Al(OH)3+ 3NaNO3

NaOH + HCl → NaCl + H2O

CO2+ NaOH → Na2CO3+ H2O


Câu 6.Thổi V lít khí CO2(đktc) vào 100ml dd Ca(OH)21M thu được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa đun nóng dd lại thấy có kết tủa nữa. Kiếm tìm V?

A. 1,08 lít

B. 3,136 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Lời giải:


Đáp án: B

nkết tủa= 6100= 0,06 mol

Vì nấu nóng lại chiếm được kết tủa yêu cầu dd chiếm được 2 muối: CaCO3; Ca(HCO3)2.

Phương trình hóa học

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3+ H2O

0,06

2CO2+ Ca(OH)2→ Ca(HCO3)2.

0,08 0,04

→ n(CO2) = 0,06 + 0,08 = 0,14. → V = 3,136 lít.


Câu 7.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Người Tối Cổ Và Người Tinh Khôn Và Người Tối Cổ?

Phát biểu nào dưới đó là sai ?

A.Cho từng viên na vào dung dịch AlCl3, xẩy ra hiện tượngNatri tan, sủi bọt khí, có mở ra kết tủa keo trắng, kế tiếp kết tủa tan

B. Al(OH)3, Al2O3, Al mọi là những chất lưỡng, tính

C. Nhôm là kim loai nhẹ và có chức năng dẫn năng lượng điện Iot

D. Tự Al2O3có cầm điều chế được Al.

Lời giải:


Đáp án: B

A đúng vì trước tiên Na chức năng với nước, tan với tạo bọt khí, tiếp nối tạo kết tủa Al(OH)3, khi Na dư kết tủa sẽ tan

B Sai vị chỉ bao gồm Al(OH)3, Al2O3, là những chất lưỡng, tính còn Al chưa phải là hóa học lưỡng tính

C. Đúng

D đúng


Câu 8.Cho sơ đồ gia dụng phản ứng sau: Al → X → Y → Al(OH)3. Vào sơ vật trên, từng mũi tên là một trong phản ứng, những chất X, Y lần lượt là

A. NaAlO2 cùng Al(OH)3

B. Al2O3và Al(NO3)3

C. Al(OH)3và Al2O3

D. Al(OH)3và Al(NO3)3

Lời giải:


Đáp án: B

Phương trình bội phản ứng hóa học

4Al + 3O2→ 2Al2O3

Al2O3+ 6HNO3→ 2Al(NO3)3+ 3H2O

Al(NO3)3+ 3NH3+ 3H2O → Al(OH)3+ 3NH4NO3


Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng trong các câu sau:

A. Nhôm là kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3là một bazo lưỡng tính tất cả thể tác dụng HCl và NaOH

C. Al(OH)3là một hidroxit lưỡng tính bao gồm thể chức năng HCl với NaOH

D. Al2O3là oxit trung tính.

Lời giải:


Đáp án: C

A sai bởi vì Nhôm chưa phải là sắt kẽm kim loại lưỡng tính.

B không đúng Al(OH)3là một hidroxit lưỡng tính gồm thể chức năng HCl cùng NaOH

C đúng

D không nên Al2O3là oxit lưỡng tính


Câu 10.Nhôm bị bị động trong hỗn hợp nào sau đây

A. H2SO4 sệt nóng

B. HNO3 đặc nguội

C. H2SO4 loãng

D. HNO3 sệt nóng

Lời giải:


Đáp án: B

Nhôm bị thụ động trong dung dịch: HNO3đặc nguội


Câu 11.Criolit (còn call là băng thạch) tất cả công thức phân tử Na3AlF6, được tiếp tế Al2O3trong quá trình điện phân Al2O3nóng tan để tiếp tế nhôm. Cho các công dụng sau:

(1) bảo đảm an toàn điện cực khỏi bị ăn mòn.

(2) Làm tăng cường mức độ dẫn năng lượng điện của Al2O3nóng chảy

(3) Làm giảm nhiệt độ nóng chảy của Al2O3

(4) tạo nên lớp chia cách để đảm bảo Al nóng chảy

Tác dụng của Criolit là đúng

A. (1), (2), (3), (4)

B. (1), (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (4)

Lời giải:


Đáp án: C

(2) Làm tăng độ dẫn điện của Al2O3nóng chảy

(3) Làm giảm nhiệt độ lạnh chảy của Al2O3

(4) chế tạo ra lớp phân làn để đảm bảo Al nóng chảy


Câu 12.Cho các thí nghiệm sau:

(1). Sục khí CO2vào hỗn hợp natri aluminat.

(2). đến dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3.

(3). Sục khí H2S vào dung dịch AgNO3.

(4). Dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(5). Hỗn hợp NaOH dư vào hỗn hợp Ba(HCO3)2.

Những trường đúng theo thu được kết tủa sau phản ứng là:

A. (1), (2), (5)

B. (2), (3), (4), (5)

C. (2), (3), (5)

D. (1), (2), (3), (5)

Lời giải:


Đáp án: A

(1). Sục khí CO2vào dd natri aluminat.

2H2O + NaAlO2+ CO2→ Al(OH)3+ NaHCO3

(2). đến dung dịch NH3dư vào dd AlCl3:

AlCl3+ 3H2O + 3NH3→ Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

(3). Sục khí H2S vào dd AgNO3.

2AgNO3+ H2S → 2HNO3+ Ag2S

(4). Hỗn hợp NaOH dư vào dd AlCl3. Không tồn tại kết tủa do bị tan

AlCl3+ 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3+ NaOH → NaAlO2+ 2H2O

(5). Hỗn hợp NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2.

2NaOH + Ba(HCO3)2→ 2H2O + Na2CO3+ BaCO3↓


Câu 13.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Mu Tháng 1 - Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh Mới Nhất

Kim một số loại vừa chức năng với dung dịch HCl vừa tính năng với hỗn hợp KOH là:

A. Fe

B. Mg

C. Na

D. Al

Lời giải:


Đáp án: D

Al vừa tính năng với dung dịch HCl vừa tính năng với hỗn hợp NaOH

Phương trình hóa học

2Al + 6HCl → 2AlCl3+ 3H2↑

Al + NaOH + H2O → NaAlO2+ 32H2↑


Câu 14.Cho các kim loại: Cu, Zn, Fe, Mg, Ag, Al. Những kim loại nào không tác dụng với dd HNO3 sệt nguội?