Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Bé 26M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m

*

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy nhỏ nhắn là 26m,đáy lớn hơn đáy bé bỏng 8m,đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

ko cần giải mã nhé !


*

Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé nhỏ 26m,đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m,đáy bé hơn độ cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó?


*

Đáy mập hình thang là:

26+8=34(m)

Chiều cao hình thang là:

26-6=20(m)

Diện tích hìn thang là:

(26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc shop thu được là:

600:100x70,5=423(kg)

đáp số:423kg


Bài 1: Đáy nhỏ bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé xíu 26m,đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8m,đáy bé thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc? các ban ơi ghi nhớ kết bạn với mình nhé!


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bé 26m,đáy to hơn đáy bé xíu 8m,đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc bên trên thửa ruộng đó


Day lon thua kém ruong hinh thang:

26+8=34 (m)

Chieu cao thua thảm ruong hinh thang:

26-6=20 (m)

Dien tich lose ruong hinh thang:

(34+26)*20/2=600 (m2)

So thoc thu hoach duoc tren thua ruong do:

600*70,5/100=423 (kg thoc)

Dap so: 423 kg thoc


đáy to thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 ( m )

Chieuf cao thửa ruộng hình thang là :

26 - 6 = đôi mươi ( m )

S thửa ruộng hình thang là 

 ( 34 + 26 ) x 20/2 = 600 ( m2 )

Số thóc thu hoạch đc trên thửa ruộng là : 

600 x 70,5/100 = 423 ( kg )

Vậy thủa ruộng đó thu hoạch đc 423 kilogam thóc


Bài 1: Đáy bé của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ
Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Nấu Lẩu De Đơn Giản Tại Nhà Ngon Như Ngoài Hàng

một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ xíu 26m , đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng đó?


đáy mập hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao hình thang là : 

26 - 6 = 20 (m)

diện tích hình thang là : 

(26+34)x20:2=600 (m2)

số thóc của hàng thu hoạch được là :

600 : 100x70,5 = 423 (kg)

đáp số 423 kg

*


Bài 1: Đáy nhỏ nhắn của hình thang là:

26−8=18 (m)

Chiều cao của hình thang là:

18−6=12 (m)

Diện tích của hình thang là:

(26+18)×12:2=264 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoặc được số ki-lô-gam thóc là:

264:100×70,5=186,12 (kg)

Đổi 186,12kg=1,8612 tạ

Đáp án: 1,8612 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ bé 26 cm,đáy to hơn đáy bé nhỏ 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


Đề sai yêu cầu là 26m nếu thế thì :

Đáy khủng thửa ruộng là :

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là :

26-6=20(m)

S thửa ruộng là :

(34+26)x20:2=600(m2)

Cả thửa ruộng thu số tạ thóc là :

600:100x70,5=423(kg)=4,23 tạ

Đ/s:...


Đáy mập của thửa ruộng là: 

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

 26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

 (34+26)*20:2=600(m2)

Thửa ruộng thu hoạch được ó ki-lô-gam thóc là:

 600:100*70,5=423(kg)

Vậy thửa ruộng thu hoạch được 423kg=4,23 tạ thóc.


Đề không nên nha

Mk viết lại đề vày mk thấy ko phải chăng lắm:

Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé bỏng 26 m,đáy lớn hơn đáy nhỏ bé 8 m,đáy bé hơn chiều cao 6 m.Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc.Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc

Đáy to thửa ruộng là:

26+8=34(m)

Chiều cao thửa ruộng là:

26-6=20(m)

Diện tích thửa ruộng là:

(fracleft(26+34 ight)x202=600m^2)

 Số thóc thu hoạch được từ thửa ruộng là:

600:100x70,5=423(kg thóc)

=4,23( tạ thóc)

Đáp số:4,23 tạ thóc

Chúc bn học tập tốt


Một thửa ruộng hình thang có đấy bé 26m , đáy to hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70.5 kg thóc. Hỏi ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc


Đáy mập của thửa ruộng hình thang đó là: 26+8=34(m)

Chiều cao của thủa ruộng hình thang đó là: 26-6=20(m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang đó là: (26+34)x20:2=600(m2)

Số thóc thửa ruộng kia thu hoạch được là :70.5x(600:100)=423(kg)

Đổi:423 kg=4,23 tạ

Đáp số : 4, 23 tạ


Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m, đáy to hơn đáy nhỏ nhắn 8m , đáy nhỏ thêm hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100 m2 thu8 hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

 


Đáy bự của thửa ruộng dài là:26+8=34(m)Chiều cao của thửa ruộng là:26-6=20(m)S thửa ruộng là: (34+26)x20:2=600(m2)Thửa ruộng đó thu hoạch được là: (600:100).70,5=423(kg)Đáp số:423 kg


một thửa ruộng hình thang có đáy nhỏ bé 26m đáy lớn hơn đáy bé nhỏ 8m đáy bé nhiều hơn chiều cao 6m . Vừa phải cứ 100 m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc . Hỏi thu hoạch được bao nhiêu kg thóc trên thửa ruộng đó ?
Xem thêm: Tích : Kết Quả Có Chữ Số Tận Cùng Là, Các Bài Toán Về Chữ Số Tận Cùng

Chiều cao thửa ruộng đó là:

26-6=20 (m)

Đáy lớn thửa ruộng hình thang kia là:

26+8=34 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang đó là:

(34+26)x20:2=600 (m2)

Thu hoạch được số kg thóc trên thửa ruộng đó là:

600:100x70,5=423 ( kg thóc)


Một thửa ruộng hình thang gồm đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy bé hơn độ cao 6m. Vừa phải cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kilogam thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?