MỘT THANH AB ĐỒNG CHẤT TIẾT DIỆN ĐỀU

     

Thanh AB đồng chất, tiết diện đều có chiều dài l và trọng lượng p. = 3 (N) được treo bởi nhị sợi dây nhẹ không giãn OM và BN như hình vẽ 1. Biết OA = l/4. Khi hệ cân nặng bằng thì thanh AB nằm ngang, còn nhì dây treo đều có phương thẳng đứng.

Bạn đang xem: Một thanh ab đồng chất tiết diện đều

*

a. Tìm lực căng của các sợi dây?

b. Một chú chim chích bông có khối lượng m bay đến, nhẹ nhàng đậu vào đầu A của thanh. Biết dây OM chịu được lực căng lớn nhất là T01 = 2,5 (N), dây BN chịu được lực căng lớn nhất là T02 = 1,5 (N). Tìm điều kiện của m để vị trí cân bằng của thanh ko bị chũm đổi so với lúc đầu.


A.
B.
C.
D.

Đáp án đúng:


Lời giải của Tự học 365

Giải chi tiết:

Vì thanh AB đồng chất, tiết diện đều yêu cầu trọng tâm G của nó ở giữa thanh.

Ta có: GA = GB = l/2; OA = OG = l/4 ; OB = 3l/4

a. Thanh AB chịu tác dụng của các lực :

*

- Trọng lực P.

- Lực căng T1 của dây OM.

- Lực căng T2 của dây BN.

Xem thêm: Những Lời Chúc Mừng Năm Mới Cô Giáo 2022 Hay, Ngắn Gọn Nhân Dịp Năm Mới

+ Chọn trục con quay tại B, khi thanh cân nặng bằng ta có : T1.BO = P.BG => T1.3l/4 = P.l/2 => T1 = 2N

+ Chọn trục xoay tại O, lúc thanh cân bằng ta có : T2.OB = P.OG => T2.3l/4 = P.l/4 => T2 = 4N

b. Khi chim đậu vào đầu A, thanh AB chịu tác dụng của các lực :

*

- Trọng lực P.

- Trọng lượng P’ của chim.

- Lực căng T1’ của dây OM.

Xem thêm: Cấu Tạo Pin Điện Hóa Là Gì, Chương Iii: Pin Điện Hóa Là Gì

- Lực căng T2’ của dây BN.

+ Chọn trục quay tại B, khi thanh cân nặng bằng ta có : P.BG + P’.BA = T1’.BO

( Rightarrow P.l over 2 + 10m.l = T_1"3l over 4 Rightarrow 2P + 40m = 3T_1" Rightarrow m = 3T_1" - 2P over 40)

Khi thoả mãn điều kiện ta luôn có : (0 le T_1" le T_01 Rightarrow - 2P over 40 le m le 3T_01 - 2P over 40 Rightarrow 0 0) (1)

+ Tương tự, chọn trục quay tại O, khi thanh cân bằng ta có : P’.OA + T2’.OB = P.OG

( Rightarrow 10ml over 4 + T_2".3l over 4 = Pl over 4 Rightarrow 10m + 3T_2" = p. Rightarrow mP - 3T_2" over 10) 

Khi thoả mãn điều kiện ta luôn luôn có :(0 le T_2" le T_02 Rightarrow P - 3T_02 over 10 le m le P over 10 Rightarrow 0 0) (2)