Năng Lượng Liên Kết Là Gì

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

tích điện liên kết là gì? năng lượng liên kết của phân tử Cl2 là 243 kJ/mol cho thấy điều gì


2.779

Với giải Câu 5 trang 62 chất hóa học lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống chi tiết trong bài 12: link cộng hóa trị giúp học sinh thuận lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập hóa học 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải bài tập chất hóa học lớp 10 bài 12: links cộng hóa trị

Câu 5 trang 62 hóa học 10: Năng lượng link là gì? tích điện liên kết của phân tử Cl2là 243 kJ/mol cho thấy điều gì?

Phương pháp giải:

Năng lượng links là năng lượng cần thiết để phá vỡ vạc một liên kết hóa học.

Bạn đang xem: Năng lượng liên kết là gì


Lời giải:

- năng lượng liên kết là năng lượng cần thiết để phá đổ vỡ một link hóa học tập trong phân tử ở thể khí thành những nguyên tử sống thể khí.

- Để phá vỡ 1 mol links Cl – Cl thành những nguyên tử H với Cl ( làm việc thể khí) cần tích điện là 243 kJ, nên năng lượng liên kết Cl – Cl là Eb= 243 kJ/mol.

Mở đầu trang 55 hóa học 10:Nguyên tử hydrogen với chlorine thuận lợi kết hòa hợp để tạo ra thành phân tử hydrogen chloride (HCl), link trong trường hợp này có gì khác so với liên kết ion trong phân tử sodium chloride (NaCl)?...

Câu 1 trang 58 hóa học 10:Viết bí quyết electron, công thức cấu tạo và phương pháp Lewis của những phân tử:...

Xem thêm: Thân Cây Gồm Những Bộ Phận Nào, Kể Tên Một Số Cây Có Những Loại Thân Đó

Câu 2 trang 59 hóa học 10:Dựa vào quý giá độ âm năng lượng điện trong Bảng 6.2, dự kiến loại link (liên kết cùng hóa trị phân cực, link cộng hóa trị không phân cực, links ion) trong số phân tử MgCl2, AlCl3, HBr, O2, H2, NH3...

Câu 3 trang 61 hóa học 10:Sự hình thành liên kết σ và link π không giống nhau như cố gắng nào?...

Câu 4 trang 61 hóa học 10:Số liên kếtσvàπcó trong phân tử C2H4 thứu tự là...

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Của Hclo4, Cách Viết

Câu 6 trang 62 chất hóa học 10:Dựa vào giá chỉ trị năng lượng liên kết sinh sống bảng 12.2, hãy lựa chọn phương án đúng lúc so sánh độ bền links giữa Cl2, Br2và I2...