Một Mảnh Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Bằng 3/2 Chiều Rộng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 3 phần 2 chiều rộng và chiều dài hơn nữa chiều rộng 15m. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Bạn đang xem: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng


*

một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều dài bởi 3/2 chiều rộng cùng chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 15m tính diện tích mảnh vườn cửa đó


*

Hiệu số phần cân nhau là: 3 - 2 = 1 ( phần ) Chiều rộng mảnh đất là: 10 : 1 x 2 = trăng tròn ( m ) Chiều dài mảnh đất nền là: 20 + 10 = 30 ( m ) Chu vi mảnh đất nền là: ( đôi mươi + 30 ) x 2 = 100 ( m ) Đáp số: 100 m

aihihi


một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng 15m. Biết ví như bót 2/3 chiều dài với 5/9 chiều rộng thì mảnh vườn hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích mảnh sân vườn đó


một miếng vườn hình chữ nhật gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 15m .tính diện tích mảnh vườn đó , biết rằng chiều rộng lớn bằng 3/4 chiều dài

 


TA teo SO do ( TU ve sầu ) HIEU SO PHAN BANG NHAU LA : 4 - 3 = 1 ( PHAN ) CHIEU dai HINH CHU NHAT LA : 15 : 1 x 4 = 60 ( M ) CHIEU RONG HINH CHU NHAT LA : 60 + 15 = 75 ( M ) DIEN H MANH VUON do LA : 60 X 75 = 4500 ( M2 ) D/S : 4500 m 2


Gọi chiều rộng là 3 phần bằng nhau, chiều nhiều năm là 4 phần bởi nhau.

Hiệu số phần cân nhau là:

4 - 3 = 1 ( phần )

Chiều rộng miếng vườn là:

15 : 1 x 3 = 45 (m)

Chiều lâu năm mảnh sân vườn là:

45 + 15 = 60 (m)

Diện tích miếng vườn là:

60 x 45 = 2700 (m2)

Đ/S: 2700m2


Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài 27m, chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Tính diện tích s mảnh vườn đó.Một sân vườn hoa hình chữ nhật tất cả chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 26m, chiều rộng bằng 4/7 chiều dài. Tính chu vi, diện tích s vườn hoa đó.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bán Kết Nữ Olympic 2020 Vòng Bán Kết, Lịch Thi Đấu Vòng Bán Kết Bóng Đá Nữ Olympic 2020


Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 36m với chiều rộng lớn bằng ba phần năm chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn với tính diện tích s mảnh vườn


hiệu số phần cân nhau là :

5 - 3 = 2 ( phần )

chiều nhiều năm là :

36 : 2 x 5 = 90 ( m )

chiều rộng là :

90 - 36 = 54 ( m )

diện tích là :

90 x 54 = 4860 ( mét vuông )


Hiệu số phần bằng nhau là :

5 - 3 = 2 ( phần )

Chiều nhiều năm mảnh vườn hình chữ nhật là :

36 : 2 x 5 = 90 ( m )

Chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là :

90 - 36 = 54 ( m )

Đáp số : Chiều nhiều năm : 90 m 

Chiều rộng : 54 m


Chiều nhiều năm mảnh sân vườn là :

36:2.5=90(m)

Chiều rộng miếng vườn là :

90.3/5=54(m)

S mảnh vườn là :

90.54=4860(m2)

_HT_


Một mảnh vường hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn đó, biết rằng nếu giảm chiều nhiều năm đi 15m và cung cấp chiều rộng lớn 15m thì miếng vườn đó biến hóa hình vuông.


một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 3/2 chiều rộng với chiều dài hơn nữa chiều rộng bên dưới 5m . Tính diện tích của mảnh vườn đó


Ta gồm sơ đồ vật :

Chiều lâu năm : l------l------l-------l

Chiều rộng lớn : l------l------l 5 m

Theo sơ đồ , hiệu số phần bằng nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là :

5 : 1 x 2 = 10 ( m )

Chiều dài mảnh vườn cửa hình chữ nhật là :

5 + 10 = 15 ( m )

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật là :

15 x 10 = 150 ( m2 )

Đáp số : 150 m2


Ta gồm sơ đồ gia dụng :

Chiều dài : l------l------l-------l

Chiều rộng : l------l------l 5 m

Theo sơ đồ dùng , hiệu số phần cân nhau là :

3 - 2 = 1 ( phần )

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là :

5 : 1 x 2 = 10 ( m )

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là :

5 + 10 = 15 ( m )

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là :

15 x 10 = 150 ( m2 )

Đáp số : 150 m2


Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn chiều rộng 48m và chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh sân vườn hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Chào Mừng Ngày 20/11 - Những Bài Phát Biểu Ngày 20


Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng 24 m cùng chiều rộng bởi 2 phần 5 chiều dài.