Muốn Xác Định Được Kiểu Gen Của Cá Thể Mang Tính Trạng Trội Cần Phải Làm Gì

     

Câu hỏi: làm thế làm sao để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính chất trạng trội?

Trả lời:

- Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng tất cả kiểu ren đồng hợp trội.

Bạn đang xem: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng tất cả kiểu ren dị hợp

- Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gene với những cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu gen đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là so sánh thì cá thể đó bao gồm kiểu gene dị hợp A

Hãy cùng gamize.vn đi tìm kiếm hiểu đưa ra tiết về phép lai đối chiếu nhé.

Lai một cặp tính trạng (tt)

1. Một số khái niệm:

- Kiểu gen:là tổ hợp toàn bộ các các ren trong tế bào của cơ thể

Thông thường khi nói tới kiểu ren của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài ba cặp gen liên quan tớ những tính trạng đang được vồ cập như: kiểu ren AA quy định hoa đổ, kiểu gene aa quy định hoa trắng. Kiểu ren chứa cặp gene gồm 2 gene tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp ren gồm 2 ren tương ứng không giống nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 bởi vì 2 kiểu gen AA cùng Aa cùng biểu hiện.

2. Lai phân tích:

*

Mỗi một phép lai bên trên được gọi là phép lai phân tích.

- Khái niệm:

+ Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang ý nghĩa trội cần xác định kiểu gene với cá thể mang tính trạng lặn.

+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang ý nghĩa trạng trội gồm kiểu gen đồng hợp trội (AA).

+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó gồm kiểu gen dị hợp (Aa).

Xem thêm: Vài Suy Nghĩ Về Cái Kết Trong Truyện Tấm Cám Bị Cắt, Cảm Nhận Về Kết Thúc Truyện Tấm Cám

3.Ý nghĩa của tương quan lại trội - lặn

- trong sản xuất, nếu ta sử dụng những giống không thuần chủng thì trong những thế hệ bé cháu của chúng sẽ xuất hiện những tính trạng lặn, làm cho giống mất tính đồng nhất cùng ổn định và gồm thể xuất hiện tính trạng xấu.

- Để xác định độ thuần chủng của giống tadùng phương pháp lai phân tích.

- Ý nghĩa :

+ trong chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu : xác định những tính trạng muốn muốn với tập trung nhiều gen quý vào một kiểu gene để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan trội lặn.

+ Để kị sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm cho xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất với năng suất vật nuôi , cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

4. Trội không trả toàn:

a) Hiện tượng trội hoàn toàn:là hiện tượng ren trội lấn át trọn vẹn gen lặn dẫn đến thể dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội.

b) Hiện tượng trội không trả toànlà hiện tượng ren quy định tính trạng trội, không trọn vẹn lấn át gene lặn tương ứng, biểu hiện kiểu hình trung gian giữa trội cùng lặn ở kiểu ren dị hợp.

Xem thêm: Điện Máy Xanh Lò Vi Sóng - Lò Vi Sóng Giá Tốt, Có Hỗ Trợ Trả Góp 04/2022

5. Ý nghĩa của phép lai phân tích trong nghiên cứu di truyền và chọn giống:

+ Xác định kiểu gen của cơ thể mang ý nghĩa trạng trội là đồng hợp tử hay dị hợp tử.Vì cơ thể mang ý nghĩa trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử buộc phải tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể gồm kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

+ Xác định tính trạng được 1 cặp ren alen quy định hay vì chưng nhiều cặp gene tương tác với nhau quy định