Một Ống Dây Dài 50Cm Có 2500 Vòng Dây

     

L=4π.10−7N2lS=4π.10−7N2lπd24=4π.10−7250020,5π0,0224=5.10−3H

+ Suất điện động tự cảm trong ống dây:

etc=LΔiΔt=5.10−3.1,5−00,01=0,75V
Bạn đang xem: Một ống dây dài 50cm có 2500 vòng dây

Một ống dây rất dài 50cm, diện tích s tiết diện ngang của ống dây là 10cm2gồm 1000 vòng dây. Thông số tự cảm của ống dây là:


Một ống dây có thông số tự cảm L = 0,1H, cường độ mẫu điện qua ống dây bớt đều đặn từ bỏ 2A về 0 vào khoảng thời gian 4s. Suất điện động tự cảm lộ diện trong ống vào khoảng thời hạn đó là:


Trong một mạch bí mật có độ trường đoản cú cảm L = 2mH. Giả dụ suất điện rượu cồn tự cảm bằng 0,25V thì tốc độ biến thiên của dòng điện bằng bao nhiêu?


Một ống dây có thông số tự cảm L = 0,01H, bao gồm dòng điện I = 5A chạy ống dây. Tích điện từ trường trong ống dây là:


Một cuộn trường đoản cú cảm tất cả L = 50mH cùng mắc tiếp liền với một điện trở R=20Ω, nối vào một nguồn điện tất cả suất điện đụng 90V, tất cả điện trở trong không xứng đáng kể. Xác định tốc độ biến chuyển thiên của cường độ cái điện I tại thời khắc mà I = 2A?


Cho mạch điện như hình vẽ, L=1H; E=12V; r=0, năng lượng điện trở của biến trở là 10Ω. Điều chỉnh trở nên trở để trong 0,1s điện trở của đổi thay trở sút còn 5Ω

Suất điện đụng tự cảm xuất hiện thêm trong ống dây trong khoảng thời gian trên có giá trị:


Một ống dây khá dài l = 30cm có N = 1000 vòng dây, 2 lần bán kính mỗi vòng dây d = 8cm gồm dòng điện với cường độ i = 2A. Từ trải qua mỗi vòng dây là:


Một cuộn cảm gồm độ từ bỏ cảm 0,2H. Lúc cường độ loại điện vào cuộn cảm bớt đều từ bỏ I xuống 0 trong khoảng thời hạn 0,05s thì suất điện hễ tự cảm mở ra trong cuộn cảm bao gồm độ lớn là 8V. Giá trị của I là:
Xem thêm: Mock Test N0 18 - Is There Enough Water For Plants And Animal

Một ống dây dài 40cm có toàn bộ 800 vòng dây. Diện tích s tiết diện ngang của ống dây bởi 10cm2. Ống dây được nối cùng với một nguồn điện, cường độ mẫu điện qua ống dây tăng tự 0A đến 4A. Nguồn điện đã cung ứng cho ống dây một năng lượng là:


Tính độ từ cảm của từng ống dây hình trụ bao gồm chiều lâu năm 0,5m có 1000 vòng dây, từng vòng dây có đường kính 20cm


Khi có dòng điện 1A chạy qua ống dây tất cả 10 vòng thì từ trải qua ống là 0,8Wb. Hệ số tự cảm của ống dây là:


Trong mạch năng lượng điện như hình vẽ, cuộn cảm L có điện trở bởi không. Thuở đầu đóng khóa K về địa chỉ a để nạp tích điện cho cuộn cảm L, lúc đó dòng điện qua L bằng 2A. đưa K sang địa chỉ b, sức nóng lượng tỏa ra vào R là bao nhiêu? Biết cuộn dây có độ từ cảm L = 2mH


Cho mẫu điện I = 20A chạy vào ống dây tất cả chiều dài 0,5m. Năng lượng từ trường bên phía trong ống dây là 0,4J. Nếu như ống dây bao gồm 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây tương đối dài 50cm gồm 2500 vòng dây. Đường kính của ống bằng 2cm. Mang lại một cái điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời hạn 0,01s loại điện tăng tự 0 mang đến 1,5A. Tính suất điện đụng tự cảm vào ống dây


Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,01H. Khi tất cả dòng điện chạy qua ống, ống dây có tích điện 0,08J. Cường độ loại điện trong ống dây bằng:
Xem thêm: Những Bài Hát Về Mưa Hay Nhất, Những Bài Hát Hay Nhất Về Mưa (Vol

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam