Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng

     

Một miếng bìa hình chữ nhật cóchu vi vội vàng 5 lần chiều rộng lớn .Nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm ,tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa biến hóa một hình vuông .Diện tích miếng bìa banđầu là?


*

Vì lúc tăng chiều rông 9cm, chiều dài 4cm thì miếng bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là: 9 -4 = 5 (cm).Bạn đang xem: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi 72cm

Vì chu vi cấp 5 lần chiều rộng cần nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Bạn đang xem: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng

Hay tông chiều dài và chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng.

Vây chiều dài gấp chiều rộng mốc giới hạn là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về câu hỏi hiệu - tỉ số)

Chiều rộng miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2


*

Vì khi tăng chiều rông 9cm, chiều nhiều năm 4cm thì miếng phân bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài thêm hơn chiều rộng là: 9 -4 = 5 (cm).

Vì chu vi cấp 5 lần chiều rộng bắt buộc nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Hay tông chiều dài cùng chiều rộng bởi 5/2 chiều rộng.

Vây chiều dài gấp chiều rộng số lần là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều nhiều năm miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

tổng của chiều dài cùng chiều rộng lớn là : 49.5 - ( 3 x 3 ) : 3 = 40.5( dm2 )

chu vi tấm bìa lúc đầu là : 40.5x2 =81 ( dm2 )

Đáp số : 81 dm2

Vì khi tăng chiều rông 9cm, chiều dài 4cm thì miếng bì trở thành miếng bìa hình vuông

nên chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là: 9 -4 = 5 (cm).

Xem thêm: Tải Bài Hát Happy Birthday Song Bản Hàn Quốc, Bài Hát Sinh Nhật Bằng Tiếng Hàn

Hay tông chiều dài với chiều rộng bằng 5/2 chiều rộng.

Vây chiều dài gấp chiều rộng tần số là:

5/2 - 1 = 3/2

(Trở về việc hiệu - tỉ số)

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

#)Giải :

Chu vi hình chữ nhật vội vàng 5 lần chiều rộng => Chiều nhiều năm gấp 3/2 chiều rộng

Chiều rộng tăng 9cm, chiều lâu năm tăng 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông => Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là : 9 - 4 = 5 ( centimet )

Ta coi chiều lâu năm là 2 phần thì chiều rộng là 3 phần như thế

Hiệu số phần đều bằng nhau là : 3 - 2 = 1 ( phần )

=> Chiều rộng lớn là : 5 : 1 x 2 = 10 ( cm )

=> Chiều dài là : 10 + 5 = 15 ( cm )

Đ/số : Chiều lâu năm : 15 cm

Chiều rộng lớn : 10 cm.

Vì lúc tăng chiều rông 9cm,chiều nhiều năm 4cm thì miếng so bì trở thành miếng bìa hình vuông vắn nên chiều dài hơn chiều rộng là: 9 -4 = 5(cm).

Vì chu vi vội 5 lần chiều rộng phải nửa chu vi bởi 5/2 lần chiều rộng.

Hay tổng chiều dài với chiều rộng bởi 5/2 chiều rộng.

Xem thêm: Bộ Đề Đọc Văn Bản Cổng Trường Mở Ra " Các Bn Giúp Mk Vs Nhé!

Vậy chiều dài gấp chiều rộng số lần là:

5/2 - 1 = 3/2

Chiều rộng lớn miếng bìa là:

5 x (3-2) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài miếng bìa là

10 x 3/2 = 15 (cm)

Diện tích miếng bìa là:

10 x 15 = 150(m2)

Đáp số: 150m2

Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi vội vàng 5 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa đổi mới một hình vuông. Diện tích miếng bìa thuở đầu là:

một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi gấp 5 lần chiều rộng.nếu tăng chiều rộng lớn thêm 9cm ,tăng chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn ,tính diện tích s miếng bìa ban đầu

một tấm bìa hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa thay đổi hình vuông. Diện tích tấm bìa thuở đầu là

Một miếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Giả dụ tăng chiều rộng thêm 9cm, tăng chiều lâu năm thêm 4cm thì miếng bìa đổi mới một hình vuông. Tínhdiện tích miếng bìa lúc đầu (Giải chi tiết được cảm ơn nhiều)

một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi vội 5 lần chiều rộng nếu như tăng chiều rộng thêm 9 cm tăng chiều nhiều năm thêm 4cm miếng bìa trở thành hình vuông diện tích ban đầu là

1 miếng bìa hình chữ nhật có chu vi vội 5 lần chiều rộng. Trường hợp tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, chiều nhiều năm thêm 4cm thì miếng bìa chở thành các hình vuông. Tính diện tích s ban đầu.

Một miếng bìa hình chữ nhật có 2 lần chu vi vội 5 lần chiều dài. Ví như tăng chiều rộng thêm 8 centimet tăng chiều dài thêm 2 centimet thì miếng bìa trở thành hình vuông vắn tính diện tích miếng bìa ban đầu

Mộtmiếng bìa hình chữ nhật tất cả chu vi vội 5 lần chiều rộng lớn . Giả dụ tăng chiều rộng lớn thêm 9 cm, tăng chiều nhiều năm thêm 4 centimet thì miếng bìa trở thành hình vuông . Hỏi diệntích miếng bìa thuở đầu ?