Một Vật Rơi Từ Độ Cao 45M Xuống Đất

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một trang bị rơi từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

Bạn đang xem: Một vật rơi từ độ cao 45m xuống đất

b)Thời gian thứ rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của đồ gia dụng lúc đụng đất


*

Một đồ rơi từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2.Tính

a)Quãng mặt đường vật rơi sau 2s.

b)Thời gian vật dụng rơi xuống tới đất.

c)Vận tốc của vật dụng lúc va đất

Giải :

Quãng con đường vật rơi sau 2s là :

S=1/2.10.22=20m

Thời gian thiết bị rơi xuống đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của thứ lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


*

Quãng đườn thứ rơi sau 2s là S=1/2.10.22=20m

Thời gian vật rơi xuống khu đất là 45=1/2.10.t2

=>t=3s

Vận tốc của trang bị lúc chạm đất là v=10.3=30m/s


1 đồ rơi tự do thoải mái từ độ dài 45m xuống đất.Lấy g=10m/s^2.Tìm;

a,Thời gian rơi,vận tốc đồ vật lúc va đất

b,quãng đường vật rơi được sau 2s

c,quãng đường vật rơi được vào 2s cuối cùng

giúp em vs em buộc phải gấp chiều nay thời điểm 5h30


Chọn nơi bắt đầu tọa độ tại mặt đất, chiều dương hướng xuống.

Ta có: (y=y_0+v_y0t+dfrac12a_yt^2)

(Leftrightarrow y=-45+dfrac12.10t^2) (Leftrightarrow y=5t^2-45)

Ta bao gồm khi vật đụng đất: y=0 (Leftrightarrow45=5t^2)

Thời gian đồ dùng rơi là: (t=sqrtdfrac455=3left(s ight))

Vận tốc lúc đụng đất là: v=gt=10.3=30(m/s)

b, địa điểm của vật rơi được sau 2s là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.4-45 ight|=25left(m ight))

Quãng con đường vật rơi được sau 2s là: 45-25=20(m)

c, vị trí của vật rơi được vào 1s đầu là:

(Leftrightarrow y=left|5t^2-45 ight|=left|5.1-45 ight|=40left(m ight))

Quãng mặt đường vật rơi được trong 1s đầu là: 45-40=5(m)

Vậy quãng đường vật rơi được vào 2s cuối cùng là: 45-5=40 (m)

Bạn tham khảo nha, ko hiểu chỗ nào cứ hỏi mình 


Đúng 1
bình luận (0)
Lớp 10 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Ta tất cả v = gt = 10.8 = 80m/s

b; trong 2s thứ nhất vật đi được quãng mặt đường h 1 = 1 2 .10.2 2 = đôi mươi m

Quãng đường vật đi vào 6s đầu: h 2 = 1 2 .10.6 2 = 180 m

Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S ’ = S – S 1 = 320 – 180 = 160 m


Đúng 1

comment (0)

Một đồ vật được thả rơi rự vày từ A gồm độ cao 45m xuống đất, lấy vận tốc rơi tự do thoải mái g=10m/s2

a.Tính thời gian rơi và tốc độ rơi của trang bị lúc chạm đất

b.Cùng ở thời điểm thả rơi vật A, vật thứ 2 được ném từ điểm B lên rất cao trên đường thằng đứng qua A với vận tốc ban sơ 10m/s và phương pháp A 15m về phía dưới. Xác định thời điểm với vị trí nhị vật chạm chán nhau 


Lớp 10 đồ vật lý bài 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
0
Gửi hủy

a. (t=sqrtdfrac2hg=sqrtdfrac2cdot4510=3left(s ight))

(v=sqrt2gh=sqrt2cdot10cdot45=30left(m/s ight))


Đúng 1

comment (0)

Thả rơi thoải mái một vật khối lượng 2kg từ chiều cao 180m xuống khía cạnh đất, rước g=10m/s2.a/ Tính thời gian vật rơi hết độ cao đó.b/ Tính vận tốc của thứ khi vừa va đấtc/ Tính quãng mặt đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

Xem thêm: Phân Tích Khổ 6 Bài Bếp Lửa Chuẩn Theo Bài Giảng, Phân Tích Khổ Thơ Thứ 6 Của Bài Thơ Bếp Lửa


Lớp 10 vật lý bài 4. Sự rơi tự do
1
2
Gửi diệt

a/ (t=sqrtdfrac2hg=6left(s ight))

b/ (v=sqrt2gh=60left(mackslash s^2 ight))

c/ (s_t-1=dfrac12gleft(t-1 ight)^2=125left(m ight))

(s_cuoi=s-s_t-1=55left(m ight))


Đúng 1

comment (0)

a; Tính thời hạn để thứ rơi mang đến đất.

b; Tính tốc độ lúc vừa đụng đất


Lớp 10 trang bị lý
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

comment (0)

Một đồ vật nặng rơi từ chiều cao 45m xuống đất.Lấy g=10m/s2

A) tính thời hạn rơi

B) khẳng định vận tốc của đồ vật khi va đất

C) tính quãng đường rơi trong 1giây cuối, vào 2 giây cuối với giây đồ vật 2


Lớp 10 thiết bị lý bài xích 4. Sự rơi tự do
1
0
Gửi hủy

Thời gian đồ gia dụng rơi xuống khu đất là :

45=1/2.10.t2

=> t2.5=45

=>t2=9

=>t=3s

Vận tốc của đồ lúc chạm đất là :

v=10.3=30m/s


Đúng 0

phản hồi (0)

1 ) Một đồ vật rơi tự do thoải mái từ độ cao 20m xuống đất, g=10m/s2.

a. Tính gia tốc chạm khu đất và thời hạn rơi.

b. Sau bao lâu tính từ lúc lúc ban đầu rơi đồ dùng đạt gia tốc 10m/s.


Lớp 10 thiết bị lý bài xích 4. Sự rơi tự do thoải mái
1
0
Gửi diệt

Thời gian thiết bị rơi: (S=dfrac12gt^2Rightarrow t=sqrtdfrac2Sg=sqrtdfrac2cdot2010=2s)

Vận tốc đồ vật lúc đụng đất:

(v=gcdot t=10cdot2=20)m/s

Để đồ gia dụng đạt tốc độ 10m/s cần 1 thời gian:

(v"=gcdot t"Rightarrow t"=dfracv"g=dfrac1010=1s)


Đúng 1

bình luận (0)

Một đồ gia dụng được thả rơi thoải mái từ chiều cao 45m xuống đất. Rước g=10m/sᒾa. Tính thời gian từ khi vật ban đầu rơi cho đến khi vật chạm đất.b. Tính tốc độ của vật ngay khi chạm đất.

Xem thêm: You Can Eat As Much As You Like For 5$ At The New Luch, Best Spots For Lunch In Cat Ba


Lớp 10 thứ lý bài xích 3. Chuyển động thẳng thay đổi đều
1
0
Gửi bỏ

a/ (t=sqrtdfrac2hg=3left(s ight))

(v=gt=10.3=30left(mackslash s ight))

 


Đúng 1

comment (0)

 g = 10m/ s 2

b.Tính thời gian vật rơi 20m đầu tiên và thời hạn vật rơi 10m ở đầu cuối trước khi đụng đất.


Lớp 10 thứ lý
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn