MỘT NGƯỜI ĐI QUÃNG ĐƯỜNG AB VẬN TỐC 15KM/H

     

Câu 7. (Trang 10 SGK lí 8)Một fan đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng lối đi được là từng nào km ?

bài làm:

Ta có: 40 phút = 2/3 giờ

Quãng mặt đường mà fan đi xe đạp đi được là: s = v . T = 12. (2/3) = 8 (km)Tải tiện ích VietJack. Xem giải mã nhanh hơn!

Học sinh đề xuất nắm được các công thức tính quãng đường, vận tốc, thời gian

1.Các công thức buộc phải nhớ

- thời hạn đi = quãng đường : vận tốc = giờ cho – giờ khởi thủy – giờ nghỉ ngơi (nếu có).

Bạn đang xem: Một người đi quãng đường ab vận tốc 15km/h

- Giờ xuất xứ = giờ đến nơi – thời hạn đi – giờ ngủ (nếu có).

- Giờ cho nơi = giờ xuất hành + thời hạn đi + thời gian nghỉ (nếu có).

- tốc độ = quãng con đường : thời gian (v = s:t)

- Quãng đường = vận tốc × thời hạn (s = v.t)

Quảng cáo

2. Phương pháp giải

- vận tốc vật trước tiên kí hiệu là v1.

- gia tốc vật lắp thêm hai kí hiệu là v2.

- Quãng mặt đường hai vật phương pháp nhau trong cùng thời điểm xuất vạc là s.

- thời gian để nhì vật gặp nhau là t, thì :

t = s : (v1 + v2)

Chú ý: s là quãng con đường hai vật phương pháp nhau vào cùng thời gian xuất phát. Nếu đồ vật nào khởi thủy trước thì phải trừ quãng đường phát xuất trước đó.

Xem thêm: Trùng Kiết Lị Có Hại Như Thế Nào Tới Sức Khỏe, Bài 2 Trang 25 Sgk Sinh Học 7

Ví dụ 1: Từ bến xe A với bến xe cộ B có hai xe xe hơi xuất phát cùng lúc và đi ngược chiều nhau. Ô đánh đi trường đoản cú A với gia tốc 40km/h và ô tô đi từ B mang lại A với gia tốc 60km/h. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm xuất phát nhị xe gặp gỡ nhau? Biết khoảng cách từ A cho B là 120km?

A.6 giờ đồng hồ B.1 tiếng 12 phút

C.1 giờ đôi mươi phút D. 1 giờ đồng hồ 2 phút

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án B

- Tổng gia tốc hai xe cộ là:

40 + 60 = 100 (km/h).

- Thời gian gặp gỡ nhau của hai xe:

120 : 100 = 1,2 (giờ) = 1 giờ đồng hồ 12 phút

Ví dụ 2: Lúc 1 tiếng chiều một xe hơi và một xe đạp xuất phát đồng thời từ hai điểm A, B biện pháp nhau 80km. Ô sơn đi từ A với vận tốc 50km/h, còn xe đạp đi với tốc độ bằng 1/5 vận tốc của ô tô. Ô tô cùng xe đạp gặp gỡ nhau cơ hội mấy giờ?

A.2 giờ 20 phút chiều B.3 tiếng chiều

C.3 giờ 10 phút chiều D.2 tiếng 50 phút chiều

Lời giải:

Đáp án A

- gia tốc của xe đạp điện là:

50 x 1 tháng 5 = 10(km/h)

- Tổng gia tốc hai xe là:

50 + 10 = 60 (km/h)

- nhì xe chạm chán nhau sau:

80 : 60 = 4/3 (giờ) = 1 giờ trăng tròn phút

- nhì xe gặp nhau lúc:

1 giờ + 1 giờ đôi mươi phút = 2 tiếng 20 phút

Vậy nhì xe chạm chán nhau lúc 2 tiếng đồng hồ 20 phút chiều

Ví dụ 3: Lúc 4 giờ trong vòng 30 phút sáng một ô tô khởi hành tự bến xe pháo Giáp bát đến trường bay Nội bài với vận tốc 40 km/h. Đến 5 giờ phát sáng một xe xe hơi khác khởi nguồn từ sân cất cánh Nội bài để đi mang đến bến xe pháo Giáp bát với vận tốc 40 km/h. Hỏi nhì xe chạm chán nhau cơ hội mấy giờ? Biết rằng khoảng cách từ bến xe cộ Giáp bát đến sân bay Nội bài là 36km và hai xe pháo đi trên thuộc một con đường đường.

