Trộn Hai Dung Dịch: Ba(Hco3)2 Và Nahso4 Có Cùng Nồng Độ Mol/L Với Nhau Theo Tỉ Lệ Thể Tích 1 : 1 Thu Được Kết Tủa X Và Dung Dịch Y

     

Mg(HCO3)2to→"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>to→to→MgCO3↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑

Ba(HCO3)2to→"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>to→to→BaCO3↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑

- lộ diện bọt khí => KHCO3

2KHCO3to→"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>to→to→K2CO3↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑

- Ko xảy ra hiện tượng gì => NaHSO4 hoặc Na2CO3 (nhóm II)

Làn lượt cho các chất ở team I công dụng với team II

Ba(HCO3)2Mg(HCO3)2
NaHSO4↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓trắng,↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑trắng
Na2CO3↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓trắng↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓trắng

Ở thí nghiệm vừa tạo ra kết tủa cùng khí => hóa học ở đội I là Ba(HCO3)2, chất ở team II là NaHSO4

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 -> BaSO4↓"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↓↓+ CO2↑"https://gamize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_15637_700.jpg>↑↑+ H2O + Na2CO3

Bạn sẽ xem:

Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này cố kỉnh nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi đưa ra tiếtChưa có nhómTrả lời2170

Điểm

43549

Cám ơn

2368
Bạn đang xem: Trộn hai dung dịch: ba(hco3)2 và nahso4 có cùng nồng độ mol/l với nhau theo tỉ lệ thể tích 1 : 1 thu được kết tủa x và dung dịch y

*Xem thêm: Bài 7 Thiết Bị Vào Của Máy Tính Bao Gồm A, Thiết Bị Vào Của Máy Tính Bao Gồm

Mod gamize.vn

-Nhiệt phân 5 dung dịch trên:

+Có khí thoát ra và kết tủa: Mg(HCO3)2 với Ba(HCO3)2+Có khí thoát ra: NaHCO3+Không tất cả hiện tượng: NaHSO4 với Na2SO4-Cho NaHCO3 vào 2 chất không tồn tại hiện tượng,chất nào gồm khí bay ra chính vậy NaHSO4,chất còn sót lại là Na2CO3-Cho NaHSO4 vào 2 chất tất cả khí và kết tủa: hóa học nào đến kết tủa do đó Ba(HCO3)2, chất còn lại là Mg(HCO3)2

Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này gắng nào?

star


Xem thêm: Các Kiểu Tỉa Lông Cho Poodle Đẹp, Dễ Thương & Phổ Biến Nhất, Cataloge Cắt Tỉa Cho Poodle

*

Sự kiệnĐáp án tìm hiểu thêm cuộc thi Đại sứ văn hoá phát âm 2021

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?