Một Thửa Ruộng Hình Bình Hành

     

Một thửa ruộng hình bình hành tất cả độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ngơi nghỉ đó, tính ra cứ 100m vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đang thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình bình hành

*Xem thêm: Chứng Minh Khí Hậu Nước Ta Mang Tính Chất Nhiệt Đới Ẩm Gió Mùa Ẩm?

Một thửa ruộng hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 100m, độ cao là 50m. Fan ta trồng lúa ở đó, Tính ra cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được làm việc thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?
Xem thêm: Ai Cũng Một Thời Trẻ Trai, Cũng Từng Nghĩ Về Đời Mình, Một Đời Người Một Rừng Cây

*

Giải:

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kg = 25 tạ

Đáp số:25 tạ

Diện tích thửa ruộng đó là:

100.50 = 5000 ((m^2))

5000(m^2)thu hoạch được số kilogam thóc là:

(5000 : 100).50 = 2500 (kg thóc)

2500 kilogam = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ thóc

một thửa ruộng hình bình hành có độ nhiều năm đáy là 100m, chiều cao bằng một phần 2 độ lâu năm đáy. Bạn ta trồng lúa ngơi nghỉ đó, tính ra cứ 100m vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

chiều cao là

(dfrac12cdot100=50)(m)

diện tích thửa ruộng là

100 .50 = 5000 (m(^2))

Thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

(5000 : 100) 50 = 2500 (kg)= 25 (tạ)

Đáp số : 25 tạ

Một thửa ruộng hình bình hành bao gồm độ nhiều năm đáy là50m, độ cao là 40m. Fan nông dântrồng lúa làm việc đó, tính ra cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi tín đồ nông dân đã thu hoạch ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

diện tích của hình bình hành là :

50 x 40 = 2000(m2)

fan nông dân đó thu được số thóc là:

2000 : 100 x 50 = 1000(kg)

Đổi 1000 kilogam = 10 tạ

Đáp số : 10 tạ

Diện tích hình bình hành là:

50 x 40 =2000 ( m2)

Người nông dân kia thu được số thóc là:

2000 : 100 x 50 = 1000 ( kilogam )

Đổi: 1000 kg = 10 tạ

Đ/S: 10 tạ

Học giỏi lắm!

Diện tích của hình bình hành là :

50 x 40 = 2000 ( m2 )

Người nông dân kia thu hoạch được số thóc là :

2000 : 100 x 50 = 1000 ( kg )

Đổi : 1000 kilogam = 10 tạ

Đáp số : 10 tạ thóc

Chúc ban học tốt !

một hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy là 100m, chiều cao 50m. Tín đồ ta trồng lúa sinh hoạt đó, tính ra cứ 100m vuông thu hoạch dc 50kg thóc. Hỏi sẽ thu hoạch dc bao nhiêu tạ thóc ?

Diện tích hbh là:

một nửa x 100 x 50 = 2500 (m vuông)

Tóm tắt địa điểm này:

100m vuông : 50kg

2500m vuông : ? kg

2500 gấp 100 chu kỳ là:

2500 : 100 = 25 (lần)

Số thóc thu hoạch được là:

50 x 25 = 1250 (kg)

Đổi: 1250kg = 12,5 tạ

Đ/s:..

Diện tích hình bình hành là :

100 x 50 : 2 = 2500 ( m2)

Ta tất cả :

100m2 : 50 kg thóc

2500 m2: ..... Tạ thóc ?

2500 m2gấp 100 m2số lần là :

2500 : 100 = 25 ( lần )

Người ta vẫn thu hoạch ở kia số tạ thóc là :

50 x 25 = 1250 ( kg thóc )

Đổi : 1250 kg thóc = 12, 5 tạ thóc

Đáp số : 12, 5 tạ thóc

S hìnhBH là: 100*50:2=2500(m2)

ta gồm tóm tắt: 100m2 : 50kg thóc

2500m2:...tạ thóc?

2500m2 cấp 100m2 tần số là:2500:100=25(lần)

người ta thu hoạch đc số tạ thóc là:50*25=1250kg=12,5 tạ

đs:12,5 tạ thóc bn ơi,có biện pháp khác nữa nhưng bí quyết này là cách nhanh nhất có thể r

Một thửa ruộng hình bình hành bao gồm độ nhiều năm đáy là 100m,chiều cao là 50m.Người ta trồng lúa nghỉ ngơi đó,tính ra cứ 100m2 ​​thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi đang thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng đó có bao nhiêu tạ thóc

Diện tích thửa ruộng là :

100 × 50 = 5 000 ( m² )

Số thóc thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng là :

5 000 : 100 × 50 =2 500 ( kilogam )

Đổi 2 500 kilogam = 25 tạ

Đáp số : 25 tạ thóc

Diện tích của thửa ruộng kia là:

100 x 50 = 5000 (m2)

5000 m2gấp 100 m2số lần là:

5000 : 100 = 50 (lần)

Ở thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là:

50 x 50 = 2500 (kg)

Đổi: 2500 kilogam = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ thóc.

Diện tích thửa ruộng là: 100 x 50 = 50000(m2)

1m2thu hoạch được số thóc là: 50 : 100 = 1/2(kg)

Trên thửa ruộng thu hoạch được số thóc là: 50000 x một nửa = 25000(kg)

Đổi: 25000kg = 250 tạ

Đáp số: 250 tạ

Một thửa ruộng hình bình hành bao gồm độ nhiều năm đáy là 100m,chiều cao là 50m.Người ta trồng lúa ngơi nghỉ đó,tính ra cứ 100m2​​thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi đã thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng đó tất cả bao nhiêu tạ thóc?

Diện tích thửa ruộng là:

100*50=5000(m2)

Số thóc thu hoạch được là:

50*(5000/100)=2500(kg)=25 tạ

Đáp số:25 tạ

một thửa ruộng hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy là 100m chiều cao là 50m .Người ta trồng lúa tính ra cứ 100m2 nhận được 50kg thóc .Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng đó hỏi thửa ruộng kia thu được từng nào tạ thóc

Diện tích thửa ruộng là:

100 x 50 = 5000 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

(5000 : 100) 50 = 2500 (kg)

= 25 (tạ)

Đáp số : 25 tạ

HT

Một thửa ruộng hình bình hành tất cả tổng độ dài đáy và độ cao là 1/2km, độ cao kém cạnh lòng 60m. Fan ta trồng lúa sinh sống đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 100kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được sinh sống thửa ruộng đó từng nào tạ thóc?

Một thửa ruộng hình bình hành gồm tổng độ dài đáy và độ cao là 1/2km, chiều cao kém cạnh đáy 60cm. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 100kg thóc. Hỏi sẽ thu hoạch được sống thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?