Quảng cáo

Lời giải:

- Xe ô tô đi tự A đi trước xe xe hơi đi từ B số thời gian là:

5 tiếng - 4 giờ 1/2 tiếng = 30 (phút) = 0,5 (giờ)


- trong 0,5 giờ xe hơi đi từ bỏ Giáp chén đi được quãng con đường là:

40.0,5=20 (km).

- khoảng cách giữa nhì xe khi xe đi từ sảnh bay bắt đầu xuất vạc là:

36 - 20= 16 (km).

- Tổng tốc độ cùa 2 xe là:

40 + 40 = 80(km/h).

- hai xe gặp mặt nhau sau:

16 : 80 = 0,2(giờ) = 12 (phút)

- nhì xe gặp gỡ nhau lúc:

5 giờ + 12 phút = 5 tiếng 12 phút.

Đáp số: 5 giờ đồng hồ 12 phút.

Câu 1: Từ nhị điểm A cùng B bí quyết nhau 70km tất cả hai bạn xuất phát đồng thời và đi ngược hướng nhau. Sau nhị giờ, hai fan này chạm mặt nhau. Biết người đi từ bỏ B đi với gia tốc 15km/h. Tốc độ của người đi từ bỏ A là:

A.10km/h B.15km/h

C.20km/h D.25km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án C

- Tổng vận tốc củaa 2 fan là:

70 : 2 = 35 (km/h).

- vận tốc của fan đi tự A là:

35 – 15 = 20 (km/h)

Câu 2: Lúc 6 giờ tạo sáng ngày hôm nay, từ hai điểm A và B phương pháp nhau 250km tất cả hai ô tô cùng xuất phát và hoạt động ngược chiều nhau. Đến 8 giờ sáng cùng ngày thì nhì ô tô chạm mặt nhau. Biết gia tốc của xe pháo đi tự A to hơn vận tốc của xe đi trường đoản cú B là 5 km/h. Gia tốc của xe pháo đi từ bỏ A là:

A.65km/h B.60km/h

C.70km/h D.75km/h

Hiển thị đáp án

Đáp án A

- thời hạn hai xe đã đi tính từ lúc lúc ban đầu xuất phát mang lại lúc gặp nhau là:

8 giờ đồng hồ – 6 giờ đồng hồ = 2 (giờ)

- Tổng vận tốc của hai xe là:

250 : 2 = 125 (km/h).

- vận tốc của xe bắt đầu từ A là:

(125 + 5) : 2 = 65 (km/h)

Câu 3: Quãng con đường AB dài 100km. Thời điểm 8 giờ phát sáng ngày hôm nay, một bạn đi xe đạp điện và một người đi ô tô bắt nguồn từ hai điểm A, B và chuyển động ngược chiều nhau. Đến 9 giờ 15 phút thì hai người gặp mặt nhau tại điểm C nằm trong lòng AB. Biết gia tốc của ô tô to hơn xe sút là 54km/h. Khoảng cách từ A mang đến C là:

A.80km B.81,5km

C.82,65km D.83,75km

Hiển thị đáp án

Đáp án D

- thời gian xe vẫn đi kể từ lúc bắt đầu xuất phát cho lúc gặp nhau là:

9 giờ đồng hồ 15 phút - 8 giờ đồng hồ = 1 giờ đồng hồ 15 phút = 1,25 (giờ)

- Tổng vận tốc của nhì xe là:

100 : 1,25 = 80 (km/h)

- vận tốc của ô tô là:

(80 + 54) : 2 = 67 (km/h)

- khoảng cách từ A đến C là:

67.1,25 = 83,75 (km)

Câu 4: Lúc 5 giờ 25 phút một fan đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Vào tầm 6 giờ 40 phút, một bạn khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi trường đoản cú B là 8km/h, còn gia tốc của người đi từ bỏ A là 12km/h. Biết quãng con đường AB lâu năm 56km. Hai tín đồ này gặp mặt nhau lúc:

A. 8 giờ B. 8 tiếng 43 phút

C. 8 giờ đồng hồ 27 phút D. 8 giờ đồng hồ 34 phút

Hiển thị đáp án

Đáp án B

- bạn đi trường đoản cú A đã từng đi trước tín đồ đi từ B:

6 giờ đồng hồ 40 phút - 5 giờ 25 phút = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

- Quãng đường fan đi tự A đã đi được là:

12.1,25 = 15 (km)

- Khi fan đi tự B xuất xứ thì khoảng cách giữa hai tín đồ là:

56 – 15 = 41 (km)

- Tổng vận tốc của hai người là:

8 + 12 = đôi mươi (km/h)

- hai người gặp gỡ nhau sau:

