Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một xe máy đi từ a lúc 8 giờ 37 phút

*

Một xe đồ vật đi từ bỏ A cơ hội 8 tiếng 37 phút với gia tốc 36km/giờ .Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng chạy từ bỏ A đi theo xe sản phẩm công nghệ với vận tốc 54km/giờ .Hỏi xe hơi đi kịp xe máy thời gian mấy giờ đồng hồ ?


*

Thời gian xe sản phẩm đi trước xe hơi là

11 tiếng 7 phút - 8 tiếng 37 phút = 2 tiếng 30 phút

= 2,5 giờ

Quãng đường xe vật dụng đi trước xe hơi là

36 x 2,5 = 90 ( km )

Hiệu vận tốc của nhì xe là

54 - 36 = 18 ( km/giờ )

Thời gian nhì xe chạm chán nhau là

90 : 18 = 5 ( giờ )

Ô tô theo kịp xe máy dịp :

11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

Đáp số 16 giờ 7 phút


*

Thời gian của 2 thời gian là :

11 giờ đồng hồ 7 phút - 8 giờ đồng hồ 37 phút =2 giờ nửa tiếng =2,5 giờ 

Quãng đường người đó đề nghị đi là :

2,5 x36=90 (km)

Ô tô đuổi kịp xe vật dụng sau :

90 : (54-36)=5 giờ

ĐS :5 giờ


Một xe thứ đi tự A dịp 8 tiếng 37 phút với tốc độ 36km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút một ô tô cũng đi từ A xua đuổi theo xe thiết bị với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ?
Xem thêm: Làm Thế Nào Để Phân Biệt Cây 1 Lá Mầm Và Cây 2 Lá Mầm Và Cây Hai Lá Mầm?

một xe thứ đi từ bỏ A thời điểm 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ. Cho 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi từ bỏ A xua theo xe máy với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy thời gian mấy giờ?


Một xe trang bị đi tự A thời điểm 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ. Đến 11 tiếng 7 phút một xe hơi cũng đi từ A đuổi theo xe trang bị với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi theo kịp xe máy dịp mấy giờ ?


một xe thiết bị đi từ bỏ A cơ hội 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ . Mang đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một ô tô cũng đi tự A dduoir theo xe đồ vật với vận tốc 54km/giờ . Hỏi ô tô dduoir kịp xe pháo máy thời gian mấy giờ


Một xe đồ vật đi từ A cơ hội 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ .Đến 11 tiếng 7 phút , một xe hơi cũng đi từ bỏ A xua đuổi theo xe trang bị với vận tốc 54km/giờ .Hỏi ô tô theo kịp xe máy lúc mấy giờ ?


Một xe máy đi tự a cơ hội 8 tiếng 37 phút với vận tốc 36km/giờ. Đến 11 giờ đồng hồ 37 phút một xe hơi cũng đi tự a xua theo xe đồ vật với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô theo kịp xe máy dịp mấy giờ ?


Một xe sản phẩm công nghệ đi trường đoản cú A thời gian 8 giờ đồng hồ 37 phút với gia tốc 36km/h. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi từ A xua đuổi theo xe sản phẩm công nghệ với vận tốc 54km/h. Hỏi ô tô theo kịp xe máy cơ hội mấy giờ ?


Một xe sản phẩm công nghệ từ đi từ a thời điểm 8 giờ đồng hồ 37 phút với vân tốc 36km/giờ . Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút , một xe hơi cũng đi tự a đuổi theo xe thiết bị với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy cơ hội mấy giờ ?
Xem thêm: 2022 Tuổi Tỵ Hợp Màu Gì - Tuổi Kỷ Tỵ Hợp Màu Gì Năm 2022

Một xe sản phẩm công nghệ đi từ bỏ A thời gian 8 tiếng 37 phút với gia tốc 54km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một xe hơi cũng đi từ bỏ A đuổi theo xe thiết bị với tốc độ 54km/giờ. Hỏi ô tô theo kịp xe máy thời điểm mấy giờ?