Một Người Đi Xe Máy Từ A Đến B Mất 3 Giờ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một bạn đi tự A cho B vào 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng (frac12) quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ nhì bằng (frac13) quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ cha bằng (frac14) quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày ở đầu cuối đi được 52km. Tính độ dài quãng đường AB


*

*

Ngày thứ nhất đi một nửa của lối đi cả 3 ngày còn lại, bởi 1/3 quãng đường.

Bạn đang xem: Một người đi xe máy từ a đến b mất 3 giờ

Ngày thiết bị hai đi 1/3 của đường đi cả 3 ngày còn lại, bởi 1/4 quãng đường.

Ngày thứ bố đi 1/4 của đường đi cả 3 ngày còn lại, bằng 1/5 quãng đường.

Tổng quãng đường đi trong 3 ngày đồ vật nhất, thiết bị hai, thứ ba là:

1/3 + 1/4 + 01/05 = 20/60 + 15/60 + 12/60 = 47/60 (quãng đường)

Phân số chỉ 52m là:

1 – 47/60 = 13/60 (quãng đường)

Độ dài quãng con đường AB là:

52 : 13/60 = 240 (km)


 Quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bằng 1/2  quãng đường đi trong 3 ngày sót lại nên quãng lối đi được trong ngày đầu bởi 1/3 quãng con đường AB.

 Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng 1/3 quãng đường 3 ngày còn lại nên quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng 1/4 quãng đường AB.

 Quãng lối đi được trong ngày thứ ba bằng 1/4 quãng đường 3 ngày còn lại nên quãng lối đi được trong ngày thứ ba bằng 1/5 quãng con đường AB.

Xem thêm: Từ Thuộc Địa Kiểu Mới Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Thuộc Địa Kiểu Mới

 Quãng con đường đi trong ngày thứ tư bằng:

1-(1/3+1/4+1/5)= 13/60(quãng đường AB)

Quãng con đường AB dài:

52:13/60=240(km)

Đáp số:240km


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương tự

"Một fan đi trường đoản cú A mang lại B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bằng ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ hai bằng 1/3 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ cha bằng 1/4 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ dài quãng đường AB."


Lớp 6 Toán
4
0

Một tín đồ đi từ bỏ A đến B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong ngày thứ hai bằng 13 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ bố bằng 14 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.


Lớp 6 Toán
19
0

Một bạn đi trường đoản cú A cho B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong thời gian ngày thứ hai bởi 13 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ bố bằng 14 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng mặt đường AB


Lớp 6 Toán
1
0

Một tín đồ đi tự A đến B vào 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bằng 

*
 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; quãng lối đi được trong ngày thứ nhì bằng 
*
 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; quãng đường đi được trong ngày thứ cha bằng 
*
 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày cuối cùng đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng mặt đường AB. 


Lớp 6 Toán
8
0

Một bạn đi từ A cho B vào 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bởi ½ quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng 1/3 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong thời gian ngày thứ bố bằng 1/4 quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cùng đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.Trả lời: Độ nhiều năm quãng đường AB là km.


Lớp 6 Toán
5
0

Một tín đồ đi từ A đến B trong 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ hai bằng 1/3 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ ba bằng 1/4 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ nhiều năm quãng mặt đường AB.Trả lời: Độ nhiều năm quãng mặt đường AB là km.


Lớp 6 Toán
2
0

Một fan đi trường đoản cú A mang lại B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong thời gian ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng 1/3 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ cha bằng 1/4 quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cuối đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng con đường AB.Trả lời: Độ nhiều năm quãng đường AB là km.


Lớp 6 Toán
1
0

Một tín đồ đi từ A cho B trong 4 ngày. Biết quãng lối đi được trong ngày đầu bằng ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ hai bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong ngày thứ cha bằng quãng lối đi trong 3 ngày còn lại. Ngày sau cùng đi được 52km. Tính độ lâu năm quãng đường AB.

Xem thêm: Ăn Hạt Đậu Biếc Có Tác Dụng Gì, Những Tác Dụng Bất Ngờ Từ Hoa Đậu Biếc


Lớp 6 Toán
11
0

Một người đi tự A đến B vào 4 ngày. Biết quãng đường đi được trong thời gian ngày đầu bởi ½ quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng lối đi được trong thời gian ngày thứ hai bởi quãng đường đi trong 3 ngày còn lại; Quãng đường đi được trong thời gian ngày thứ bố bằng quãng đường đi trong 3 ngày còn lại. Ngày ở đầu cuối đi được 52km. Tính độ dài quãng mặt đường AB.


Lớp 6 Toán
1
0

Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực con đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)