41 : đôi mươi = 2,05 (giờ) = 2 tiếng 3 phút

- Hai bạn này chạm chán nhau lúc:

6 giờ 40 phút + 2 tiếng đồng hồ 3 phút = 8 tiếng 43 phút

Câu 5: Lúc 8 giờ đôi mươi phút một bạn đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Vào mức 9 tiếng 5 phút, một fan khác đi xe sản phẩm công nghệ từ B về A. Tốc độ người đi trường đoản cú B là 30km/h, còn gia tốc của người đi từ bỏ A là 10km/h. Biết quãng con đường AB dài 65km. Cho đến khi chạm mặt nhau, fan đi xe đạp điện đã đi được bao nhiêu km?


A.21,25km B.21,875km

C.21,955km D.22,454km

Hiển thị đáp án

Đáp án B

- fan đi xe đạp đã đi trước bạn đi xe pháo máy:

9 giờ 5 phút - 8 giờ 20 phút = 45 phút = 0,75 (giờ)

- Quãng đường người đi tự A đã từng đi được là:

10.0,75 = 7,5 (km)

- Khi tín đồ đi từ B căn nguyên thì khoảng cách giữa hai fan là:

65 – 7,5 = 57,5 (km)

- Tổng tốc độ của hai bạn là:

10 + 30 = 40 (km/h)

- hai người gặp gỡ nhau sau:

57,5 : 40 = 1,4375 (giờ)

- lúc này người đi xe đạp điện đã đi được:

0,75 + 1,4375 = 2,1875 (giờ)

- Quãng đường bạn đi xe đạp điện đã đi được là:

2,1875.10 = 21,875 (km)

Câu 6: Vào cơ hội 15 giờ bao gồm một xe hơi đi từ tỉnh giấc A đến tỉnh B và một xe thiết bị đi từ tỉnh B cho tỉnh A. Đến 17 giờ hai xe này chạm mặt nhau. Biết ô tô đi cấp tốc hơn xe máy 20km/h, khoảng cách tỉnh A mang đến tỉnh B là 140km. Tính vận tốc của từng xe?

Hiển thị đáp án

- thời gian hai xe đang đi tính đến khi gặp gỡ nhau là:

17 tiếng - 15 giờ đồng hồ = 2 (giờ)

- Theo đề bài, hiệu gia tốc hai xe: 20km/h.

- Tổng vận tốc hai xe là:

140 : 2 = 70 (km/h).

- vận tốc của xe hơi là:

(70 + 20) : 2 = 45 (km/h).

- vận tốc của xe thứ là:

70 - 45 = 25 (km/h).

Đáp số: 45 km/h với 25 km/h.

Câu 7: Đoạn đường gắn liền hai thành phố A và B nhiều năm 180 km. Cơ hội 7 giờ tạo sáng một bạn đi xe thứ từ A với gia tốc 32 km/giờ về B. Thời điểm 7 giờ 30 phút một bạn khác đi xe đồ vật từ B về A với gia tốc 48km/giờ. Hỏi thời điểm mấy giờ thì nhị người gặp mặt nhau và chỗ gặp nhau biện pháp A bao xa?

Hiển thị đáp án

- thời gian người thứ nhất xuất vạc trước tín đồ thứ nhì là:

7 giờ 1/2 tiếng – 7 giờ = 30 (phút) = 0,5 (giờ)

- Khi bạn thứ hai phát xuất thì người thứ nhất đã đi được quãng con đường là:

32.0,5= 16 (km)

- Khi fan thứ hai bắt đầu xuất phân phát thì khoảng cách giữa hai bạn là:

180 – 16 = 164 (km)

- Tổng gia tốc hai xe là:

32 + 48 = 80 (km/h)

- thời gian để nhì người gặp nhau là:

164 : 80 = 2,05 (giờ) = 2 tiếng 3 phút

- Vậy nhị người gặp mặt nhau lúc:

7 giờ nửa tiếng + 2 giờ 3 phút = 9h 33 phút

- Chỗ chạm mặt nhau biện pháp điểm A:

32.(2,03 + 0,5) = 80,96 (km)

Đáp số: 9h 33 phút ; 102 km.

Câu 8: Một fan đi xe đạp điện từ vị trí A để tới vị trí B. Người đó khởi hành lúc 5 giờ đôi mươi phút. Vào tầm 7 tiếng 40 phút, một tín đồ khác đi xe đạp điện từ B về A. Vận tốc người đi tự B to hơn người đi tự A là 3km/h. Nhị người chạm chán nhau lúc 10 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng mặt đường AB dài 91 km.

