Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn Là 55 M

     

Bài 24. Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bự là 55m, đáy nhỏ bằng 3/5 đáy lớn, độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy.Bạn sẽ xem: Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy béo là 55 m

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng cứ 100m2thì thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 55 m

*Xem thêm: Lời Bài Hát Điều Em Lo Sợ Bàn Tay Em Mong Manh Quá, Lời Bài Hát Điều Em Lo Sợ

Đáp án:

Giải thích quá trình giải:

Đáy bé dại củathửa ruộng hình thang đó là : 55x3/5=33(m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang sẽ là : (55+33):2=44(m)

Diện tích thửa ruộng hình thang chính là : (55+33)x44:2=1936(m2)

Trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là : 1936:100x65=1258,4(kg)

Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

Đáp số : a.1936m2

b.12,584 tạ thóc
Xem thêm: Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Và Những Mẫu Bánh Kem Sinh Nhật Dễ Thương Có Nến

*

Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang sẽ là :

55x3/5=33(m)Chiều cao thửa ruộng hình thang chính là :

(55+33):2=44(m)Diện tích thửa ruộng hình thang sẽ là :

(55+33)x44:2=1936(m2)Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là :

1936:100x65=1258,4(kg)Đổi : 1258,4=12,584(tạ)

a) Đáy bé thửa ruộng : 55 . 3/5 = 33m

Chiều cao thửa ruộng : ( 55 + 33 ) : 2 = 44m

Diện tích thửa ruộng : ( 55 + 33 ) . 44 : 2 = 1936m2

b) trên thửa ruộng đó thu được : 1936 : 100 . 65 = 1258, 4kg = 12, 584 tạ

Đ/s: a) 1936m2

b) 12, 584 tạ

day nho thua thảm ruong la:55*3:5=33

chieu cao thất bại ruong la:(55+33):2=44

a) dien h thua ruong la:(55+33)*44:2=1936

Giải :

Đáy nhỏ tuổi của thửa ruộng hình thang đó là :

55 x(frac35)= 33 (m)

Chiều cao thửa ruộng hình thang đó là :

(55 + 33 ) : 2 = 44 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang sẽ là :

(55 +33) x 44 : 2 = 1936 (m2)

Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch đượcsố tạ thóc là :

1936 : 100 x 65 = 1258,4 (kg)

Đổi 1258,4 kg =12,584 tạ

Đáp số : a, 1936 m2

b,12,584tạ thóc

HOK TỐT

# mui #

Đáy nhỏ của thửa ruộnghình thang là: 55x3/5=33 (m)

Chiều cao của trửa ruộnghình thang là: (55+33)/2=44 (m)

a, diện tích s của thửa ruộng hình thang là: (55+33)x44/2=1936 (m2)

b, trên thửa ruộng đó fan ta thu được số tạ thóc là: 65:100x1936=1258,4 kg= 12,584tạ

Đáp số: a, 1936 m2

b, 12,584 tạ thóc

đáy nhỏ:33m

đáy lớn:55m

chiều cao:44m

dien h hinh thang la; (33+55)*44/2=1936(m2)

trên thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:

(1936/100)*65=1258,4(kg)

đổi1258,4kg=12,584 tạ

Đáp số: a, 1936 m2

b, 12,584 tạ

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) người ta ghép lúa trên thửa ruộng, vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

một thửa ruộng hình thang gồm đáy lớn 85m,đáy nhỏ dại bằng 3/5 đáy lớn, độ cao bằng trung bình cùng 2 đáy. A)tính diện tích s thửa ruộng đó? b)người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng,cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc.Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch từng nào tấn thóc

Một thửa ruộng hình thangcó đáy lớn là 90m;đáy nhỏ bằng 2/3 đáy lớn; độ cao bằng trung bình cộng của 2 đáy. Bạn ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 1002thu hoạch được 70 kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bự 120m , đáy nhỏ nhắn bằng 2 3 đáy phệ , độ cao bằng 3 4 đáy bé . Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc . Hỏi trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được từng nào tạ thóc

Một thửa ruộng hình thang có đáy khủng 120m , đáy nhỏ xíu bằng 2/3 đáy phệ , độ cao bằng ba phần tư đáy bé nhỏ . Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70kg thóc . Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạchđược từng nào tạ thóc ?

một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ xíu là 90m lòng lớn bởi 5/3 đáy bé và chiều cao bằng trung bình cộng 2 đáy trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 65kg thóc hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy mập 100m, đáy nhỏ bằng 80% đáy lớn, chiều cao là 60m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc .Hỏi thu hoạch được bao nhiêu tạ thoac trên thửa ruộng đó?

a,tính diện tích s thửa ruộng đó.

b,người ta đi cấy lúa trên thửa ruộng đó,năng xuất cu 100m2thu được 75 kg thóc . Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

1 thửa ruộng hình thang có đáy lớn bằng 160m , đáy nhỏ bé bằng ba phần tư đáy mập .Chiều cao bởi trung bình cộng của 2 lòng . Bạn ta đang trồng lúa trên thửa ruộng đó cùng cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc . Tính số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng kia ?