Một quả cầu có khối lượng riêng 9 8.10^3

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một quả mong có khối lượng riêng (aKLR) = 9,8.103 kg/m3, bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một gai dây mảnh có chiều nhiều năm l =10cm. Trên điểm treo gồm đặt một điện tích âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả để trong dầu tất cả KLR D= 0,8 .103 kg/m3, hằng số điện môi =3. Tính trương lực của dây? đem g=10m/s2. ĐS:0,614N


*

Một quả mong có cân nặng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 k g / m 3 bán kính R = 1cm tích năng lượng điện q = - 10 - 6 C  được treo vào đầu một gai dây mảnh có chiều dài l = 10 c m .  Tại điểm treo đặt một năng lượng điện âm gồm điện tích  q 0 = - 10 - 6 C . toàn bộ đặt trong dầu có khối lượng riêng D = 0 , 8 . 10 3 k g / m 3 hằng số năng lượng điện môi là ε = 3 .  Lực căng của dây gần nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ? rước g = 10 m/ s 2 .

Bạn đang xem: Một quả cầu có khối lượng riêng 9 8.10^3

A. 0,627 N

B. 0,660 N

C. 0,380 N

D. 0,693 N


*

Một trái cầu sắt kẽm kim loại có trọng lượng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 kg / m 3 , bán kính r = 1cm, với điện tích q = 10 - 6 C được treo nghỉ ngơi đầu một tua dây mảnh ko dãn. Chiều lâu năm sợi dây là l = 10cm. Tại điểm treo của sợi dây để một điện tích q 0 = - 2 . 10 - 6 C . Toàn thể hệ thống bên trên được đặt trong dầu phương pháp điện có trọng lượng riêng ρ 0 = 800 kg / m 3 , hằng số điện môi ɛ = 3. Mang g = 10 m / s 2 . Trương lực của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Một trái cầu sắt kẽm kim loại có khối lượng riêng ρ = 9 , 8 . 10 3 k g / m 3 , nửa đường kính r = 1cm, có điện tích q = 10 - 6 C được treo làm việc đầu một gai dây mảnh không dãn. Chiều nhiều năm sợi dây là l = 10cm. Trên điểm treo của sợi day đặt một điện tích q 0 = - 2 . 10 - 6 C .Toàn bộ khối hệ thống trên được đặt trong dầu cách điện có cân nặng riêng ρ 0 = 800 k g / m 3 , hằng số điện môi ε = 3 . Lấy g = 10 m / s 2 . Lực căng của dây treo là:

A. 0,68N

B. 0,98N

C. 1,12N

D. 0,84N


Đáp án: B

Quả cầu mang điện tích q cân bằng do chức năng của trọng lực P → , trương lực T → của dây treo, lực điện F → cùng lực đẩy Ác-si-mét F A → nên:

*

Vì q cùng q 0 cùng dấu bắt buộc chúng đẩy nhau. Lực điện có phương trực tiếp đúng, chiều đi xuống; lực đẩy Ác-si-mét gồm phương thẳng đứng, chiều đi lên. Chọn trục Ox trực tiếp đứng, chiều dương đi xuống.

Ta có: p. - T + F - F A = 0

*

*

*

Thay số:

*

= 0,98N


Một quả mong có khối lượng m = 1g, mang 1 điện tích q = + 90 n C được treo vào một sợi dây chỉ nhẹ phương pháp điện có chiều lâu năm l . Đầu cơ của gai dây chỉ được buộc vào điểm cao nhất của một vòng dây tròn bán kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q=+90nC (điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định trong phương diện phẳng trực tiếp đứng trong không khí. Biết m nằm thăng bằng trên trục của vòng dây cùng vuông góc với phương diện phẳng vòng dây. Lấy g = 10 m / s 2 . Tính  l .

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

Xem thêm: Nhận Định Chị Dậu Là Người Yêu Thương Chồng Con ", 502 Bad Gateway

C. 7 cm.

D. 8 cm.


Một vòng dây bán kính R = 5 cm tích điện Q phân bổ đều bên trên vòng, vòng được để trong khía cạnh phẳng trực tiếp đứng. Trái cầu nhỏ dại m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bằng sợi dây mảnh biện pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân nặng bằng, quả ước nằm bên trên trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả ước là  l = 7 , 2 c m . Độ lớn của Q là?

A. 3 . 10 - 8 C.

B. 6 . 10 - 8 C.

C. 9 . 10 - 8 C.

D. 12 . 10 - 8 C.


Một vòng dây bán kính R = 5 centimet tích điện Q phân bố đều trên vòng, vòng được để trong khía cạnh phẳng trực tiếp đứng. Trái cầu nhỏ dại m = 1g tích năng lượng điện q = Q được treo bởi sợi dây mảnh phương pháp điện, một đầu được treo vào điểm tối đa của vòng dây. Khi cân bằng, quả mong nằm bên trên trục của vòng dây. Chiều nhiều năm dây treo quả cầu là l = 7 , 2 c m . Độ to của Q là?

A. 3 . 10 - 8 C

B. 6 . 10 - 8 C

C. 9 . 10 - 8 C

D. 12 . 10 - 8 C


Một trái cầu nhỏ dại khối lượng m = 1 g, mang 1 điện tích là q = +90 nC được treo vào trong 1 sợi chi nhẹ bí quyết điện tất cả chiều lâu năm l. Đầu kia của gai chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện Q = +90 nC (điện tích phân bổ đều bên trên vòng dây) đặt cố định trong khía cạnh phẳng trực tiếp đứng trong không khí. Biết m nằng thăng bằng trên trục của vòng dây cùng vuông góc với mặt phẳng vòng dây. đem g = 10m/ s 2 . Tính l


đáp án A

Cường độ năng lượng điện trường vì chưng vòng dây tạo ra tại M, thuộc hướng với O M → và có độ lớn:

E = k Q x x 2 + R 2 1 , 5 = k Q x ℓ 3

Vì m cân bằng nên

rã α = R x = m g q E = m g ℓ 3 q k Q x

⇒ ℓ = R k q Q m g 3 = 0 , 1 . 9 . 10 9 90 . 10 - 9 2 10 - 3 . 10 3 = 0 , 09 m

*


Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 8g, mang một điện tích q = +90 nC được treo vào một trong những sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện gồm chiều lâu năm

*
Đầu kia của tua chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích năng lượng điện Q = +90 nC (điện tích phân bố đều trên vòng dây) đặt thắt chặt và cố định trong mặt phẳng thẳng đứng trong ko khí. Biết m nằm cân đối trên trục của vòng dây với vuông góc với mặt phẳng vòng dấy. Lấy
*
Tính
*
.

A. 9 cm.

B. 7,5 cm.

C. 4,5 cm.

Xem thêm: Những Bài Phát Biểu Của Trưởng Đoàn Nhà Gái, Trưởng Đoàn Nhà Gái Phát Biểu Đám Cưới

D. 8 cm.


Một quả cầu có cân nặng m = 1g, mang một điện tích

*
được treo vào trong 1 sợi dây chỉ nhẹ giải pháp điện gồm chiều lâu năm
*
Đầu cơ của tua dây chỉ được buộc vào điểm tối đa của một vòng dây tròn nửa đường kính R = 10 cm, tích điện
*
(điện tích phân bổ đều trên vòng dây) đặt cố định và thắt chặt trong khía cạnh phẳng trực tiếp đứng trong ko khí. Biết m nằm thăng bằng trên trục của vòng dây với vuông góc với khía cạnh phẳng vòng dây. Rước
*
Tính 
*