Hiển thị đáp án

- thời gian để xe đi từ A mang đến lúc hai người gặp mặt nhau là:

10 tiếng - 5 giờ 20 phút = 4 tiếng 40 phút = 14/3 (giờ)

- thời hạn để xe đi từ bỏ B mang đến lúc nhị người chạm mặt nhau là:

10 giờ đồng hồ - 7 tiếng 40 phút = 2 tiếng đồng hồ 20 phút = 7/3 (giờ)

- Tổng số thời hạn đi của hai người đến khi gặp nhau là:

(14/3) + (7/3) = 7 (giờ)

- Vì tín đồ đi trường đoản cú B đi với gia tốc nhanh hơn người đi từ bỏ A là 3km/h đề xuất trong 7/3 (giờ) thì fan đi trường đoản cú B cấp tốc hơn fan đi từ bỏ A quãng mặt đường là:

3 x 7/3 = 7 (km)

- nếu bớt tốc độ của bạn đi từ bỏ B đi 3km/giờ thì vận tốc hai bạn bằng nhau. Khi đó quãng con đường hai tín đồ đi được trong 7 giờ là:

91 – 7 = 84 (km)

- vận tốc của fan đi trường đoản cú A là:

84 : 7 = 12 (km/h)

- tốc độ của fan đi trường đoản cú B là:

12 + 3 = 15 (km/h)


Đáp số: tốc độ người đi từ bỏ A: 14km/ giờ; gia tốc người đi trường đoản cú B: 15km/ tiếng

Câu 9: Hai người đi dạo ngược chiều nhau cùng căn nguyên một lúc. Người thứ nhất đi từ A, tín đồ thứ nhị đi từ bỏ B và đi nhanh hơn fan thứ nhất. Họ gặp nhau lần thứ nhất tại một điểm giải pháp A 8km và liên tiếp đi không nghỉ. Sau khi gặp gỡ nhau người đầu tiên đi tới B thì tức thì lập tức quay trở lại A và người thứ hai đi tới A cũng ngay chớp nhoáng quay ngược trở lại. Khi ở cách B 5km thì họ gặp nhau lần đồ vật hai. Tính quãng đường AB.

Hiển thị đáp án

- Ta hiểu được từ lúc lên đường đến thời gian hai người chạm chán nhau lần sản phẩm hai thì cả hai bạn đã đi hết 3 lần quãng mặt đường AB.

- Ta gồm sơ đồ:


*

- C và D là điểm gặp gỡ nhau lần đầu tiên và trang bị 2.

- Ta thấy cứ các lần hai người đi được một đoạn đường AB thì người đầu tiên đi được 8km.

- vì vậy đến khi chạm chán nhau lần lắp thêm hai thì người thứ nhất đi được:

8.3 = 24 (km)

- Quãng đường tín đồ thứ nhị đi được là: B cho A rồi từ A đến D. Hay người này không đủ 5km nữa là đi được gấp đôi quãng đường AB.

Xem thêm: 30+ Câu Ca Dao Nói Về Lòng Yêu Thương Con Người, Ca Dao Tục Ngữ Về Yêu Thương Con Người

- hai lần quãng đường AB là:

24 + 5 = 29 (km)

- Quãng mặt đường AB dài:

29 : 2 = 14,5 (km)

Đáp số: 14,5km

Câu 10: Hai đồng đội xuất phát bên nhau ở gạch đích cùng chạy trái chiều nhau bên trên một mặt đường đua vòng tròn xung quanh sân vận động. Anh chạy nhanh hơn cùng khi chạy được 500m thì gặp mặt em lần vật dụng nhất. Họ liên tiếp chạy vì vậy và gặp nhau lần trang bị 2, lần sản phẩm 3. Đúng lần chạm mặt nhau lần thứ 3 thì họ tạm dừng ở đúng vạch khởi hành ban đầu. Tìm gia tốc mỗi người, biết bạn em đang chạy toàn bộ mất 10 phút.

Hiển thị đáp án

- Sau mỗi lần gặp gỡ nhau thì tổng phần đường hai fan đã chạy được đúng bằng một vòng sảnh vận động. Vậy 3 lần chạm chán nhau thì cả hai tín đồ chạy được 3 vòng sảnh vận động. Mà hai bạn xuất phát cùng một lúc tại và một điểm rồi lại tạm dừng tại đúng điểm phát xuất nên mọi người chạy được một vài nguyên vòng sân.

- nhưng 3 = 1 + 2 cùng anh chạy nhanh hơn em đề xuất anh chạy được 2 vòng với em chạy được một vòng.