Một nguyên tố x có 3 đồng vị

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một nguyên tố X có 3 đồng vị X A 1 (79%), X A 2 (10%), X A 3 (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị . A1,A2,A 3 lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

C. 23; 24; 25

D. 25; 26; 24


*

Đáp án A.

Bạn đang xem: Một nguyên tố x có 3 đồng vị

Ta có A1+ A2 + A3 = 75

Số khối trung bình = 79 A 1 + 10 A 2 + 11 A 3 100 = 24 , 32

A1 + 1 = A2

Giải ra ta có A1 = 24, A2 = 25, A3 = 26Một nguyên tố X có 3 đồng vị A1X( 79%), A2X( 10%), A3X( 11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử lượng trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị . A1,A2,A3 lần lượt là:

A. 24;25;26.

B. 24;25;27.

C. 23;24;25.

D. 25;26;24.


Một nguyên tố X có 3 đồng vị X A 1 (79%), X A 2 (10%), X A 3 (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị. A1, A2, A3 lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

C. 23; 24; 25 

D. 25; 26; 24


Một nguyên tố X có 3 đồng vị  X A 1  (79%),  X A 2  (10%),  X A 3  (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ 2 nhiều hơn số nơtron đồng vị 1 là 1 đơn vị. A1, A2, A3 lần lượt là:

A. 24; 25; 26

B. 24; 25; 27

 

C. 23; 24; 25

D. 25; 26; 24


Nguyên tố X có 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B. 26,27, 34.

Xem thêm: Mách Bạn 20 Món Quà Ý Nghĩa Tặng Cha, Sinh Nhật Độc Đáo, Ý Nghĩa Nhất

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Nguyên tố X có 3 đồng vị: A1 chiếm 92,3%, A2 chiếm 4,7% và A3 chiếm 3%. Tổng số khối của 3 đồng vị là 87. Số nơtron trong 1 nguyên tử A2 nhiều hơn trong nguyên tử A1 là một hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,107. Vậy số khối của 3 đồng vị là:

A. 27,28,32.

B. 26,27, 34.

C. 28,29,30.

D. 29,30,28.


Mg có 2 đồng vị là X và Y. Đồng vị X có số khối là 24. Đồng vị Y hơn X 1 nơtron. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Mg. Biết số nguyên tử trong 2 đồng vị có tỉ lệ X : Y = 3 : 2


Magie trong thiên nhiên gồm 2 loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có nguyên tử khối là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị có tỉ lệ X/Y = 3/2. Nguyên tử khối trung bình của Mg là

A. 24,8

B. 25,0

C.

Xem thêm: Các Món Làm Từ Cơm Nguội Cả Nhà Ai Cũng Mê, Các Món Ngon Từ Cơm Nguội

24,4

D. 24,0


Một nguyên tố X có 2 đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của X có 35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. Đồng vị thứ hai có nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là

A. 78,90.

B. 79,20.

C. 79,92.

D. 80,5. 


 Magie có hai đồng vị A và B. Đồng vị A có số khối 24, đồng vị B hơn đồng vị A một nơtron. Tỉ lệ số nguyên tử của A và B là 2 3 . Tính nguyên tử khối trung bình của magie.